Medikal Astroloji - KOÇ BURCU

koç burcu sağlık, medikal astroloji koç burcu, koç burcu dereceleri, koç burcu hastalıkları, koç burcu rahatsızlıkları

Astroloji ve Burçlarla İlgili Herşey.
Misafir_Akrep
Teşekkür etti: 0
Teşekkür edildi: 0

Medikal Astroloji - KOÇ BURCU

Okunmamış mesaj gönderen Misafir_Akrep » Cum 09 May, 00:19

Medikal Astroloji - KOÇ BURCU
Resim

Sağlık Astrolojisi

Koç burcu rahatsızlıkları, dikkat etmeleri gereken noktalar, aldıkları etkiler ve olası hastalıkları, hassas noktaları

“ASTROLOJİ BİLGİSİ OLMAYAN BİR HEKİMİN KENDİSİNE HEKİM DEMEYE HAKKI YOKTUR”

HİPOKRAT’ın bu sözü üzerinden asırlar geçti. Tıp dünyası onun ilkeleri üzerine kuruldu. Günümüzde hekimler hala meşhur “HİPOKRAT YEMİNİ” ni edip görevlerine başlıyorlar. Onun ilkeleri ve yemini kadar bu altın öğüdüne de sahip çıkan hekimler, ”Alternatif Tıb” ya da daha doğru bir tanımlamayla söyleyecek olursak ”Koruyucu Hekimliği” geliştirdiler. Üstelik bununla da yetinmeyip “Kuantum Tıb” ba doğru hızla ilerliyorlar. Astrolojinin,Tıb bilimine kazandıracağı sayısız yararları merak ediyorsanız eğer, gelin bize eşlik edin. Bu ilginç sağlık yolculuğunda zodyağı bir uçtan bir uca birlikte dolaşalım.

Rotamızı önce zodyağın ilk burcu olan KOÇ ve ardından da yönetici planeti MARS’a çevirerek başlıyalım;

KOÇ BURCU DERECELERİ:

1. Cerebrum: Beyin (merkezi sinir sisteminin ana bölümü/Ön beyin;beynin en büyük ve uç kısmıdır.iki kısımda incelenir; a)Beyin kabuğu=Telensefelon, b)Ara beyin=diensefalon; Hipotalamus, Talamus ve Hipofiz bölümlerinden oluşur)

2. Midbrain: Orta beyin (Vücutta kas tonusu ve duruşu düzenler) Mezensefalon

3. Cerebellum (Abscess): Beyincik (Beynin diğer merkezlerinin kontrolörü ve koordinatörüdür/Arka beyinde yer alır), Apseler

4. Pineal gland (Goitre): Epifiz bezi (Talamusun üst yüzeyinde yuvarlak bir bezdir. Melatonin hormonu salgılar. 9 yaşından sonra körelir ve kaybolur), Guatr

5. Right or left eye (Hair): Sağ veya sol göz, Saç

6. Eye socket,Orbital cavity: Göz çukuru

7. The ears (Jaundice) Kulaklar, Sarılık

8. Cheekbone: Yanak kemiği (Zigomatik kemik)

9. Lens of eye: Göz merceği (Göz bebeğinden giren ışınları kırarak ağ tabaka üzerine görüntünün düşmesini sağlar)

10. Eyeball: Göz küresi (Göz yuvarlağı)

11. Optic nerve: Görme siniri

12. Tongue (hair): Dil,Saç

13. Ventricles of brain (Rheumatism): Beyin ventrikülleri (karıncıkları), Romatizma

14. Frontal lobes of brain: Beyin ön lobları

15. Lateral lobes of brain: Beyin yan lobları

16. Pons: Köprüler (Beyinciğin önünde bulunur. Omurilik soğanı ile orta beyin arasındaki bağlantıyı sağlar)

17. Vertebral canal: Omurların deliklerinden oluşan kanaldır. İçinde meninksler (beyin omurilik zarı) ve omurilik bulunur.

18. Nerve connections-Synapses: Sinir bağları (İki komşu sinir hücresi (nöron)’nın uzantıları yardımıyla birbiriyle bağlantı kurduğu bölge; Sinaps.

