Astrolojinin Doğuşu

astrolojinin doğuşu, astroloji nasıl doğdu, idris peygamber ve astroloji

Astroloji ve Burçlarla İlgili Herşey.
Kullanıcı avatarı
Kordugum
*Yılan*
*Yılan*
Mesajlar: 154
Yaş: 36
Kayıt: Cum 25 Şub, 19:46

Astrolojinin Doğuşu

Okunmamış mesaj gönderen Kordugum » Cum 25 Şub, 23:01

Astrolojinin Doğuşu
Resim

İlk peygamber olan Hz. Adem'den, son peygamber Hz. Muhammed (S.A.V.)'e kadar 124.000 peygamber gelmiştir. Allah, insanlara, doğru yolu göstermeleri, onların, kendi TEKliğini bilmeleri için gönderdiği peygamberlerin her birine, değişik konularda ilim hazineleri vermiştir.

Çok okuyan, kalemi bulan ve kalemle yazı yazabilen ilk peygamber olan İDRİS peygambere BURÇLAR İLMİ verilmiş, kendisi de bunu genişletmiştir.

İdris peygamber almış olduğu vahye dayalı bir şekilde burçlar ve yıldızların, gerek insanlar, gerek yeryüzünde mevcut tüm birimler üzerindeki tesir ve önemini anlatmaya çalışmıştır.

Kısaca, Yıldız İlmi, veya Burçlar İlmi, İdris peygamberin mucizesi olup, daha sonra aynı çağda ilk defa Babiller tarafından, mevcut veriler ışığında düzenlenmiş ve genişletilmiştir.

Pek çok İslam düşünürü de, yıldızlar konusunu inceleyerek, varlığın var oluşunda burçların ve yıldızların rolünü, çeşitli kitaplarında anlatmışlardır. Ayrıca Kur'an-ı Kerimde yıldızlarla ilgili 60 küsur ayet vardır.

İslam Alim İmam Aziz bin Muhammed Nesefi "ZUBTEDİL HAKAİK" isimli eserinde "cisimler Alemin Mertebeleri "bölümünde anlatıyor:

" Malum olsun ki; Cenab-ı Hak Hazretleri cisimler alemini halketmek diledi. Önce dört zulmaniye nazar etti. Hemen bunlar eriyip cuşa geldi. Öz ve hülasasınsan Arş-ı Alayı yarattı, kalandan kürsiyi yarattı. Kalandan yedinci göğü yarattı, kalandan altıncı göğü, kalandan beşinci göğü, kalandan dördüncü göğü, kalandan üçüncü göğü, kalandan ikinci göğü, kalandan hava unsurlarını ( ay,yıldızlar, gezegenler v.s ), daha sonra su unsurlarını ve toprak unsurlarını yaratmıştır. Sonra maden, nebat, hayvan ve son olarak da insan meydana gelmiştir."

İNSANIN OLUŞUMU:

Kuran-ı Kerim'de Al-i İmran suresi 60.cı ayette de şöyle buyrulmaktadır.

" O Allah'tır ki; rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren o'dur. Kendisinden başka ilah olmayan o, Aziz ( mutlak güç ) ve Hakim'dir.( hikmet sahibi )

BURÇLARI TANIYALIM:
Burçların her biri batinen ( özleri itibariyle ) Allah'ın "Esma-ül Hüsna"sının, yani yoplu olarak 99 olarak bilinen, güzel isimlerinin anlamlarının birleşimidir. Her bir burç 99 ismi ihtiva etmesine karşın, bunların farklı bileşimi ve her burçta belli isimlerin daha dominat olması nedeniyle, 12 burç değişik özellikler taşır.

Her burçta ağırlıklı olan isimlerden bazı örnekler:

KOÇ: Cabbar, Kaviy, Aziz, Vahid
BOĞA: Hasib, Metiyn, Hafıd
İKİZLER : Semi, Muid, Fettah, Rauf
YENGEÇ: Batın, Şekür, Müheymin, Hafız
ASLAN : Hayy, Evvel, Baki, Selam
BAŞAK : Basir, Muhsi, Melik
TERAZİ: Musavvir, Vedud, Mümin, Vahhab
AKREP : Kahhar, Muntakim, Mumit, Muktedir
YAY: Alim, Kabız, Gafur, Tevvab, Gani
OĞLAK: Sabur, Metiyn, Mani, Kadir
KOVA: Vasi, Kuddüs, Hakim, Mürid
BALIK: Halim, Latif, Mucib, Batın
En son Kordugum tarafından Pzr 27 Şub, 01:24 tarihinde düzenlendi, toplamda 2 kere düzenlendi.


Karanlığın Perdesi Bütün Kötülüğü Örtemez !


