Astroloji'de Doğum Horoskopu Analiz Kılavuzu

ayakucu burcu, horoskop analizi ve yorumu nasıl yapılır, doğum haritası analizi ve yorumu nasıl yapılır, doğum haritasında sağlık, evlilik analizi ve yorumu, doğum haritasında ne zaman evlenileceği nasıl bulunur, doğum haritasında miras, para ve kariyer analiz ve yorumu

Doğum haritası analizleri, doğum haritası ile ilgili ayrıntılar
Misafir_Akrep

Astroloji'de Doğum Horoskopu Analiz Kılavuzu

Okunmamış mesaj gönderen Misafir_Akrep » Cmt 26 Ağu, 23:24

Astroloji'de Doğum Horoskopu Analiz Kılavuzu

Resim

Doğum Haritası Analizi Nasıl Yapılır, Horoskop Nasıl Yorumlanır?

Horoskop Nedir?

Bir Horoskop sizin varlığınızın esrarlı ve gizemli oluşum öyküsünün kozmik grafiğini oluşturmaktadır. Bazıları yaşamda önceden tahmin edilemeyen, belirsiz bir unsur olduğunu ileri sürerler. Sırları ortaya dökenin, üzerinde çeşitli simgeler ve işaretler bulunan horoskop denen grafiksel bir tasarımın bulunması kimisini şaşırtır, kimisine tuhaf gelir. Oysa, her doğum haritası güneş tayfındaki birbirinin içine geçerek karmaşık bir renk cümbüşü oluşturan ışığın sihrini yansıtır. O, tek kaynaktan gelen ve gözümüzü kamaştıran ateş tufanında sayısız renkte ışık kıvılcımlarının açılımı bizi nasıl büyülerse, doğum haritasının yorumundan ortaya çıkan yaşam ve varolma değerleri de öylesine bin bir kişiliğin köklerini yansıtır.

İşte böylesine gizemli bir araştırma yolculuğunda astrologun tek başına sırları çözmeye çalışması sonucu yetersiz kalacak bir uğraş sayılabilir. Yorumda başarı kulvarında ipi göğüslemek için okurun (veya harita sahibinin) da katkısı gerekir. Bunu sağlamak için de hem yoruma girişmek hem de okura temel bilgileri ve nedeni açıklamak gerekir.

Örneğin, “Ay Oğlak’ta ve 7. evde yerleşmiş” satırından sonra basmakalıp astrolojik yorumları yapmak yerine, bu yerleşimin ne anlama geldiğini açıklayıp haritada bunu etkileyen tüm olasılıkları sıralamak ve sonuçlarının neler olacağını öğretmek okuru da yorum parkuruna sokmayı sağlar. Kendini sorgulamaya ve analize katkıda bulunmaya başlar. Başkalarına açıklamadığı sıkıntılı anlarını veya tuhaf gözüken davranışlarının temel nedenini hissetmeye girişir.

Astroloji size üç yoldan yardımcı olabilir. Sizi koşullandıran şartlar altında yaşayabileceğiniz mutlu yaşamın portresini çizer. Bunu başarmak için bahşedilmiş olan yetenekleri nasıl kullanacağınızı gösterir. Ve, çizilen yolun dışına çıkmaya kararlıysak bizi nelerin beklediğini uyarır.

Resim

Doğum Haritası - Doğum Horoskobu

Resim

Doğum Haritası verdiğiniz giriş bilgilerinde yer alan Doğum tarihi, doğum saati ve doğum yeri gibi üç koordinat ekseni bilgilerine dayanılarak hazırlanır. Yapılacak yorumun doğruluğu bu bilgilerin tam olarak gerçeği yansıtma oranlarına bağlıdır. Başka bir değişle, eğer doğum saatinizi doğru olarak bilmiyorsanız tek bacağı üzerinde sekerek yürüyen veya cambazlık yapan bir akrabota benzeriz. Luna park’da hedefleri devirmek için topları fırlatan gözlüksüz bir miyop sayılırız. Rastlantı eseri tutturulan bir kaç hedef bizi kandırmaktan başka işe yaramaz !