19. Corpus collosum cerebri: Korpus kallozum (Her iki beyin yarıküresinin kortekslerini bağlayan yapı/Beyin büyük birleşiği)

20. Hyoid bone: Dil kemiği (Dilin kökünde bulunan at nalı şeklindeki kemik)

21. Eye muscles (Abscess): Göz kasları, Apseler

22. Cheek muscles: Yanak kasları

23. Muscles of mastication: Çiğneme kasları

24. Zygomatic muscle: Zigomatik kaslar (Elmacık kemiğine ait)

25. Sternocleidomastoid muscle: Sternum(Göğüs kemiği) ve Klavikula (Köprücük kemiği) ile Temporal (Şakak) kemikleri processus mastoideus (Elmacık kemiği/Yanak çıkıntısı) arasında yer alan boyun adalesi.

26. Skull: Kafatası (kranyom)

27. Fornix/Frontalbone (Tuberculosis): Forniks(Beyin tavanı), Alın Kemiği (Frontalis), Tüberküloz (Verem)

28. Fornix/Parietal and occipital bones (Hair): Forniks, Parietal (Ön kafa çeperi) ile Oksipital (Arka kafa) ya ait kemikler, Saç

29. Auditory canal (Bronchitis): İşitme duyusu (Kulak), Bronşit

30. Parotid gland: Kulakaltı tükrük bezi (Parotid bezi)


KOÇ burcunun yönetici gezegeni MARS, Pluto’nun bir oktav küçüğüdür. Etkileri Pluto’ya benzer fakat daha düşük derecededir. Mars maskülen ve aktif bir enerjidir. Olumlu kullanıldığın da fiziksel dayanıklılık, kas gücü, kendini koruma ve hayatta kalma başarısı verir. Saldırgan ve öfkeli enerjisi olumsuz kullanıldığında tahripkar etkilere yol açar; ateşli ve iltihaplı hastalıklar, kazalar, düşmeler, yanıklar, yaralar ve kesikler gibi. Ayrıca Mars ameliyatları, elektrik veya kimyasal maddelerle dokuları yakma gibi cerrahi müdahaleleri de yönetir.

BAŞLICA ORGANİK FONKSİYONLARI:

-Genel baş bölümü: (Beyin dokuları, Kafatası, Yüz)

-Gözler (Göz bebeği hariç gözün geri kalan kısmı)

-Böbrek üstü bezi (Adrenalin salgısı)

-Erkek cinsel organları (Ereksiyon, Cinsel bozukluklar)

-Kaslar (Mars’ın çok önemli rolü olan 2 tür ciddi kas hastalığı var;

1)SCLERODERMA; Kas,eklem ve deri sistemini kapsıyor. Derinin sertleşmesine ve altındaki dokulara yapışmasına yol açan kronik deri hastalığı. Ateş, solunum güçlüğü, endokardit, miyokardit, perikardit, sindirim sistemi bozuklukları ve ağır böbrek yetmezliği hastalığın ileri safhalarında ortaya çıkıyor. Hareket özgürlüğünü kısıtladığı gibi bağışıklık sisteminide bozarak vücüdü diğer hastalıklara da açık hale getiriyor.

2)ALS (Amyothropic Lateral Sclerosis); Ender görülen ve tedavisi olmayan bir hastalık. Omurilik sinirlerini ve beynin istemli hareket fonksiyonları üreten bazı kısımlarını etkiler. Hızla hücreler bozulmaya başlar, kaslar dumura uğrar ve felce sebep olur. Vücutta hareket yitimi görülmesine rağmen zihin etkilenmez. Hastalık ileri safhalarında solunum yolları sıkışmasına yol açarak boğulma yada pnömani sonucu ölüme neden olabilir. Kronik depresyon çok ağır seyrettiği için hastalara sık sık morfin verilir.

Dünya bu hastalığı, ünlü İngiliz Astro-Fizikçi STEPHEN HAWKİNG’le çok yakından tanıdı. Bu iki hastalıkta da Mars’ın, Satürn başta olmak üzere Merkür, Uranüs ve Pluto’yla yaptığı zorlu açılar çok önemli rol oynuyor.Oğlak Burcu dereceleri ve Satürn konusunu işlerken Stephen Hawking’in doğum haritasını örnek alarak bu hastalıkları daha ayrıntılı inceleyeceğiz.


-Kan (Akyuvarlar; Antijenlere karşı antikor üreterek vücudu korur. Hemoglobin; anamaddesi olan “DEMİR”, Mars’ın yönettiği metaldir. Fibrinojen; Kanda erimiş halde bulunan ve trombin tesiriyle fibrin şeklini alarak pıhtılaşmayı sağlayan protein. Kanla ilgili olarak, Kansızlık, pıhtılaşma problemleri (en önemlisi “Hemofili”dir) yada kan dolaşım bozuklukları görülebilir.