Kullanıcı avatarı
Kordugum
*Yılan*
*Yılan*
Mesajlar: 154
Yaş: 36
Kayıt: Cum 25 Şub, 19:46

Burçlarla ilgili Ayetler

Okunmamış mesaj gönderen Kordugum » Cum 25 Şub, 23:03

Burçlarla İlgili Ayetler

* "Hakikaten biz, gökte BURÇLAR yarattık. Ve temaşa edenler için süsledik."
( Hicr/16)

* "Gökte BURÇLAR yaratan ve onların içinde bir kandil ve nurlu bir ay yaratan Allah'ın şanı ne yücedir!.."
( Fürkan/61)

* " Güneş Ay’a yetişemez. Gece de gündüzü geçemez. Hepsi birer felekte yüzerler."
(Yasin/40)

* " Allah, gökleri ve yeri HAK olarak yarattı. Bunda müminler için ibret vardır. "
(Ankebut/44)

* " Göklerde ve yerde olanların tamamı o’nun dur. Hepsi o'na boyun eğicidirler."
(Rum/26)

* " Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın kudretine dalalet eden ayetlerindendir. Siz, güneşe ve aya secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin."
( Fussulet/37)

* " Biz gökleri yeri ve aralarındakileri eğlence ve boş yere yaratmadık. Biz onları ancak Hak ile yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler."
( Dühan/38-39)

* " O göklerde ve yerdekilerin tamamını, kendi tarafından sizin hizmetinize verdi. Bunda tefekkür eden bir kavim için ayetler ve ibretler vardır."
( Casiye/13)

* " Biz, yeri, göğü ve aralarındaki şeyleri kafirlerin zannettikleri gibi abes ve batıl, boş yere yaratmadık."
( Sat/27)

* " Ve size geceyi, gündüzü, güneşi, ayı ve yıldızları musahhar kıldı. Bütün bunlar O'nun emrine boyun eğmişlerdir. Bunların her birinde akıl kullanacak bir kavim için alametler vardır."
(Nahl/12)

* " Gökten yere kadar bütün dünya işlerini o tedbir eder."
( Secde/ 5)

* " Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasında bulunan şeyleri ancak Hakkı yerleştirmek için ve muayyen bir müddetle yarattı."
( Rum/8)

* " Görmez misin ki, Allah, göklerde ve yerde olan şeyleri hep sizin menfaatinize musahhar kıldı. Üzerinize açık ve gizli olarak birçok nimetleri tamamladı."
( Lokman/20)

* " Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde muttaki kavim için özel ayetler vardır."
( Yunus/6)

* " Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki onlar, o alametlerin üstüne basıp geçerler ve onlardan yüz çevirirler."
( Yusuf/150)

* " Üstünüze yedi sağlam göğü bina ettik. Oraya parlayan bir kandil astık."
( Nebe/13)

* " Biz dünya semasını yıldız ziynetleri ile süsledik. Ve onları azgın şeytanlardan koruduk."
( Saffat/6-7)

* " Yeryüzünde veya nefislerinizde siz isabet eden bir olay, bizim onu yaratmamızdan evvel, mutlaka bir kitap da yazılmıştır. Bunu, önceden mukadder ve yazılı olduğunu bilip, elinizden çıkan şeylerden dolayı üzülmemeniz ve elinize giren ile de sevinip şımarmanız için , açıklıyoruz" Allah, dünyalıkla böbürleneni sevmez."
( Hadid/ 22-23)
Karanlığın Perdesi Bütün Kötülüğü Örtemez !

Kullanıcı avatarı
Kordugum
*Yılan*
*Yılan*
Mesajlar: 154
Yaş: 36
Kayıt: Cum 25 Şub, 19:46

Tasavvuf Ehli Kişilerin Burçlar Hakkında Görüşleri

Okunmamış mesaj gönderen Kordugum » Cum 25 Şub, 23:05

Tasavvuf Ehli Kişilerin Burçlar Hakkında Görüşleri

İslam tasavvufunun en büyük şahsiyetlerinden biri olan, dünyaca ünlü Muhiddin Arabi, "FUTÜHAT-I MEKKİYE" isimli değerli eserinde;

" Şunu bil ki, Hak Teala daha evvel anlattığımız kürsi içinde şeffaf yuvarlak dairevi bir cisim yaratmıştır. Bunu da 12 eşit parçaya ayırmıştır. Bu parçalara BURÇLAR adını vermiştir.

Bu burçlar, sulu ve topraklı, havalı ve ateşli unsurlardan mürekkeb olup, tıpkı dünya ehlinin unsurları gibidir. Hak Teala her bir burçta, cennet ehlinden bir melaikeyi orada iskan ettirir. İşte bu burçlardan, cennetlerde tevekkün edecek şeyler tevekkün eder. Tevekkün etmeyecek olanlar da tevekkün etmez. "

"Gerçek olarak bütün alemin öncülüğünü bu 12 burçta bulunan 12 melaike yapmaktadır. Böylelikle bu 12 burç alemlerin gerçek olarak imamlığını yapmaktadır. Bu 12 melaike yerlerinde sabit olup tevekkün itibariyle bulundukları menzillerden hiç bir sebeple değiştirilmezler."

