ŞİRON EVLERDE BURÇLARDA

Şiron evlerde burçlarda etkileri ve sonuçları

Doğum Haritasında Sizleri Etkileyen Burçlar ve Evler Hakkında Ayrıntılı Bilgiler.
Kullanıcı avatarı
alev
Mesajlar: 20
Yaş: 53
Kayıt: Prş 31 Mar, 15:29

ŞİRON EVLERDE BURÇLARDA

Okunmamış mesaj gönderen alev » Sal 10 Tem, 08:56

Resim

ŞİRON EVLERDE BURÇLARDA

ŞİRON KOÇ BURCUNDA

Bilgiyi kullanarak yenilikler yaratma gücü. Kendini bilgi yolu ile ispat etme... Fikirlerinin doğru olduğuna inanma. Soyut konularda düşünebilme. Dini önderlik yapma çabası... Din savunuculuğunu kaba kuvvet ile yapma... Zeka çabukluğu ile zor durumlardan kaçış yolu bulabilme... Ateşli silahlara ilgi "Ben kimim? Neden buradayım?" Sorularıyla kişi kendi kimliğini araştırma eğilimindedir. Tatmin olacağı bir cevap bulana kadar huzursuz olur. Fakat bir cevap bulduğunda Kiron’un savaşçı doğası Mars’ın yönetimindeki Koç burcunda gün ışığına çıkar. Savaş alanında zayıf olan Kiron, bulduğu cevabın mutsuzluğu ile kendi kendine zarar verebilir. cesur kişilerdir.

Bu konum, Satürn’ün engellerine karşı hızlı reaksiyon göstermeye ve Uranüs’le idealist davranmaya neden olur. Savaşkan enerji en güçlü yönleridir. Bu enerjiyi disipline etmeyi geliştirmeliler. Koçların kişisel gereksinimleri potansiyellerini en üst seviyeye çıkartma çabası ve kendi görüşlerini anlaşılır kılma ihtiyacıdır. Koçların birey haklarına olan inançları doruktadır. Kişilik arayışı baskındır. Ben kimim? Neden buradayım? İnsanlar benden ne istiyor? soruları akıllarını sıkça meşgul eder. Öncüdürler, cesur olarak bilinirler.

Kişinin haritasında mistisizmi doğuracak başka faktörler olmadığı taktirde kişi Şiron’un ince, derin derin, alttan alta işleyen özelliğini harekete geçiremeyebilir. Bir kadının kişisel gücü ele alamadığı durumlarda kanser oranı yüksektir Koç Burcu kişinin kendisi/kişiliğiyle alakalıdır. Şiron’un bu burçta bulunması kişinin zayıf düştüğünü gösterebilir. Bu konuma sahip bazı insanlar bazen gerçekten varolmadıkları hissine kapıldıklarını ifade etmekte, kimliklerini başkalarına ihtiyaç duyarak yaratmaları gerekiyormuş duygusu taşımaktadırlar. Yükselene karşıt bir Şiron ise yalnız kalmaya dayanamayan birini gösterir ve kişinin bu ihtiyaç yüzünden birden fazla evlilik yapması olasıdır.

ŞİRON BOĞA BURCUNDA

İyi, güvenli, rahat bir yaşam arayışı. Madde ve paraya dayanan idealler. Güzel sanatlar dallarında yetenek. Dinsel inançlarda katılık. Kuralları, rahatını bozmayacak şekilde anlayarak kabul etme. İyi insan, iyi bir dost, kimsenin kötülüğünü istemeden yaşamanın yeterli olduğuna inanç Materyal değerleri araştırmak, sorgulamak kritik bir hal alır. Maddi konularda, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, elde edilen kazançların geçici mi kalıcı mı olduğunu takıntı haline getirebilir. Bu kişiler, nadiren bir şeyleri gerçeğe somuta dönüştürürler.

Kiron’un bulunduğu ev, ilgilendikleri değerleri gösterir. Finansal kaynakların üstesinden gelebilirler. Garip cinsel alışkanlıkları vardır. Boğaların kişisel gereksinimleri kalıcı değerler arayışı olarak ortaya çıkar. Boğalar hiç kimsenin hayatın temel gereksinimlerinden yoksun kalmaması gerektiğine inanırlar. Genellikle fiziki dünyadaki sorunlara yaratıcı çözümler bulurlar.Maddi alanda değer arayışı baskındır. Bu insanlar maddi değerler konusunu kritik düzeye çekerler. Şiron ve Boğanın bulunduğu evin durumu kişinin ilgi alanını belirler.

Bu kişilerin tamamı çok değer verdikleri bir ahlak sisteminden etkilenirler. Kendilerini kundalini enerjisinin etkisine açık hale getiren Venüs enerjisinin güçlü etkisi nedeniyle genellikle garip cinsel alışkanlıkları vardır Boğa Burcu sahip olunan mülk ve para konularını içerir. Aynı zamanda para kazanma, servet edinme yeteneğine de işaret eder. Şiron bu konuda kişinin paraya gereğinden fazla değer vermesini sağlar. Para konusunda iyi bir danışmandır. Ama söz konusu kişi hayatın farklı alanlarında ki zevkleri de deneyimlemelidir.