Bir doğum haritasındaki grafiksel tasarım deneyimli bir astrolog için kişinin aynasıdır. Yine de aynanın ardındaki sırların bazı yerleri dökülmüş olabilir. Bunun için tasarımdaki taşların bazılarının yerlerini sizin yerleştirmeniz gerekebilir.

Yukarıda Doğum Horoskopunun grafiksel tasarımı gösterilmiştir. Doğum haritası astrolojinin temel elemanları olan burçlar, evler ve gezegenlerin bir insanın doğum anında gökyüzündeki yerlerinin gösterildiği grafiksel bir tasarımdır. Sizin haritanızın bir daire biçiminde olduğunu ve üzerinde serpiştirilmiş simgeler bulunduğunu görüyorsunuz.

Dairenin dış kenarında her ev çizgisinin rastladığı burçlar ve dereceleri yer almaktadır. Yoruma başlarken işimizin ilk basamağını bunlar oluşturacağı için tüm dikkatinizi şimdi buraya vermelisiniz.

Haritada üzerinde “AS” ibaresi bulunan 1. Ev çizgisi “Yükselen Burç” olur. Bu çok önemli bir yerleşimi gösteren simgedir. Adeta sizin kişiliğinizin öteki parçasını veya yüzünü temsil eder.

Horoskop dairesinin sola doğru olan yönünde diğer Evlerin yerleşimleri verilmiştir. Görüldüğü gibi her Ev çizgisi bir burç içindedir ve derece olarak yerleşime sahiptir. Belki biliyorsunuz ama, tekrarında yarar var ; Ev çizgileri burçların horoskopta işgal ettikleri 30 derecelik yay parçasında bir yerde olurlar. Yorum yaparken de bulunduğu burca ve dereceye dayanarak yola çıkarız.

Fiziksel olarak evler, uzayda tasarlanan küresel bölünmenin yerel ufkun üstünde ve altında kalacak biçimde grafiksel gösterilmesidir. Evlerin görevi yaşam alanlarını göstermesi olduğu kadar, gezegenlerin derece ve dakika olarak yerlerinin belirlenmesidir.

Sembolik olarak evler yaşamdaki belirli alanları ve aktiviteleri temsil ederler. Kimliğimizi eylem ve girişim olarak ortaya koyduğumuz sahnelerdir. Dünyanın merkez olması prensibine dayanan astrolojide, Evler de gök cisimleri gibi hareket gösteren bir düzende yerleşirler. Yani, belirli bir burcun belirli bir kısmını oluşturan herhangi bir Ev sonraki bir zamanda başka bir burcun başka bir derecesinde yer alacaktır. İşte bu nedenle evlerin grafiksel yerleşiminde doğum saati en önemli etkendir.

On iki evi barındıran daire tamamlandığında dünyanın çevresinde, aynı burçların oluşturduğu gibi bir halka yapar. Gökyüzünün yarısı görünür, diğer yarısı görünmez. Ufuk çizgisinin üzerinde kalan altı ev gökyüzünün görünen kısmı olduğu kadar herkesle paylaştığımız ve herkes tarafından görülen yalın gerçekleri temsil eder. Ufuk çizgisinin altında kalan altı ev de saklı tuttuğumuz, yorumlanarak bulunan gerçekleri temsil eder.

Yukarıdaki altı evin (7.ev’den 1. eve kadar olanlar), Objektivite (nesnel) dünyamıza aittir. Altta kalan altı ev (1 evden 12. eve kadar olanlar) Sübjektivite (öznel) dünyamıza aittir.

Ufuk düzleminin üstünde kalan gökyüzündeki Evler ve burada yerleşen gezegenler nesnel (Objektif) oluşumu, ufkun altında kalan elemanlar öznel (Sübjektif) oluşumu gösterir.

Boylam da gökyüzünü Başucu burcu (MC) ile Ayakucu burcu (Nadir) arasında kalan iki parçaya böler. Güneş, Başucunda iken günün ortasında en yüksek yere (öğlen) ulaşır. Nadir noktasında ise günün bitimi ve yeni günün başlangıcıdır (Gece yarısı).