" Arşın esası, 4 kaide üzerine oturtulduğundan, bu burçlar 12 olmasına rağmen 4 mertebe üzerinde bulunmaktadırlar.

Fakat bu konaklar üçtür. Bunlar Dünya, Berzah ve Ahirettir. Bu konaklardan her bir konağın 4 menzili vardır. Bu konaklarda bunların hükmü geçer. 3 konağı 4 menzille çarparsak 12 eder ki, bu 12 burca tekabül eder.

Bunlardan ;
KOÇ- ASLAN- YAY burçları dört menzilin etkisi altında bulunmakla beraber, aynı mizaç ve mertebededir.
BOĞA- BAŞAK- OĞLAK başka mertebede aynı mizaçtadır.
İKİZLER- TERAZİ- KOVA aynı mizaçtadır.
YENGEÇ- AKREP- BALIK başka mertebede aynı mizaçtadır."
Karanlığın Perdesi Bütün Kötülüğü Örtemez !

Kullanıcı avatarı
Kordugum
*Yılan*
*Yılan*
Mesajlar: 154
Yaş: 36
Kayıt: Cum 25 Şub, 19:46

Muhammed Nur'ül Arabi ve Felekler Kitabı

Okunmamış mesaj gönderen Kordugum » Cum 25 Şub, 23:05

Muhammed Nur'ül Arabi ve Felekler Kitabı

Seyyid Muhammed nur'ül Arabî; Astroloji ve varlığın oluşumu konusunda bir kitap yazmıştır.

"Kitab'üd devair vel eflak"

" Bu kitap, vücud ve vücud halkı ve her bir feleğin açıklamasıdır.

FELEKİ EVVEL:
İlk felek, Zat 'tır... Zat'ı Baht, idrak ve müşahede edilmekten beridir. Ziar, dünya ve ahiret görüşleri, Rububiyet tecellileri ile meydana gelir.

Yani Cenab-ı Hak, eserleri ile zahir olur! Bu durum, rububiyet ile zevk olunur. Zat'ı düşünmediği, Allah, kullarına men etmiştir; çünkü muhaldir!.. Zira, şühud ve ilim, ancak tecelliyat ile mümkün olur.

İKİNCİ FELEK:
Tecelli-i evvel olan tecelli-i sıfattır. İlahi Zat'ın sıfatları yedidir. Bunlar, mana olmaları itibariyle, zuhur talebederler, ve zahirleri ilahi isimlerdir!.. İlahi isimler dahi sonsuzdur. Tıpkı sıfatların sonsuz olması gibi...

ÜÇÜNCÜ FELEK:
İkinci taayyün isimler tecellisidir. İlahi isimlerin sonları yoktur... Meydana getiren asılları yedidir. HAY, ALİM, MÜRİD, KADİR, SEMİ, BASİR, MÜTEKELLİM'dir..... ve bu isimlerin her birinin taallukları vardır...

Kadir ismi, mümkünün icabına ve idamına taalluk eder. Vacibe taalluk etmez.

Vacip de iki kısımdır. Vacibi bizzat ve vacibi bilgayr; yani, varlığı zatıyla kaim olan ve başka birinin varlığına dayalı biçimde var olan!

DÖRDÜNCÜ FELEK:
Akıl kül feleği... Kudsi Zat, Zati sıfatlar ve ilahi isimlerin mazharıdır, aklı kül!.. Başlangıcı itibariyle mahluktur.

İdrak sahibi olması yönü ile, AKIL kendini ve gayrıyı izhar etmesi yönüyle NUR icab ve tevcih itibariyle KALEM cümleye hayat vermesi itibariyle RUH isimleriyle isimlendirildi... Yani bu isimlerle anılan hep aynı TEK varlıktır...

Aklı evvel BEDİİ mazharıdır. Bedii demek, yoku vücuda getirmek demektir. Mükevvin, Halik gibi... ve ismi bedii çeşitli sıfatlara taalluk eder ki bunların sayısı 20'dir. Vücud, Kıdem, Beka, Muhalifetün havadis, Kıyamı binefsihi, Vahidiyet, Kudret, İradet, Hayat, İlim, Semi, Basar, Kelam, Alim, Murid, Mütekellim, Kadir, Basir, Hay... Zira, Bedii, Halik demektir.. Halik, mevcut olmak, kadim olmak, baki olmak durumundadır...