ŞİRON İKİZLER BURCUNDA

Her çeşit konuya ilgi duyma ama hiç birinde uzman olamama. Yaratıcı fikirler üretme, ilginç fikirleri de değerlendirme. İnsanlarla kolay iletişim kurup, fikir alışverişi yapma. Yanlış, günah bildiği şeyleri yapmamağa dikkat etme. İnançlarda istikrarsızlık Sinir sisteminde kriz yaşanır. Çevrelerindeki kişilere uymak ve toplumdan haberdar olmak stres yaratır. İletişim kuran, kolay öğrenen ve iyi öğreten yönleri açığa çıkarılmalıdır. İkizlerin yönettiği iletişim, haberleşme, eğitim-öğretim, yakın çevreyle ilişkiler konularında Satürn’ün verdiği dersleri almalı, bunlardan tecrübe edinmeli ve Uranüs’ün getireceği yüksek farkındalık, yüksek zekaya ulaşmaya hazır olmalılar.

Geleneksel haberleşme yöntemlerinden teknolojik haberleşme sistemlerine yönelmeliler. Bulunduğu ev, iletişim eksikliği yaşadığı ve bunu geliştirmek istediği alanı gösterir. Bu kişiler dünya üzerindeki düzenle bütünleşmek konusunda kişisel kriz yaşarlar. Kriz durumu kişinin dengesi ve sinir sistemi üzerinde büyük etki yapar. Bu şekilde davranmamayı öğrenmeleri gerekmektedir.

Kitlesel bilinçle irtibata geçerler, ona uyum sağlarlar ve bu ayak uyduruşlarını yürekten inandıkları değişimleri yaymak için kullanırlar İkizler iletişimle ilgilidir. Şiron bu burçtayken konuşma güçlükleri yaratabilir. Diğer tarafta kişi fazla konuşmayan biri de olabilir kendini ifade etmekte zorluk yaşayabilir, kendi görüşlerini çok fazla savunamayabilir, utangaçlık ,kendini kısıtlama görülebilir ya da fikirlerinin belirtilmesine izin verilmemiş, düşüncelerin önemsenmemiş olabilir ve bu kısıtlama nedeniyle stresli olabilir.


ŞİRON YENGEÇ BURCUNDA
Allah'a inanç ve sevgi duyma Dini görevlerini yerine getirmeye gayret etme. Çevresindekileri de teşvik etme. Aşırı duyarlılık yüzünden kırıcı davranma. Sevdiği kişilerin yanında güven duyma Sevgiyi kaybetme korkusu Duygusal hissedişlerle gerçeği arayış Kültürel kökler veya kendini koruma konusunda kriz yaşanır. Kendi güvenliğini oluşturma içgüdüsü kuvvetlidir. Geçmişine çok bağlıdır ve günümüz dünyasını korkutucu bulur. Satürn kontrolünden kurtularak Uranüs aydınlığına kavuşmak çok zordur.

Gerçek güvenliğin anlamını kavrar, bunu nerede bulacağını keşfederse, etrafına ördüğü, içine saklandığı kabuğundan sıyrılabilir. Ev konumu, Satürn kontrolünden sıyrılmak istediği alanı gösterir. Bu kişiler kültürel kökleri, bağları ile ilgili kriz içindedirler. Bununla birlikte veya bundan ayrı olarak kişisel koruma ile ilgili de bir kriz yaşayabilirler. Bu kişiler, dünyada kendini güvende hissetme yetisini kişisel ve kültürel dinamik olarak görürler.

Yengeçteki Şiron çok zor bir pozisyondur çünkü kişi geçmişe bağlanmıştır ve halihazırdaki dünyevi krizler tarafından tehdit edilmektedir. Bu kişiler yoğun bir güvensizlik hissederler gerçekten iyi yetiştirilmiş biri olabileceğinizi gösterir. Bu terapistler ve hasta bakıcılar için gerçekten iyi bir konumdur. çocuklukta ailede yolunda gitmeyen bir şeyler olabileceğini kız ve erkek çocuğunun aldığı duygusal yaralanmaları göstermesi açısından önemlidir

ŞİRON ASLAN BURCUNDA

Sevgi zenginliği... Doğa ve tabiat aşkı. Allah sevgisi. Hayat bir sahne, kendisi de yönetmemiş gibi yaşama... Hedef insanlara yardım etme. Dikkat çekicilik. Konuşması, hali tavrı, görünüşü ile etkili olmak. Her konuya yapıcı yaklaşım Ego üzerine büyük kriz yaşanır. Aslan, Kovanın zıttı olduğu için, Uranüs enerjisi ile uyumlu değildir. Satürn de Aslan’da zayıf durumdadır. Dolayısıyla Satürn/Uranüs enerjisini dengelemek çok zordur. Hayatın ilk dönemlerinden itibaren kendilerinde özel bir şey olduğunu hissederler.

Yaşam mücadeleleri egoyu korumaktır. Egoyu minimize ederek, amaca odaklanmalıdır. Uranüs enerjisi ile bütünleşmeden egoyu bırakamazlar. Egoyu ne kadar uzun süre korurlarsa, Uranüs enerjisi ile tanışınca birden bire dağılırlar. Uranüs karşıtlığına kadar ego bağımlılığından kurtulamazlar. Satürn dönüşü çok zor geçer, çünkü ego enerjisi çok yüksektir.