Ufkun üzerindeki evlerde açık, somut ve yalın deneyimler göze çarpar. Yine de karakterimizin özelliğini Evlerden çok, haritamızdaki güçlü burçlar ve gezegenler belirler. Hangi yarımkürenin daha etken olduğunu ölçmekte basit bir kural uygulanır. Güneş ve Ay için 3 puan, diğer gezegenler için 1 puan verilerek yarımküreler toplanır ve hangisinin ağırlık taşıdığına bakılır.

Başucu ve Nadir arasından geçen boylamın astrolojik küremizi ikiye ayırdığını, Doğu (sol) tarafta kalan altı evin “İrade” (Özgürlük) temasını oluşturduğunu görüyoruz. Batı (Alçalan Burç) tarafında kalan altı Ev de “Kader” temasını oluşturmaktadır. Gezegenlerin çoğunluğu doğu yarımküresinde olan bir insanda kendi geleceğini iradesi ile yönlendirmek arzusu göze çarpar. Bu insanın yaşama bakışında iyi veya kötü şansın rolü yoktur. Tamamen kendi iradesine dayanma ve kaderini kendi yaratma içgüdüsü hakimdir.

Batı yarımküresi güçlü kişilikte ise serbest irade kader, şans, rastlantı gibi ifade edilen bir yönlendiriciye bağlıdır. Böyle birisinin kritik durumlarda rastlantılar ile yönlendirildiğini görebiliriz. Böyle birisi astrolojik işaretlerden, sezgilerden ve rüyalardan tutacağı doğru yolu bulabilir.

Resim

Horoskop Analizinde Bilinmesi Gereken Klavuz Bilgiler

1) Horoskoptaki en seçkin gezegeni saptayınız.

En seçkin gezegen kendi yönettiği burçta yerleşen gezegendir. Bu yerleşime sahip çeşitli gezegen olabilir. O zaman en güçlü olan en olumlu (pozitif) olan veya köşe evlerden birinde yerleşmiş olan gezegendir. Köşe evlerin güçlülük sıralaması şöyledir : Birinci, Onuncu, Yedinci, Dördüncü.

Eğer kendi yönettiği burçta yerleşen gezegen yoksa, en güçlü gezegen Yükselimde (exalt) olan gezegendir. Yükselimde demek gezegenin daha iyi çalıştığı burçta olması demektir. Örneğin Mars Oğlakta ve Venüs Balıkta yükselimdedir.

2) Horoskopta en zayıf gezegeni saptayınız.

Bu gezegen Düşüş (fall) veya Sürgün (exile) durumda olan gezegendir. Örneğin Güneş Terazi burcunda düşüşte ve Kova burcunda sürgündedir. Bu durumda birden fazla gezegen varsa en talihsiz gezegen en zararlı olandır. Böyle bir gezegen altıncı, sekizinci veya on ikinci eve yerleşmiş olandır.

3) Yaşam Yönetici Gezegeni (Hyleg) saptayınız.

Farsça bir terim olan Hyleg fiziksel yapıyı tanımlar. Yaşam uzunluğunu belirlemekte kullanılan gezegenin geleneksel tanımıdır. Yaşam Sonunun hesaplanmasında ve hangi durumda olacağının bulunmasında Vedic (Hint) astrolojisi daha pratik yöntemler kapsamaktadır.

Batı astrolojisinde Hyleg gezegenin bulunması için Güneş’in yerleşimi ve yaptığı görünümler çok iyi incelenmelidir. Ay da yaşam için gerekli olanları sağlayan gezegendir ve ayrıca incelenmelidir.

Güneş oriyental olduğunda en güçlü durumdadır. Bunun anlamı Aslan ve Oğlak arasında bir burçta ve şu evlerden birinde olmasıdır : Birinci, Onuncu, On birinci, Yedinci ve Dokuzuncu.

Eğer Güneş zayıf ise bu kez Ay, Hyleg olarak incelenmelidir. Eğer gezegen Kova ve Yengeç arasındaki burçlardan birindeyse en güçlü sayılacaktır.