BEŞİNCİ FELEK:
Nefsi küll feleği. Şeriatta, "Levhi mahfuz" ve "Kitabül mübin" ve "Ümmül kitap" dahi derler... İlahi isimlerin tesiri ve AKLI KÜL'ün yönelişi ile NEFSİ KÜL meydana geldi, yani, Nuru Muhammedi...

Nefsi küll, ismi "BAİS" mazharıdır. Yani, kendisinde bir araya gelmiş bulunan Hak ve halk taayyünü ba'as ve izhar oldu... Ve bunun sonucunda, Nefesi Rahman olan "tabiat" zuhur eyledi.

ALTINCI FELEK:
Tabiat feleği... Nefsi kül'ün yönelişi ile zahir olan Nefesi Rahman'dır. Nefis, nefes'ten gelir. Tabiatta esas olan sıcaklık ve nem'dir. Soğukluk ve kuruluk ise bunların bölümü ve neticesidir.

Tabiat, BATIN ismi mazharıdır. Şekle girmeğe kabiiyeti olanları ona istidat eder; ta ki zahir olsun...Şekle girmeğe kabiliyti olan şeye heyüla veya heba denir.

YEDİNCİ FELEK:
Feleki Heyüla'dır. Manevi'dir, külli emirdir... Şekil ve suretlerin hammaddesidir. Hz. Ali, heyülayı hebe ismiyle anlatmıştır. Ayet-i Kerime de:

"Fekanet hebaen mensura" denilir.

"Heba" manevidir...

SEKİZİNCİ FELEK:
Şekil feleği... Şekil manevidir...Manen, her şeyin ortaya çıkmaya istidadı olması dolayısıyla, " Heba" da mevcut olmasına şekil denir...

Ne sıfatla ise, o dıfatla kendisi ve ameli zahir olur. Ve o şekil, hariçte zuhuru istida ettiğinden, cisim taleb etti. Ve cismi küll, manevidir.

DOKUZUNCU FELEK:
Cismi küll feleğidir.Manevidir. Şekiller, cüzlerin zuhurunu taleb eder. Hakim isminin mazharıdır. Hakim isminin manası, her şeyin istidadına göre muamele edip, mevziine vazeder. Her şeyi hikmetle icad eder..

ONUNCU FELEK:
Arş feleğidir. Cismi küll'lün cüzlerinden bir "cüz-ü tabii"dir. Ve şekli kürevidir. Muhit isminin mazharıdır. Rahman isminin tasarrufu oradan sadır olur. Bütün emirler, irade, kevn-i idari hükümler ve oluşlar "ARŞ"dan sadır olur.

Allahu Teala buyuruyor ki:

"Er Rahman alel arşısteve" yani, hükmü rububiyet ve uluhiyet tasarrufu; cüzlerin icadı, hep Rahman isminin teveccühü ile olur.

ONBİRİNCİ FELEK:
Kürsi feleği. Allahu Teala buyuruyor ki:

"Vesia kürsiyyühüs semavati vel ard."

Feleki Kürsi, ŞEKÜR isminin mazharıdır. Bütün şükür edenlerin şükürleri o feleğin teveccühündedir. Aynı zamanda Kadim mazharıdır. Yani Celal ve Cemal mazharıdır. Bu felek Şekür isminin sureti olduğu için, bütün şükür sahipleri o feleğin üzerinde olurlar... Sekiz cennet ahalisinin şükürleri onların ibadetleridir.

8 cennetin 4'ü suri'dir. Yani belirli suretlerle, bedenlerle yaşanır. Huri, Gılman, ağaçlar, nehiler onlarda bulunur. Diğer 4 cennette ise suretler bulunmaz. Bu manevi cennetlerden birisi, Vesile denen cennettir ki; Hz. Muhammed efendimize aittir.

Bunun altındaki cennet Resullere ve nebilere aittir. Onun altındaki halifelere ve kamillere, onun altındaki cennet ise, evliya ve şehidlere aittir.

Bu 4 cennetin nimeti, Allah cemalini rü'yettir. Bu cennetlerin halkı, suri nimetlerden tatmak istedikleirnde süri cennetlere tenezzül eder.

Süri cennet halkı ise, bu rü'yeti cemal nasib olacağı zaman, bu cennetlere uruç eder ve Cemali hak ile müşerref olurlar.

ONİKİNCİ FELEK:
Atlas feleği. Burçlar feleği de denir. Maddesi Arş'tır. Atlas feleği denilmesinin sebebi, seyir ve hareketinin olmadığındandır. Burçlar feleği denmesinin sebebi? Allahu Teala 12 burç halkeyledi. Bu burçların zatları Melaikelerdir.

Kimi ciddi, kimi meczüb, kimi hiddet tabiatında olduğu için bu şekilde isimlendiler. Kimi ateş, kimi hava, kimi su ve kimi toprak tabiatlıdırlar. Şekilleri ise söylendiği gibi hayvan şeklinde değildir.