Ego üzerinde, kişiyi yavaş yavaş iradenin etkisi altına alacak, bir kriz süre gelmektedir. Kendilerinde özel bir şeylerin varolduğunu hissederler ve bu özellik duygusu ilk zamanlardan itibaren ego ile ilintilidir. Kendileri ego olmalıdırlar. Güvende olana ve olgunlaşana kadar Uranüs tarafından bastırılma, ezilme tehlikesi taşırlar. Genellikle Uranüs karşıtlığı yaşanana kadar çok zor bir Satürn dönüşü (return) yaşarlar. Herhangi bir amaç tanımlaması onlara yardımcı olacaktır.

Toprak ve gevşeme terapileri iyi gelecektir Şiron’u Aslanda olan kimseler başkalarına yaratıcılıklarıyla yardım edebilme eğilimi gösterirler. Bu konumdan iyi sanat öğretmenleri çıkabilir. Negatif yönde ise bu alanda çocukken bastırılmış hisleri vardır, ya da yeteneklerini ortaya çıkarması birisi tarafından “sen asla profesyonel bir futbol oyuncusu, ressam ya da müzisyen olamazsın” şeklinde engellenmiştir. Çocukken diğer çocukların bu yönden desteklenmesine gıpta etmiştir. Çocuklarının bu alanda etkinlik göstermesini istemeyen anne babalarına karşı çocuk yine de onları memnun etmek için büyük çaba harcayacaktır. Bu problemlere karşı yapılacak şey içsel yaratıcılığınızla aynen çocukluğunuzda olduğu gibi bir bağ kurmaya çalışmak ve bunu ortaya çıkarmak için çaba göstermektir.

ŞİRON BAŞAK BURCUNDA

Dini, felsefi, ilmi konularda araştırma, bilgi zenginliği. Sağlık konularında titizlik. Görev edindiği şeylerde çok titiz davranma. Rahat yaşama ve yaşatma, mükemmeli ve gerçeği yakalama çabası İncelik ve kusursuzluk özelliği haritalarındaki diğer etkenlere göre şekillenir. Başak enerjisi daha çok Satürnyendir. Satürn enerjisi ile yaşamak, onlar için daha kolay, Uranüs enerjisi ile tanışmak daha zordur.

Ev ve iş ortamında enerjileri yüksektir. Fakat eğlence ortamlarında kontrollerini kaybederler. Uranüs enerjisinden korktukça ve kaçtıkça Satürn’ün korunaklığına sığınırlar. Uranüs’ü hissederler, fakat Satürn daha baskın gelir. 2, 4, 7 evlerdeki Kiron Başak Satürn enerjisini daha yoğun yaşayan, daha çok problem getiren alanlardır. Fakat 3, 5, 9, 10, 11 evler Uranüs enerjisine daha kolay alışır. Satürn’ün pozitif kullanımını geliştirmek fakat kendini çok fazla kısıtlamamak öğrenmesi gereken enerjidir.

Detaycı düşünce, kesinlik ve titizlik, bu gezegenin vizyonundan dolayı bu kişilerin kendilerine dönmüştür. Başak'ın eksi özelliklerini taşıyan erkekler genellikle Uranüs özelliklerini tuhaf cinsel davranışlarla dışa vuran işkoliklerdir Başak haritamızda bizim ayrıntılarla nasıl uyum sağladığımızı, sağlık problemleri ve genel olarak iyi/sağlıklı olma adına sorunlarla nasıl uğraştığımızı gösterir. Şiron’un burada yer alması aşırı ve kritik bir derecede önemsiz ayrıntılarla ve temizlikle kafayı bozmuş birini meydana getirir. Tersine bu kişiler mücadeleden kolayca vazgeçen, organizasyon konusunda korkunç, titiz bir iş yapma ya da temizlik konusunda oldukça başarısız kimselerde olabilir. Hastalık hastası olması mümkündür. Kendisine uygulamasa da başkalarının sağlığı için harika tavsiyelerde bulunabilir. Çocukluk döneminde çok fazla eleştiriye maruz kalmış olabilir.

ŞİRON TERAZİ BURCUNDA

İnsanlara kırmadan, incitmeden, zorlamadan yardım etme; yol gösterme. Bilgisiyle toplumuna sahip çıkıp, yön verme... Konuların önemli ayrıntılarını yakalayabilme. Konuların sentezini yapabilme... Maddenin esiri olmama. Manevi zenginlik sahibi. Kendine sunulan güzel şeyleri başkaları ile paylaşma. İnsanlar arasında ayırım yapmama. Hak edene hakkını verme Soyut ve somut değerler arasında denge kurabilme Kişi kendisini, yaşadığı ilişkiye ve partnerine göre dengelemeye çalışır.

Kendini başkalarının gözünde tanımlar. Kendisini, başkalarıyla uyumlu olabildiği ölçüde değerlendirir. Satürn enerjisi nedeniyle kendisini psikolojik olarak gözlemleyebildiğinden yaşından daha olgun gösterir. İyi-kötü, doğru-yanlış arasında seçim yaparken dikkatli olmalıdır. Karmik olarak bağlı oldukları eşlerini ararlar. Ruhunun diğer yarısını hangi yolla aradığı Kiron’un bulunduğu ev aracılığıyla belirlenir. Kendilerine uygun bir eşle mutluluğu yakaladıklarında başkalarına yardımcı olmaya başlarlar. Terapi ile geçmiş yaşantısındaki olumsuz bir ilişkiyi çözmek çok faydalı olacaktır. Kişi kendini diğer tarafla, diğer kişilerle olan ilişkilerde dengede tutar.