-Vücut ısısı; Ateş (özellikle cinsel ateş)

-Tahrip edici ateşli ve iltihaplı hastalıklar; Kızıl, Ateşli romatizma, Sarı humma, Beyin iltihabı, Sinüzit

-Kızıllık, İsilik, Lekeler, Kabarcıklar, Çıbanlar.

BAŞLICA PSİKOLOJİK FONKSİYONLARI:

Saldırganlık

Tecavüz

Yorgunluk, bitkinlik, tükenmişlik

Delilik (cinnet)

Kin, nefret, düşmanlık

Sabırsızlık, acelecilik

Ben-merkezcilik

Çocukca davranışlar (Büyümeyi reddetme, deneme- yanılma yoluyla öğrenme, tecrübelerden ders almama)

Hastalıkların oluşumunu natal ve transit açılar, evler, elementler bazında ayrıntılı bir şekilde ayrı bir bölümde inceleyeceğimiz için şimdilik önemli bulduğumuzdan her burcu karşısındaki burçla birlikte değerlendirebileceğimiz akslar üzerinde durmak istiyoruz;


KOÇ/TERAZİ EKSENİ

Derece Anatomik bölge Patolojik etki
0-1 Kafatası Organ kesimi

2-3 Kafatası Astım,Kramp

4 Alın Kas gerginliği(tansiyon), Kazalar

5 Alın Kesmeler

6 Alın Çürükler, Ezikler, Tırmıklar, Haşere ısırması ve böcek sokması.

7 Dişler Adenoids (Çocuklarda burun arkasındaki lenfatik bez dokularının aşırı şekilde büyüyüp şişmesi (Burun ahtopotu)

8 Burun Çürük, Ezik ve Yanıklar

9 Burun Yanıklar, Haşere ısırması ve Böcek sokması.

10 Burun Yüksek ateş,Yanıklar

11-12 Burun Difteri

13 Gözler Gıda zehirlenmesi, Alkolizm

14 Gözler Katarakt, Aşırı yeme

15 Göz altı

17-18 Yanaklar, Kulaklar İntihar, Astım

19-21 Mesane (İdrar kesesi) Mesane problemleri

22-24 Mesane Tüberküloz

25-26 Ağız Akut iltihabi durum, Çıbanlar

27-28 Çene Apseler

29-30 Boyun başlangıcı İnme, Felç


Son olarak Mars la ilgili Dr.Ender Saraç’ın “Tıb ve Astroloji” adlı seminerinden çok ilginç bir saptamayı aktarmak istiyorum;

“Dr.Nörolog Tommy Neider (Harvard MİT’den ihtisaslı) yaptığı çok ilginç bir tıbbi araştırmada Astrolojideki gezegenlerin her birinin insan beyninde çekirdek adı verilen bazı merkezlerde etkili olduğunu buluyor. Beyindeki çekirdeklerin birbirine olan oranları ve dizilimleri aynı güneş sistemindeki gezegenlerin birbirine olan oranları ve dizilimleriyle tamamen eş değerde olduğunu saptıyor. Yani her gezegenin beyinde karşılığı olan bir çekirdek var. Beyin tamamen homojen bir yapıda değil. Gri ve Beyaz cevherleri var. Ve bunların arasında sadece bir tane kırmızı renkli bir çekirdek mevcut; “NUCLEUS RUBRUM” Dr.Tommy Neider, beyindeki bu tek kırmızı renkli çekirdeğin, gökyüzündeki tek kırmızı renkli olan “MARS” gezegenine karşılık geldiğini keşfediyor. Deneysel olarak beyindeki bu merkeze elektrik uyaranı verildiğinde öfkelenme, sinirlenme, denge kaybı, düşme veya kazalar meydana geliyor. Astrolojik olarak Mars uyarıldığında aynı etkiler sözkonusu. Yani Makrokozmos aynı şekliyle mikrokozmos olarak insan beyninde mevcut.”


Nazan Öngiden

Astroloji Dergisi

Kaynak Bilgisi ve Konunun Düzenlenmiş Hali: https://www.akrepblog.com/koc-burcu-sag ... klari.html
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Astroloji” sayfasına dön