Hizmetleri, her birisi hükmü altında olan feleğe münhasırdır. Tasarrufları "Himmet" yoluyladır. Mutlaka tasarruf ettikleri felekte bulunacaklar şeklinde bir kayda tabi değillerdir. Bu felek cennetlerin tabanıdır.

Ehli cennet bu feleğin nuru ile mst bir haldedir. Feleki atlas GANİ isminin mazharıdır. Bütün isimler ona muhtaçtır. Onun ise hiçbir isme ihtiyacı yoktur.

Gani isminin manası uluhiyettir. Uluhiyet demek, Allahu Tealanın cümleden gani ve cümlenin Allah'a muhtaç olmasıdır. Ondan ötürü, sair feleklerin hareketi hep bu feleğin hareketine tabidir.

Bu feleğin hareketi ihtiyari; diğer feleklerin hareketi ise ona bağlı olarak mecburidir.

ONÜÇÜNCÜ FELEK:
Menziller feleği. Yıldızlar feleği veya Tevvab feleği derler. Mukaddir ismi mazharıdır. Sureti, menziller feleği, aslı ise Kürsi'dir.

Bütün feleklerin hereketleri, imarı ve rızıkların takdiri; ehli cennetin derecelerinin taksimatı; cehennem ehlinin seviyeleri hep bu feleğin ruhaniyetinin tesirleri iledir. Hakikat şehri ve Tabiat denizi bu feleğin üstündedir.

Tabiat denizi: Cennet ehli, cennete dahil olmadan evvel bu denize dalarlar ve melaike gibi nur'dan bir beden sahibi olurlar.

Cennetliklerin sevkedildiği Hakikatın şehri, cennetliklerin seyrengahı olur. Bütün semalar ve arz, cennet ehlinin yaşadığı cennete göre, ovaya atılmış bir yüzük halkası gibi olur.

Bu süri cennetler, adı geçen feleğin üzerindedir ve bu 4 cennetin feleği, yukarıda anlattığımız ve manevi tabiat diye tanımladığımız yapıdan meydana gelmiştir. Hadiste varid olduğu üzere; bir kimse Hz. Muhammed efendimize bir salavat getirdiği zaman, bir melaike deryaya dalıp, hir bir katresinden bir melaike halkolur ve salavat getirene daima istiğfar ederler.

Bu alemdekilerin tamamı tabii yapıdan meydana geldiği için yaşlanmak, uyumak, keyifsizlik ve her hangi bir keder uğramak yoktur.

ONDÖRDÜNCÜ FELEK:
Keyvan feleği. Satürn feleği de denir. RAB isminin mazharıdır. Alemdeki rızka ve ruha yapılan bütün yardımlar ve cisimlerin bekası bu feleğin ruhaniyetindendir. Hz. İbrahim bu feleğe uruç etti. Bu feleğin ruhaniyeti Mikail aleyhisselamdır. Rızıkları dağıtmakla görevlidir.

ONBEŞİNCİ FELEK:
Bercis feleğidir. Jüpiter feleği de denir. Ali isminin mazharıdır. Alemdeki bütün ilimler ve idare bu feleğin ruhaniyetinden meydana gelir. Hz. İsmail bu feleğe uruç eyledir. Bu feleğin ruhaniyeti İsrafil Aleyhisselamdır. Hz. Mumammed efendimiz'in kalb suretidir.

ONALTINCI FELEK:
Behram feleği. Mars feleği de denir. Kahhar isminin mazharıdır. Ruhaniyeti Azrail Aleyhisselamdır. Hz. Musa'nın makamıdır. Bu feleğin tasarrufu Celal üzeredir. Bütün savaş ve mücadeleler, zelzeleler, kazalar bu feleğin etkisi ile olur. Azrail Aleyhisselam kabz ile görevlidir. Ulül Azm olan Peygamberler, savaşan liderler ve şiddet önderlerinin yükselen burcu, bu yıldızdır.

ONYEDİNCİ FELEK:
Şems feleğidir. Feleklerin kutbu güneş feleğidir. NUR ismi mazharıdır. Bütün mevcudatın manevi ve hissi algılamaları hep feleğin nur ismi manasının neticesidir. İdris Aleyhisselamın makamıdır. Bu feleğin ruhaniyeti Cebrail Aleyhisselamdır. Efendimizin Akıl suretidir. Bundan ötürü vahiy sahibidir. Akli manaların zuhuru hep bu feleğin nur'u ile kaimdir.

ONSEKİZİNCİ FELEK:
Zühre feleğidir. Venüs feleği olarak da bilinir. Musavvir isminin mazharıdır. Yusuf Aleyhisselam 'ın makamıdır. Alemdeki cisimler, bu feleğin ruhaniyeti ile suretlenirler. Suretlardeki güzellik ve aşk bu feleğin tecellisi sonucudur.