Bu kişiler elementler arasında denge kurmaya, kargaşadan düzen yaratmaya çalışırlar ve kendilerini başkalarında gözlemledikleri uyum ölçüsünde tanırlar. Şahsiyet duygusu gelişimi yetersiz olabilir ve birey yeni tecrübeler arar. Olumlu tarafından bakıldığında, kişi başkalarını gözlemleyerek dikkate değer bir şahsiyet anlayışı geliştirebilir. Şiron’un Terazide olması sanatsal yeteneğe işaret edebilir. Bu kişiler şefkat ve merhamet veya adalet gerektiren işlerle haşır neşir olurlar.

Ayrıca kendi ilişki dersleri ve reenkarnasyon üzerinde çalışırlar. Geçmiş yaşam terapisi faydalı olabilir İlişkiler bu alanın etkisi altındadır. Terazi hayatımızda birlikte çalışmak/olmak istediğimiz yada ihtiyaç duyduğumuz kişiler alanını gösterir. Şiron’un buradaki varlığı iş birliğinden ve ilişkilerden sakınma ve kendini izole etme ihtimalini ortaya çıkarır. Diğer bir ihtimal ise psikolojik sorunlar yaratan ya da eskilerini sürekli deşen bir partnerin varlığı üstünde durur. Tersine bu kişi ortaklarına ya da partnerlerine aynı şeyi uyguluyor olabilir. Şiron’u Terazide olan insanlar çoğu zaman çaresizce bir eş arayışı içersinde olacaklar fakat bulduklarında geri göndereceklerdir.

ŞİRON AKREP BURCUNDA

Güç, mücadele azmi, zorluklardan korkmama. İnandığı kişiye veya şeye tam bağlı Fanatiklik eğilimi verir. Kolay etki almaz, bildiğinden şaşmaz. Allah korkusu duyar. Yüksek idealleri vardır. Sezgileri çok güçlüdür Akrep, Plüton enerjisi altında kişisel dönüşüme yatkındır. Derinlere inme, odaklanma ve dönüşme Akrep’in doğal özelliğidir. Satürn bariyerlerinden kurtulmak ve Uranüs enerjisine kavuşmak Akrep ile içice olan bir özelliktir.

Kişi bu dönüşümü zaten gerçekleştiriyor olduğu için Plüton enerjisinin gücüne bakılır Dönüştüren ve evrimleştiren enerji kişisel bir arayıştır. Bu kişilerde Pluto’nun gücü iyi bir düzeyde olduğunda, derin bir hafızaya sahip olabilirler, ve kimsenin tahayyül edemeyeceği şeyleri hissedebilirler. Tecrübe Plütonvari veya evrimseldir ve ruhunun seyri yaşam ve ölüm merkezlidir.

Şiron Akrepte iken doğanlar ölüm kriziyle karşılaşabilirler veya kişinin haritasında bulunduğu evin genel karakteristik özelliği doğrultusunda hayati bir seçim yapabilirler Buranın konusu güçtür. Şiron’u Akrepte olan kimseler kendi güçlerinden korkup bunu bastırmayı deneyebilirler. Tam tersine bu kişiler kendilerini çok zayıf hissederek dışarıya güçlü bir imaj verebilirler. Ve cinsel onlar için bunu ifade etmenin tek yoludur.

Bu yüzden zorunlu cinsel bile yapabilirler. Bir diğeri ise partnerinin kendi üstünde egemenlik kurabileceğini düşünüp seksin çok tehlikeli olduğu hakkında karar kılabilir. Bu bir cinsel terapisti için mükemmel bir konumdur. Başkalarına cinsellik hakkında çok iyi tavsiyelerde bulunabilir. Ama kendilerine bu konuda yardım edemezler. Miras konusu onlar için hassas bir nokta olabilir. Sorunlar ve üzüntüler bu konuyla beraber gelme eğilimi gösterir. takıntılı cinsel problemlere sahip kendine acı vermekten hoşlanan kurban eden ve kurban olan kişiliği gösterebilir.

ŞİRON YAY BURCUNDA

Asil ve saygındır. Bilgi yolu ile dünyayı keşfetmek ister. Dinsel inançları kuvvetlidir. Allah sevgisi ve korkusu ile gerekenleri yapma azmi vardır. Evrensel boyutlara genişleme kapasitesine sahiptir. Hedefini tesbit etmişse, kimseyi takmadan yolunda gider Kişi, kendi bilinciyle bütünleşme krizi yaşar. Yaşamdan zevk alma, macera yaşama kısıtlandırılmış gibidir. Kişi genişlemenin yollarını aradıkça, hüsrana uğrayabilir. Çeşitli dinleri araştırarak bilgi edinmek ister. Bu yolda öğrendiklerini aktaran iyi bir öğretmen olabilir.