4) Yaşam Sonunu Yöneten Gezegeni saptayınız.

Bu konuda çeşitli belirleyiciler ele alınabilir :

(a) Sekizinci Ev Yöneticisi ;

(b) Sekizinci evde yerleşen gezegenler ;

(c) Sekizinci evin faydalı yöneticisi ile kavuşum yapan herhangi bir zararlı gezegen.

(d) Sekizinci evin başlangıç çizgisi ile zararlı bakış açısı yapan herhangi bir zararlı gezegen.

Faydalı bir gezegen Yaşam Sonu Yöneticisi olabilir. Fakat, her şey eşit olduğunda yönetici olarak Mars, Uranüs veya Satürn’ü alabiliriz.

5) Yükselen Burç Yöneticisini Saptayınız.

Yükselen burç 1. ci ev çizgisinin içinde bulunduğu burçtur. Burcun yöneticisinin yerleştiği evi ve 1. ci evdeki gezegenler ile yaptığı görünümleri bulunuz. Bu gezegenlerin yönettiği evleri de araştırınız. Örneğin, 1. ci evde yerleşen bir gezegen haritanın 6. cı veya 12. ci evini yönetiyorsa kişinin sağlığında önemli etkisi olur.

6) Köşe evlerin (1, 4, 7, 10.) Güçlerini Hesaplayınız.

Bunların yöneticilerini ve aldıkları görünümleri araştırınız.

Tüm bu veriler kişinin kaderi hakkında yapılacak yorumun ana hatlarını oluşturacaktır. Bundan sonraki aşamalar özel yaşam alanlarını ilgilendiren sorular olacaktır.

Doğum Haritasında Sağlık Analizi

(a) Güneş, Ay ve Birinci ev ve aldıkları görünümler incelenmelidir.

(b) Keza altıncı evi ve yöneticisini ve bu evin başlangıç çizgisinin aldığı görünümleri inceleyiniz.

(c) Satürn, Mars ve Uranüs’ün Güneş ve Ay’dan ne kadar yüksekte yerleşmiş olduğunu araştırınız. Eğer bu gezegenler Güneş ve Ay’dan daha aşağıda yerleşmişlerse sağlık o kadar sağlam olmayacaktır.

(d) Altıncı veya On ikinci ev çizgisine yerleşen zararlı bir gezegen daima eve yerleşen burçla ilişkili fiziksel bir aksaklığı gösterir.

Doğum Haritasında Evlilik Analizi

Evlilikle ilişkili bir yorum yapmak için gelecekte evlenilmesi söz konusu olan kişinin horoskopundaki evlilik temsilcileri ile haritanın evlilik temsilcilerinin aralarındaki görünümler incelenmelidir.

Erkek haritasındaki Evlilik temsilcileri : Venüs (eş) ; Ay (anne).

Yedinci Ev ve burada yerleşen gezegenler.

Kadın haritasındaki evlilik temsilcileri : Mars (koca) ; Güneş (Baba).

Yedinci Ev ve burada yerleşen gezegenler.

Her iki durumda da yedinci ev yöneticisinin yerleşimine ve oluşturduğu görünümlere özel bir dikkat harcanmalıdır.

Eğer temsilciler diğerleri ile olumlu görünüm içindeyse, Birinci Ev çizgisiyle, Beşinci ev çizgisiyle, On birinci ev çizgisiyle, ve Dördüncü ev çizgisiyle olumlu açılar yapıyorsa evlilik başarılı ve mutlu geçecektir.

Bunlara ilaveten Jüpiter’in görünümleri de önemli etkiler oluşturacaktır.

Evlilik temsilcileri Güneş’ten daha yukarı yerleşime sahipseler zamansız bir evliliğin veya daha genç birisi ile yapılacak evliliğin habercisidir. Evlilik temsilcileri Güneş’ten daha aşağıda yerleşirse veya İkinci, Üçüncü, Sekizinci veya Dokuzuncu evde olursa, evlilik otuzlu yıllardan sonra gerçekleşecek veya kişi kendinden daha yaşlı birisi ile evlenecektir.