Yusuf Aleyhisselam'ın çok güzel çok güzel bir erkek oluşu bu ruhaniyetin kendisinde zahir olmasındansır. Talihi Venüs olduğu için de, bütün halk o'na aşık oldu... ki, Yusuf ile Züleyha'nın aşkı meşhurdur.

ONDOKUZUNCU FELEK:
Utarit feleği. Merkür feleği de denir. Muhsi isminin mazharıdır. İsa Aleyhisselam'ın makamıdır. Ruhaniyeti Hassail Aleyhisselamdır. İsa Aleyhisselam, son zamanda, Muhammed Aleyhisselam'ın Halifesi olarak dünyaya gelir, yani, Nübüvvetrutbesi ile Hilafet-i Muhammediye vazifelerini kendinde cem eder. Kıyamet gününde de hem Nebilerle hem de diğer Halifelerle birarada haşrolur. Ve Velayet-i Amme o'nunla son bulur. Velayet-i Hassa ise Mehdi ile sona erer.

YİRMİNCİ FELEK:
Kamer feleğidir. Ay feleği de denir. Hz. Adem'in durağıdır. Ruhaniyeti Rukyail Aleyhisselamdır. Bütün madenler, nebatlar, hayvanlar ve insanlar ile sair varlıklar bu feleğin ruhaniyetinden varolur. Bu sebepten başerin babası Hz. Adem'in durağı bu felek oldu.

YİRMİBİRİNCİ FELEK:
Nar feleğidir. Ateş feleği de denir. Günümüz tabiri ile atmosfer tabakasıdır. Şayet bu felek olmasaydı, alem zemheri ( çok soğuk ) olurdu ve hayat olmazdı. Kabız ismi mazharıdır. Zemherinin ( uzay soğuğu, eksi 270 derece ) dünyaya ulaşmasına engel teşkili, kabız ismi manası ile oluşur. Allah cinleri bu tabakada ve bu nar'dan yaratmıştır.

YİRMİİKİNCİ FELEK:
Hava feleğidir. Hay ismi mazharıdır. Her şeyin sağlığı, sıhhati, hayatı bu feleğin ruhaniyeti olan hay isminin teveccühü iledir.

YİRMİÜÇÜNCÜ FELEK:
Su feleğidir. Muhyi ismi mazharıdır. Herşeyin hayatıdır. Hayvan, nebat, maden ve gayrıların cümlesi sudur. Bütün unsurların aslı su ve ateştir.

YİRMİDÖRDÜNCÜ FELEK:
Toprak feleğidir. MÜMİT ismi mazharıdır. Bu feleğin tasarrufu KADİR ismindendir. Bundan dolayı maden, nebat, hayvan, insan meydana gelip, hepsi kendi kemal derecesine ulaşır. Ateş, hava, su ve toprağın mecmuundan Adem Aleyhisselam hasıl oldu.. Ve cümle tasarrufat Adem'in sırrında bulundu.

Alahü Teala şöyle buyurdu:

"Ve allemal ademe esmai külliha"

Ve böylesine bir kendinde toplayış Adem'den gayrısına mümkün olmadı. Adem, Allah'a ait tüm esmaları kendinde toplamıştır.
En son Kordugum tarafından Cum 25 Şub, 23:13 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Karanlığın Perdesi Bütün Kötülüğü Örtemez !

Kullanıcı avatarı
Kordugum
*Yılan*
*Yılan*
Mesajlar: 154
Yaş: 36
Kayıt: Cum 25 Şub, 19:46

Mevlana Celaleddin ve Burçlar

Okunmamış mesaj gönderen Kordugum » Cum 25 Şub, 23:06

Mevlana Celaleddin ve Burçlar

Meşhur eseri MESNEVİ'sinde, birinci cilt 750-755.ci beyitlerde şöyle anlatmaktadır.

"750. güneş, bir burçtan bir burca gidip durduğundan, pencereye vuran ziyası da evin etrafında döner dolaşır. Kimin bir yıldızla alaka ve mecburiyeti varsa; o, kendi yıldızı ile döner, dolaşır, o yıldızın tesiri altındadır.

Talihli Zühre ( Venüs) ise şevki, çalıp çağırmayı, aşkı diler, onlara adamakıllı meyli vardır. Kan dökücü huylu Merih'e (mars ) mensup ise cen, bühtan ( iftira ) ve düşmanlık arar. Yıldızların ardında yıldızlar vardır ki, onlarda ihtirak (güneşe yaklaşma) ve nasih ( uğursuzluk ) olmaz.