Uranüs onu aydınlattığında, hayata daha geniş bir pencereden bakabilir Üst benliğin bilinç ile kaynaşması konusunda kriz yaşarlar. Bu kişiler öz benlik arayışındadırlar. Mistik ve araştırmacı davranışlar sergilerler Yay Burcu olaylara geniş bir açıdan bakma ve yargılama yeteneğimizi gösterir. Burcun negatif özelliklerinden biri başkalarını “zaten anlıyorum/biliyorum” düşüncesiyle dinlemekten yana olmamasıdır.

Örnek olarak Şiron Yayda ve 2. evdeyken (para) diğerlerinin finansal tavsiyelerini kulak ardı ediyor olabiliriz. Çünkü kendi fikrimizi söylemekle çok meşgulüzdür. Yay’da Şiron bulunan bir kişiden tavsiye aldığınızda en az 2 kere kontrol etmeniz ve düşünmenizde fayda vardır, özellikle bu kişiler bu alanda uzman olduklarını iddia ediyorlarsa. Şiron bu konumdayken kişiler oldukça alçak gönüllüdür ve görüşlerini zorla benimsetmeye çalışmazlar. Sadece iyi tavsiyelerde bulunmak onlar için yeterlidir.

ŞİRON OĞLAK BURCUNDA

Eski gelenek göreneklere bağlıdır. Inançları belli sınırlarla kayıtlıdır. Yeni durumlara körü körüne inanmaz, kendi akıl süzgecinden geçirmesi gerekir. Kötümser düşündüğü için çevresi ile arasında hep bir duvar vardır Hayatın amacı konusunda kriz yaşanır. Kariyer alanında başarı elde etmekle yaşamın diğer zevklerini tatma arasında denge kurmak zordur. Satürn enerjisi çok kuvvetlidir ve tek başına hareket etme eğilimindedir. Başarısı karşısında çevresinden geri besleme almak için, insanları dinlemeyi öğrenmelidir.

Diğer insanlar tarafından incitileceğini düşünerek, çevresine set oluşturabilir Kişi, hayatın anlamının arayışında ulaşılması gereken başarısı konusunda karmik bir kriz içindedir. Aynı krizi, maddi ve manevi kazanımları arasında kurulması gereken dengeyle ilgili olarak ta yaşar. Bu kriz olağandır çünkü daha kişisel olarak tam gelişmemişken kendi başarıları için manevi yatırımda bulunurlar. ‘Sabır’ anahtar kelimedir çünkü istediklerini elde edebileceklerine olan inançlarından asla vazgeçmezler.

Aslında istediklerini elde ederler ama bu arada da yapayalnız kalabilirler. Bu kişiler için en önemli ders, dinlemeyi öğrenmeleridir. Önerilen derslere değer vermiyorlarsa dinlemeyeceklerdir. Onlara ulaşmanın yolu Beşinci evi ve Şans noktasının (Part of Fortune) dikkatle incelenmesi gerekir. Yukarda açıklanan dengeyi yaşamlarının erken döneminde başaranlar bununla gurur duyacaklardır. Başaramayanlar ise uzun vadede başarı kaydetme imkanına sahiptirler. Herşeye rağmen başarılı olamayan kişiler, yaşamlarının gerçek amacını belirlemek için özel yardıma ihtiyaç duyabilirler.

Genellikle hassastırlar çünkü hayat onlar için kolay olmamıştır. Gergin olabilirler çünkü kendileri için çizdikleri imkansız standartlara ulaşamamışlardır Oğlak kapsamında kontrol ve organize etme yeteneğini barındırır. Şiron burada bu yetenekleri aşırıya taşır. Kontrol kişi için zorunludur. Tam aksine kişi belli organizasyonlara karşıt biride olabilir. Her zaman olduğu gibi burada da Şiron dışarıdaki kişilere doğru en iyi şekilde kendini ortaya koyar. Bu yerleşim kişinin kariyer konularında diğerlerine oldukça verimli önerilerde bulunmasını sağlar.

ŞİRON KOVA BURCUNDA

Farklı düşünmek için vardır. Inançları akıl temeline dayanır. Körü körüne değildir, irade gücü verir. Konuların püf noktalarını alıp, temelini bozmadan değişik bakış açıları geliştirir. Yaşamın, ilmi temellere dayandığını bilir. Değişik, farklı çizgileri olan, gerçekten faydalanabileceği dostlar seçer Oldukça idealisttir, gerçekçi olmaktan uzaktır.

Gerçek ile idealler arasında bir denge oluşturmaya çalışmalıdır. Satürn dönüşü normalinden daha zor yaşanır. Zorluklardan tecrübe edinmeyi öğrenmelidir. Tecrübe edinmek, dengelemeyi öğrenmek faydalı olacaktır Sağlam temeller üzerinde durmak konusunda kriz yaşarlar. Bu kişiler idealizm simgesi olmak, Şiron-Kova ilişkisinin, kişinin horoskopunda bulunduğu evin genel özelliklerinin belirttiği alanlarda önemli kültürel katkılar getirmek için yaratılmışlardır ama dünyayla sıkı iletişim kurmaları ve gerçekçi olmaları gerekmektedir İnsanlara yardım konusunda bir dahi olmanız olasıdır ve onların kendi dehalarını ortaya koymalarını sağlarsınız. Kova Burcu hava grubundan bir burç olmakla birlikte fikirleri yönetir. Bu fikirler özellikle alışılmadık, yeni ve şaşırtıcıdır.