Yedinci evin yöneticisi ve bu evde yerleşen gezegenler evlilik ortağının karakterini, sağlığını ve mizacını çok iyi yansıtır.

Kocanın temsilcisi Güneş ve karının temsilcisi Ay olduğunu söylersek, bu iki ışık gezegeninin aldıkları faydalı veya zararlı görünümler keza evlilik için gösterge sayılabilir.

Bir kadın için Güneş ve bir erkek için Ay İkizler, Balık ve Yay’ın ilk 15 derecesi içinde yerleşirse birden fazla evlilik işaretidir. Burçlardan birinde sona doğru birden fazla gezegen ile beraber yerleşirse yine birden fazla evlilik işaretidir.

Boşanma işareti Yedinci evde yerleşen Uranüs veya Satürn olacaktır. Güneş veya Ay ile yapacakları zararlı açılar da boşanma işareti olur.

Doğum Haritasında Çocuk Analizi

Verimli burçlar Yengeç, Akrep ve Balık olup, kısır burçlar İkizler, Aslan ve Başak’tır.

Çocukların temsilcileri şunlardır :

(a) Verimli gezegenler : Ay, Venüs ve Jüpiter

(b) Beşinci Ev ile karşıtındaki On birinci Ev.

Şu yerleşimler çocuk olacağının işaretidir :

Verimli bir gezegen Beşinci evde yerleşirse, Verimli gezegen 5. ci ev yöneticisi olursa, Beşinci Ev çizgisi verimli bir burç içinde olursa veya verimli bir gezegenden faydalı bakış açısı alırsa.

Satürn çocukları öldürür ; Uranüs, Mars ve Güneş de bunlar için olumlu değildir. Bu zararlı gezegenlerden çocuk temsilcilerine gelen zararlı görünümler de tehlikelidir. Aynı kural kısır gezegenlerin güçlü şekilde 5. ci evde yerleşmeleri durumunda da uygulanır.

Doğum Haritasında Anne, Baba ve Akraba Analizi

Baba : Güneş ve Onuncu Ev.

Anne : Ay ve Dördüncü Ev.

Erkek ve Kız kardeşler : Üçüncü ev ; Mars erkek kardeş ; Venüs Kız kardeş.

Dördüncü, Onuncu ve Üçüncü evler, buraya yerleşen gezegenler, Bu evlerin çizgilerinin gezegenlerden aldıkları görünümler dikkatle incelenmelidir.

Doğum Haritasında Para ve Kariyer

Varlığın çeşitli temsilcileri vardır. Genel olarak eğer horoskop bütünü talihli ise varlık bakımından da olumlu kabul edilir. Süratli bir analiz yapmak için ;

a) İkinci Ev : Kazanılacak varlık ;

b) Dördüncü Ev : Miras alınacak varlık ;

c) Onuncu Ev : Şeref ve Dünyevi Mevki.

Kazanılacak varlık analizi için İkinci evi inceleyiniz. Yöneticisini ve buraya yerleşen gezegenlere bakınız. Bundan başka Talih Noktasının yerleşimine ve oluşturduğu görünümlere bakınız. Ayrıca büyük varlık dağıtıcısı Jüpiter’i inceleyiniz.

Miras alınacak varlık için Dördüncü evi, yöneticisini, yerleşen gezegenin ve ev çizgisinin aldığı görünümleri inceleyiniz. Ayrıca Satürn yerleşimini ve görünümlerini inceleyiniz. Bu arada Güneş’in baba ve Ay’ın anne temsilcisi olduğunu unutmayınız.

Bu araştırmada Jüpiter de ele alınmalıdır. Jüpiter yardımı olmadan para kazanmanın imkanı olmaz.

Ün ve şeref kazanma durumu da Onuncu ev, ev çizgisi, yönetici gezegen ve buraya yerleşen gezegenler ile aldıkları görünümler araştırılmalıdır. Bu incelemede Jüpiter de önemlidir. Ayrıca ün ve şerefi yöneten Güneş de titizce araştırılmalıdır. Güneş ve Ay yerleşimleri eğer Yükselen veya 10. cu ev çizgilerine yakın veya olumlu görünüm içindelerse çok etkilidirler.