755. onlar, bu meşhur yedi kat gökten başka diğer göklerde seyir ve hareket ederler. Birbirlerine bitişik ve birbirlerinden ayrı olmayan bu yıldızlar, tanrı nurlarının ışığında dururlar. Her kimin talihi o yıldızlardan olursa, o kimsenin zatı, kafirleri taşlayıp yakar.

Onun hışmı, bazen galip gelen, bazan mağlup olan ve tesiri böylece değişerek yürüyen Merih'in hışmına benzemez. Galip nur, noksandan ve karanlıktan emindir. Tanrı nurunun iki parmağı arasındadır.

760. O nuru, canlara Hak saçtı. Davetliler, onunla eteklerini doldurmuşlardır.
Karanlığın Perdesi Bütün Kötülüğü Örtemez !


Kullanıcı avatarı
Kordugum
*Yılan*
*Yılan*
Mesajlar: 154
Yaş: 36
Kayıt: Cum 25 Şub, 19:46

Şah Veliyyullah Dihlevi ve Görüşü

Okunmamış mesaj gönderen Kordugum » Cum 25 Şub, 23:09

Şah Veliyyullah Dihlevi ve Görüşü

HÜCCETULLAHİ'L BALİGA isimli eserinin 8'inci bölümünde şöyle anlatıyor:

" Astroloji alimi, yıldızlar belli bir görünümde oldukları zaman, onların kuvvetlerinden oluşan ve felek'in bir yerinde temessül eden bir ruhaniyetin meydana geleceğini bilir. Bu ruhaniyeti felekiyyat hükümlerini nakleden, yeryüzüne naklettiği zaman, insanların düşünceleri o ruhaniyet doğrultusunda değişir.

Aynı şekilde Arif-i Billah da bilir ki, şeriat dilinde, "Leyle-i mübareke " diye isimlendirilen ve içerisinde her hikmetli işin ayrılıp karara bağlandığı özel bir vakit geldiğinde, melekut aleminde insan türünün özelliklerinden oluşan bir ruhaniyet oluşur."

Her bir yıldız kendini meydana getiren manalar yönünde görevini yapmaktadır. Aslında onların, seninle benimle bir dertleri yoktur. Sadece yapmaları gerekeni yapmaktadırlar... Nasıl ki, yağmurun sizi ıslatmak gibi bir amacı yoktur, ama, yağmur yağarken açıkta iseniz ıslanırsınız.

Kuran-ı Kerim'de HADİD süresi 22-23 ayetlerde:

"Yeryüzünde veya nefislerinizde size isabet eden bir olay, bizim onu yaratmamızdan evvel, mutlaka bir kitapda yazılmıştır.
Karanlığın Perdesi Bütün Kötülüğü Örtemez !

Kullanıcı avatarı
Kordugum
*Yılan*
*Yılan*
Mesajlar: 154
Yaş: 36
Kayıt: Cum 25 Şub, 19:46

İmam-ı Aziz Nefesi ve Yıldızlar

Okunmamış mesaj gönderen Kordugum » Cum 25 Şub, 23:10

İmam-ı Aziz Nefesi ve Yıldızlar

ZÜBDETÜ'L- HAKAİK isimli kitabında özetle şunları söylüyor.

" 7 dış aza dünyanın yedi bölgesidir, yedi batın aza da yedi kat göklerdedir. Akciğer birinci semadır. Yıldızı felek-i kamerdir ( AY )... Zira felek-i kamer, alem-i kebirin reisi mesabesindedir. Ve iki alem arasında vasıtadır.

Bu felekte melekler çoktur. İlimler tahsil eden ve akıl tedbiri üzere vakit tayin edilmiş olan melek bunların serveridir. Cibril bunlardandır. Ve cibril alemin ilmine sebeptir. Dimağ ( beyin ) ikinci göktür. Yıldızı felek-i Utarittir. ( merkür gezegeni ) Zira alem-i kebirin dimağı felek-i Utarittir.

Üçüncü göğün yıldızı felek-i Zühredir. ( venüs gezegeni ) Zira Zühre alem-i kebirin böbreğidir. Bu felekte çok melaike vardır. Neşe sevinç ve şehvet üzere vekil olan melek bunların büyüğüdür.

Kalb; dördüncü göktür. Yıldızı güneş'tir. Zira güneş alem-i kebirin kalbidir. Bu felektede çok melaike vardır. Hayat üzere vekil olan melek bunların reisidir. İsrafil bunlardandır. Zira, İsrafil kainatın hayatının sebebidir.

Öd kesesi beşinci göktür. Yıldızı Merih'tir. ( mars gezegeni ). Zira, Merih alem-i kebirin öd kesesidir. Bu felekte de çok melaike vardır. Gazap ve kahır, vurmak ve öldürmek üzere vekil olan melek bunların büyüğüdür.