Şiron’un bu yerleşimiyle kişi tüm sistemi red ederek, kendini kendi radikal düşünce sistemine adayabilir. Her iki durumda da kişi başkalarının görüşünü dikkate almayacaktır. Çözüm Şiron’un Satürn ( eski kafalı ve tutucu) ve Uranüs (yenilikçi ve hızlı) arasında bir köprü olduğunu hatırlamakla ortaya çıkar körü körüne eskiye bağlanmamak gerekir, aynen eskiyi gözden çıkarmamak gerektiği gibi. Eski ve yeni düşünceleri harmanlayarak bir yol bulduğunuzda Şiron’un Kova yerleşimiyle uyum sağlamış olursunuz.

ŞİRON BALIK BURCUNDA

çok güçlü bir şifacı, karmik sorunlarının farkında olan bir bireyi gösterir Klasik bir dindardır. Allah sevgisi, bağı, inancı güçludür... Ancak bunu göstermez. Kendi dünyasında yaşamak onu mutlu eder. Dargınlan barıştırmayı, yardım etmeği sever. Mistik bir havası vardır. Özünden gelen ilhamlar alır. Madde ötesini hissedebilir. Zengin hayal dünyasında yaşamayı sever İlahi güç ve evrensel Tek’lik ile bağlantı kurmak konusunda kriz yaşarlar. Bu kişilere Şiron’un içinde bulunduğu evin tedavi edici özellikleri öğretilmesi daha sonra da altıncı evi nasıl harekete geçirebilecekleri konusunda eğitim verilmesi gerekmektedir.

ŞİRON 1. EVDE

Her şeye atılır. Korkusuzdur. Kural ve engel tanımaz. Çünkü kuralları o koyar... Özgür olmalıdır. Kendi yöntemleri ile ilmi, felsefi, dini araştırmalar içindedir. Kimin ne düşündüğüne bakmadan fikir önderliği yapar. Sürekli zihinsel faaliyet içinde, hakikatı ararlar. Yaratıcı zekaları vardır. Ders verici acı tecrübeler neticesinde kendi sınırlarının neler olduğunu öğrenirler. Zorluklardan kurtulmasını bilir.sorunlu dönemlerde karşı koyabilme, dayanma gücü vardır. Hem Kendisi, hemde başkaları için tedavi edici, iyileştirici, öğretici ve yeniieyici özellik verir.Şiron burada sizi parlayan zırhı içinde, haksızlığa karşı savaşmak için her zaman hazır bir şövalyeye dönüştürebilir. Bunu yaparken de kendinizi ihmal etmeniz olasıdır. Aynı zamanda zeki bir konsey üyesi olabilirsiniz. ( özellikle sağlıkla ilgili konularda ). Ama sözünüzü dinletmekte zorlanıyorsunuz. 1. evdeki Şiron yetenekli bir öğretmene işaret edebilir.

ŞİRON 2. EVDE

İstekleri, arzuları güçlüdür. Bunlara ulaşmak için sakin sessiz ama kararlı hareket eder. Amacına ulaşmasına engel olan şeyi ne yapar eder kaldırırlar. Arkadaşlarını, dostlarını, her türlü ilişkilerini daima kendi kontrolleri altında tutarlar. Manevi değerlere önem verirler. Maddi değerleri araç olarak kullanırlar. Her yönden etrafındakilere yardım etmeği severler. Düşünce, anlayış, idrak genişliği verebilecek yeni değerler kazandırıcı fırsatlar verir. Şiron öğretir ve öğüt verir.

2. ev mal,mülk ve parayla ilgilidir. Bu alanda insanlara paralarını kendinizin yaptığınızdan daha iyi olarak nasıl değerlendirebileceklerini gösterebilirsiniz. Aslında kendi finansal durumunuz karman çorman olabilir. Bu yerleşim cimri bir kimseye de işaret edebilir ama biriktirilen para hiç bir zaman zevk vermez ya da kişi tüm parasını kaybetme korkusundan asla kurtulamaz.

2.evde yayda diğerlerinin finansal tavsiyelerini kulak ardı ediyor olabiliriz. Çünkü kendi fikrimizi söylemekle çok meşgulüzdür. Yay’da Şiron bulunan bir kişiden tavsiye aldığınızda en az 2 kere kontrol etmeniz ve düşünmenizde fayda vardır,

ŞİRON 3. EVDE

Kafa çalışması, fikirsel alışveriş yapmak çok önemlidir. Çok hızlı düşünür, hızlı konuşurlar. Bu hızlarına yetişmek mümkün değildir. Belli konularla kendilerini sınırlamaz. Her türlü ilişki, konu, faaliyet için açık kapıları vardır. Duygular geride, mantık ön plandadır. İlim, teknik, düşünceler onların oyuncağıdır. Faydalı, iyileştirici, geliştirici yönde düşünme, çalışma, iletişim kolaylığı verir.Eğer kız ya da erkek kardeşiniz yoksa, Şiron’un bu konumuyla bu eksikliği hayatınızda büyük bir boşluk olarak hissedersiniz.