Başarı ve varlık sahibi olmanın araştırılmasında varlık işaretlerinin yanında zihin ve kafanın yönetimi ve moral durumları da incelenmelidir. Bu incelemede Ay hayal gücünü ve Merkür de gerçekleştirme güçlerini yönetir. Bu arada kişilik (1. ci ev), Eğitim (3. cü ev) ve zihin-bilgi yeteneği (9. cu) evden araştırılmalıdır.

Meslek veya kariyer Birinci ev ile Onuncu Evi yöneten gezegen tarafından gösterilir. Bunun yanında bu evlerde yerleşen gezegenler de önemlidir.
emekli

Okunmamış mesaj gönderen emekli » Cmt 17 May, 01:32

astrolojiye ilgi duyan ,yeni başlayacak olan,ve büyük bir şevkle öğrenme arzusu ve azmi ile güvenilir akıcı ve detaylı bilgi arayan arkadaşlar,sevgili efe burada bilginin kaynağını sizler için hazırlamış...

bravo efe'ciğim,benim bunca yılık astroloji birikimimi bir yazıda anlatmışsın:)

gerçi bu sadece seninde başta yazdığın gibi ilk giriş,astrolojide öğrencilik bitmez,gece gece bu yazıyı keyifle okudum,emeğine sağlık...

Kullanıcı avatarı
dark
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 1573
Yaş: 42
Kayıt: Prş 12 May, 23:46

Okunmamış mesaj gönderen dark » Sal 10 Haz, 17:27

evlilik başlığında gunesden asagı yada yukarı hesaplamasını yaparken dızılısemı bakıyoruz yada nasıl anlasılıyor.

evlilik gezegenı gunesden asagı ıse tanımını anlayamadım cunku evlılık gezegenlerınden bırısıde gunes degıl mı

son olarak belırtılen evlerde gezegen yok ıse neye bakılmalı
Ey Hamza
Gördüğün Hiçbirşeyden Korkmazsın bu Doğru
Ama Heybetini Gizli Tut Zira
Yürüyüşün Ölümü Korkutuyor.

Kullanıcı avatarı
defne
*GriAkrep*
*GriAkrep*
Mesajlar: 450
Yaş: 40
Kayıt: Çrş 16 Ağu, 10:10

Okunmamış mesaj gönderen defne » Sal 10 Haz, 17:33

ellerine sağlık efe

emekli

Okunmamış mesaj gönderen emekli » Sal 10 Haz, 17:35

evler boş ise,o evde hangi burç var ise,
o burcun yönetici gezegeni belirtecin oluyor sevgili dark,
10 planet var 12 ev var dolayısıyla
bu planetler bölünemz ki
heryere sığsın ışıl ışıl parlatsın.)
gerçi şu venüsden 2 tane olsaydı ne hoş olurdu,
modern astrolojide balack moon yani lililth venüsün eş değeri
lakin bu lililth venüs kadar parlak olamdığı gibi
marsdan bile tehlikeli,
allah korusun siz erkekelri:)


Kullanıcı avatarı
lotus2
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 2702
Yaş: 50
Kayıt: Pzr 11 Şub, 07:13

Okunmamış mesaj gönderen lotus2 » Sal 10 Haz, 17:41

lilith:dişi şeytan anlamına geliyor sanırım..
"ALEM HEPİMİZE YETER, BİR LOTUS MU FAZLA GELDİ?.."

VE YİNE DİYORUM: "İLLAKİ İNSAN OLMAK"..