Karaciğer altıncı göktür. Yıldızı müşteri'dir.( jüpiter gezegeni ) Zira, müşteri alem-i kebirin ciğeridir. Burada da çok melaike vardır. Rızıklar üzere vekil olan melek bunların büyüğüdür. Mikail bunlardandır. Zira mikail alemin rızkına sebeptir.

Dalak, yedinci kat göktür. Yıldızı Zuhal'dir. ( satürn gezegeni ). Bu felekte de çok melaik vardır. Ruhları almak için vekil olan melek bunların en büyüğüdür. Azrail bunlardandır. Zira, azrail dünyadaki insanların ruhlarını almakla görevlidir.
Karanlığın Perdesi Bütün Kötülüğü Örtemez !

Kullanıcı avatarı
Kordugum
*Yılan*
*Yılan*
Mesajlar: 154
Yaş: 36
Kayıt: Cum 25 Şub, 19:46

İbrahim Hakkı Erzurimi ve Burçlar

Okunmamış mesaj gönderen Kordugum » Cum 25 Şub, 23:10

İbrahim Hakkı Erzurimi ve Burçlar

Bu konudaki bilgilerini ünlü eseri "MARİFETNAME" isimli kitabında uzun uzun açıklamıştır.

" Bu feleklerle yıldızların, bu dönen ve seyreden varlıkların tabiatları, bu eşya ve aletlerin hepsi birer hayal gibidir. Asıl döndüren, yapan ve yaptıran hep Allah. Bütün bu halleri inceleyip düşünmek. Cenabı Hak'kı bilmeğe vesile olmak dolayısıyla hepsini insanın, kendi nefsinde bulması için yer ve göklerin, feleklerle yıldızların durumları, bu Marifetname'de bu kadarcık anlatılmakla yetinilmiştir.

"Yıldızlar, meleklerin elinde mecbur ve hüküm altındadır. Melekler de Hak Teala'nın emri altındadır. Hepsi de O'nun irade ve kudreti ile hareket ederler.

Mesela, Güneş kuru, sıcak tabiatlıdır. Ay ise soğuk ve rutubetlidir. Yıldızlar bu keyfiyetleri ile alemde tasarruf ederler.

Ancak bütün bu işlerin yalnızca yıldızlara bağlanması hatadır, çünkü yıldızlar da, Hak’ın hükmüyle bu tasarrufu yapmaktadır.

Fezadaki yıldızlar ve güneş sistemindeki gezegenler ateş, hava, su, toprak gibi unsurlar ile madenler, nebatlar ve hayvanlar üzerinde tasarruf ederler. Hakiki meessir ise Rabbül Erbab'dır.

Burçlar ve gezegenler ise aletler ve sebepler gibidirler."

"Bütün ulvi cisimlerin ( gök cisimlerinin ) sufli cisimlere ( yer cisimlerine ) çeşit çeşit tesirleri daima olduğundan; bütün halkın, şekil, hal, ahlak ve tavrı henüz ana rahminde nutfe iken, rast gelen baht ve talihine göre ( burçlardan gelen kozmik ışınımın ihtiva ettiği mananın beyinlere nakşedilmesi ile ) meydana gelmiştir."

Ana rahminde nufte vaki olduğu saatte, baba ve annenin talileri hangi işte ise, o, nuftenin özüne tesirle işlenmiş olur.

Mesela; saadet, şakilik, anlayışsızlık, cimrilik, cömertlik, fakirlik ve zenginlik, rahat ve rahatsızlık, yaşama ve yaşamama, cemal ve kemal celal ve melal her ne hal üzere ise, o, nutfenin zatına tal'i olur. Çünkü o nutfe, ceninin cisminin Levh-i Mahfuzudur. Levh-i Mahfuz ise alemin aynasıdır.

O halde, said olan saadetini annesi karnında bulmuştur, şaki olan da şekavetini annesi karnında bulmuştur."
Karanlığın Perdesi Bütün Kötülüğü Örtemez !

Kullanıcı avatarı
Yönetici
Portal Yöneticisi
Portal Yöneticisi
Mesajlar: 4681
Yaş: 47
Kayıt: Sal 22 Şub, 11:33

Okunmamış mesaj gönderen Yönetici » Cum 25 Şub, 23:50

Kadir harika bir çalışma olmuş. Bunların bir kısmı bende dahi yoktu. Ellerine sağlık.
"Sükunetin vereceği huzuru hiçbir maddi imkan sunamaz"

Kullanıcı avatarı
Kordugum
*Yılan*
*Yılan*
Mesajlar: 154
Yaş: 36
Kayıt: Cum 25 Şub, 19:46

Okunmamış mesaj gönderen Kordugum » Cmt 26 Şub, 20:35

Diline sağlık Sayin Admin.
Karanlığın Perdesi Bütün Kötülüğü Örtemez !


Cevapla

“Astroloji” sayfasına dön