Eğer kardeşleriniz varsa, bu durumda en azından biriyle sürekli problemler yaşamanız olasıdır. Bu bir ses eğitmeni ya da konuşma terapisti için iyi bir konumdur. Bu konuda başkalarına daha iyi konuşmayı öğretme yeteneği söz konusudur ve hayır bu konum garanti olarak konuşma özürlü bir kimseyi göstermez, bunun yerine kendini bir başkasına anlatmakta zorluk olarak ifade edilebilir.

Kişi ömür boyu başkalarına kendini dinletebilme sorununu yaşayabilir. Her şekilde başkalarının bu kişiyi ne kadar dinledikleri önemli değildir. Kişi yine de çocukluğunda yaşadığı bu tip bi iletişim sorununun gölgesinde “kimse beni dinlemiyor” hissini taşıyacaktır. Merkür/Şiron zorlu açıları bu tip bir durumu oluşturabilir, unutulmaması gereken ilk olarak acıyı geçmişte bırakıp yola devam etmektir.

ŞİRON 4. EVDE

Tüm insanları sever. Kardeşlik, sevgi, dostluk bağları güçlü. İnsanların ihtiyaçlarına karşı anlayışlıdır. Ailesine, annesine, büyüklerine saygılıdır. Bunu kutsal bir görev kabul eder. Onların incinmesine, duygularına karşı çok duyarlıdır. Olayların içinde olmak, bilmek, kontrol edemeseler bile haberdar olmak isterler. Aksi halde güvensizlik hissederler. Dışlanmış olduklarını sanırlar.

Neredeyse herkes çocukluk sürecinde ebeveynleriyle problem yaşamıştır. 4. evdeki Şiron bunu biraz daha belirgin yapacaktır. Evin/ailenin kendisi burada belli bir sorun olma eğilimi taşır. Belki evden birisi dışarıda çok meşguldür ve evine gereken ilgiyi veremiyor, zaman ayıramıyordur ya da işle ilgili durumlar sürekli seyahat etmeyi gerektiriyor ve bu şekilde evden sık sık uzak kalıyordur. Babanın kronik bir hastalığı olabilir, evden uzaktadır ya da duygusal anlamda ulaşılamazdır. Belki de bu konum “hiç bir yerde evimde gibi hissetmiyorum” cümlesiyle açıklanabilir. Olumlu olarak bu konum kendi evi harabe olmasına karşı başkalarının evleriyle ilgili konularda onlara yardımcı olan bir kimseyi de gösterebilir.

ŞİRON 5. EVDE

Kendilerine özgü üslupları her konu için geçerlidir. Yaratıcı yönleri sınırsızdır. Öğretici durumundaki kişilerdir. Rahatlarına düşkün olup, eğlenmeğe, gezmeğe bayılırlar. Rahat tutumları yanlış değerlendirilebilir. Sevmeği severler. Çocuklardan hoşlanırlar. İnançları farklıdır. Sevgiyi hissederlerse her türlü fedakarlıkta bulunurlar. Gençlerin sorunlarına rehberlik etmede başarılı olur.

Eğer romantik öğütlere ihtiyacınız varsa, 5. evinde Şiron bulunan birine gitmenizi tavsiye ederim. Ama nolur onlara kendi aşk hayatları hakkında soru sormayın bu onları mahcup ederdi. Haritasında bu konuma sahip insanlara aynı zamanda çocuklar, spor, oyunlar ve kumar hakkında danışmak için de gidebilirsiniz. Tabi gerçeğe uygun olarak haritanın geri kalanına bakarak karar vermenizde fayda var çünkü her 20 kişiden biri bu konuma sahipken 5 yaşında bir çocuğa gidip tavsiye almazdınız. Ama genel olarak 5. evdeki Şiron, evin konuları dahilinde danışma için uygundur.

Aynı zamanda bu konumdan oyuncularına oldukça iyi yardım eden antrenörler çıkabilir. Kendi çocuklarıyla devamlı sorunları olmasına rağmen başka çocuklarla arası çok iyi olan kimselerde olabilir, ya da çocuklarla arası çok iyi olup, kendi çocuğu olmayan. Başka bir şekilde bu konuma sahip anne ya da baba çocuğunun kendisinin asla olamadığı kadar mutlu ve başarılı olması için eğitmeye çalışabilir. Bu durumda dikkatli olmak gerekir, çünkü Şiron gerçekten çok zararlı açılar yapıyor ve tehlikeli durumdaysa, çocuklarınızı olmak istemedikleri kişiler olması yolunda fazlasıyla zorlayabilir, baskı yapabilirsiniz. En sinir bozucu olanı ise, mükemmel bir sevgili olarak partnerini her şekilde tatmin eden ama aslında hiç bir zaman bu kadar tatmin olmayan kimselerdir.

ŞİRON 6. EVDE

Dostlukların, iyi ilişkilerin devamlılığına önem verir. Genellikle vericidirler. Ama bazen çok açıldıklarını hissederek bencil olurlar. Kendi kafalarındaki mükemmellik ölçüsünü kaçtrmak istemezler. Mantıklı şeyleri, kabul ederler ama uygulamada geri kalırlar. Tıbbi tedaviler dışında, bitkilerle, masaj, akupunktur gibi tabii iyileştirme çalışmalarına ilgi duyarlar.