Kullanıcı avatarı
dark
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 1573
Yaş: 42
Kayıt: Prş 12 May, 23:46

Okunmamış mesaj gönderen dark » Sal 10 Haz, 17:45

şu gezegenlerı bı bıtırelımde=)

alt ust durumunuda bı acıklık getırsek sevgılı emekli
:)
Ey Hamza
Gördüğün Hiçbirşeyden Korkmazsın bu Doğru
Ama Heybetini Gizli Tut Zira
Yürüyüşün Ölümü Korkutuyor.

emekli

Okunmamış mesaj gönderen emekli » Sal 10 Haz, 17:53

lotus2 yazdı:lilith:dişi şeytan anlamına geliyor sanırım..
AYNEN SEVGİLİ LOTUC'CUĞUM...
bu arada astrolojiye bilincin çok ama çok yatkın,
sanki yıllardır içindeymişlsin gibi
sadece bu yazından değil
diğer paylaşımlarındanda bunu gördüm,
hani diyorsun ya
kaynak yok kitap yok vs...
senin bilincin zaten kaynak olmuş lotuscuğum...
keşke imkanın olsa da sık sık istişare yapabilsek astroloji adına...

emekli

Okunmamış mesaj gönderen emekli » Sal 10 Haz, 17:54

dark yazdı:şu gezegenlerı bı bıtırelımde=)

alt ust durumunuda bı acıklık getırsek sevgılı emekli
:)
sevgili dark,
bu akşamki kahve molamızda
alt-üst,zararlı,güçlü,güçsüz vs..kavramalrını irdeleyelim emi..
bu gece söz açıklığa kavuşacak:)))

Kullanıcı avatarı
lotus2
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 2702
Yaş: 50
Kayıt: Pzr 11 Şub, 07:13

Okunmamış mesaj gönderen lotus2 » Sal 10 Haz, 17:59

Sevgili emekli..

Biliyormusun ben VENÜSÜ pek sevmem..yani bilinç altım beni Venüs hakkında uyarmakta..

ve yıldız haritamda venüs etkin değil..ama o etkin olmasada "sevgim"var..ama ondan gelmiyor bende..peki nereden geliyor?..sanırım Neptünden?:)..yada Jüpiterden..
"ALEM HEPİMİZE YETER, BİR LOTUS MU FAZLA GELDİ?.."

VE YİNE DİYORUM: "İLLAKİ İNSAN OLMAK"..

emekli

Okunmamış mesaj gönderen emekli » Sal 10 Haz, 18:01

neptünde jüpiterde balık burcunun yönetici planeti,
jüpiter sevginin şefkat boyutu
neptün sevginin kendini adama fedakarlıkta bulunma boyutu...
evet lotuscuğum senin tanımın bu sanırım hı ne dersin...
ben ise sorma gitsin hepsinden karma...
çok çektim çok venüs elinden çok...

Kullanıcı avatarı
dark
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 1573
Yaş: 42
Kayıt: Prş 12 May, 23:46

Okunmamış mesaj gönderen dark » Sal 10 Haz, 18:04

budamı yetmıyor sana venuss
Ey Hamza
Gördüğün Hiçbirşeyden Korkmazsın bu Doğru
Ama Heybetini Gizli Tut Zira
Yürüyüşün Ölümü Korkutuyor.

Kullanıcı avatarı
lotus2
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 2702
Yaş: 50
Kayıt: Pzr 11 Şub, 07:13

Okunmamış mesaj gönderen lotus2 » Sal 10 Haz, 18:05

Madem ben de "venüs"etkin değil..o halde Ben şuanki "tuhaf"pozisyonumu acaba juno akrebe mi borçluyum..eğer öyleyse "mars"benden korksun..çünkü gerçekten acı çekiyorum..ve marsa hakikaten çok kızgınım..
"ALEM HEPİMİZE YETER, BİR LOTUS MU FAZLA GELDİ?.."

VE YİNE DİYORUM: "İLLAKİ İNSAN OLMAK"..

emekli

Okunmamış mesaj gönderen emekli » Sal 10 Haz, 18:08

bende juno akrebim:)
fakat ve fakat ....

emekli

Okunmamış mesaj gönderen emekli » Sal 10 Haz, 18:10

https://www.akreportal.com

temel bilgilendirme için sohbet havasında sıkmadan ve sıkılmadan buraya gelin arkadaşlar...


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Doğum Haritası” sayfasına dön