Her zaman işçi olarak çalışan kimselere kendinizden daha fazla yardımınız dokunabilir. İşlerini daha iyi yapmaları için öğütler verebilirsiniz. Belki de insanlara kendilerine ve sağlıklarına dikkat etmeleri konusunda usta bir yardımcısınız (sağlık 6. evin konusudur). Ve bunu siz hala sigara içiyor ve fast food yiyorken yaparsınız! Şu andan itibaren özellikle kendinize dikkat etmeyi öğrenin. 6. evinde Şiron olan kimse genelde herkesin kendisine hizmet etmesini talep edebilir ama yine de memnun olmaz ve tabi bu da açıkça problemlere neden olur.

ŞİRON 7. EVDE

İnsanlarla ilişki içinde olmak, sevmek sevilmek isterler. Özellikle karşı cinse ilgileri fazladır. Hem sevgi hem de cinsel yönden kendilerini güçlü hissederler. Bunu yaşamak isterler. Inanç yönünden de uyuşacakları eş seçerler. Sevgi ile her şeyin üstesinden gelineceğini iyi bilirler. Ama gerektiği zaman sert görünerek sorunları çözebilirler. Eşlerine karşı öğretici tavır alırlar.

Bu kişi tüm zamanını zayıflık gösteren bir partnerle ilgilenerek harcıyor olabilir. Aynı zamanda kişi evlilik hakkında harika tavsiyelerde bulunan ama kendi evliliği hiç de iyi sayılmayan ya da hiç evlenmemiş biri olabilir. Bunlar iş ortaklıkları içinde geçerlidir. Biriyle ortak olup ona tüm işi kendi yaptığınızdan daha iyi bir şekilde öğretebilirsiniz. Ama dikkat edin, ortağınız öğrendikten sonra sizi ortada bırakıp gitmesin.

ŞİRON 8. EVDE

Güçlü arzular ile dini inançtarı çatışabilir. Enerjileri güçlüdür. Bedensel arzuları kuvvetli olur. Cinsel yönden reddedilme konusunda çok hassas olurlar... Bilinmeyen konulara, soyutsai kavramlara ilgıleri çoktur. Hissedişleri vardır. Kontrol altına girmezler. Acı çekmekten korkarlar ama pekçok tecrübeler yaşarlar. Başkalarının çektiği acılarıda atgılayabilirler. Kendileri ile yüzleşmek durumunda kalırlar.

Harika bir cinsel terapisti olabilirsiniz. Romantik bir partnerdeki cinsel güdüleri en iyi şekilde ortaya çıkarma yeteneğine sahipsiniz. Elbette 8. evin konusu cinsellikten fazladır. Belki de başkalarından gelecek ve size destek olan paraya fazlasıyla bağımlısınız. Ya da tam tersine size gelen paranın tümü başkalarının ihtiyaçlarına gidiyor. Bir diğer şey, Şiron miti tam olarak bu konumda kendini gösterir, başkalarını iyileştirme ve ıslah etme yeteneğine sahip olabilirsiniz ama kendinizi değil.

ŞİRON 9. EVDE

Inançları çok güçlüdür. Dinsel görevleri yerine getirmeğe dikkat ederler. Bu görüşlerinin güçlü savunucusudurlar. Aynı görüşü paylaşacaklan insanlarla olmaktan hoşlanırlar. Soyut konular ilgilerini çeker. Çok büyüterek anlatırlar. Kendi görüşünün doğruluğuna inanır. Altıncı hissi güçlü olduğu için bildiklerini bu süzgeçten geçirebilir. Çok derin düşünebilme yeteneğine sahiptirler. Baş ucu noktasına yakınsa dini lider olabilir.

Bu konum ofisinde dosyalama işlerini yapan bunalmış insanları fantastik gezilere gönderen bir seyahat acentesi için mükemmeldir. Ya da bir öğretmen veya yayımcı için. Bu konuma sahip anne babalar genellikle çocuklarının kendilerinin sahip olamadığı yüksek eğitim yapmaları için zorlarlar. Ne yazık ki çocuklarının çalışmalarını istedikleri konularda, onların ne istedikleri değil kendilerinin istedikleri ama yapamadıkları şeylerdir.

Çocuklarına karşı kıskançlık da olabilir (Satürn) ve bu yüzden çocuklarının kendilerinden daha üstün olmalarını, yüksek eğitim almalarını istemezler 9. ev kapsamında aynı zamanda din de vardır. Bu konum din konusu hakkında fanatik arayışlara neden olabilir. Kişi dinsel öğretilerin içindeki yaralara çözüm olacağına saplantılı şekilde inanır. Ya da saplantı yolculuk veya öğrenim konusunda ortaya çıkar.

ŞİRON 10. EVDE

Öğrenmeğe ve bilgilerini uygulamaya önem verir. Kariyer sahibi olur. Seçtiği alanda iyi bir önder, öğretici olur. Kendini geliştirerek, yetiştirerek olgun bir kişiliğe sahip olurlar. Esrarengiz ve etkileyicidirler. Dinsel konularda araştırıcı, akılcı, sentezci, gerçekleri bulmağa dönük derin çalışmalar yapar... Bunları insanlığa kazandırmak için yoğun mücadele verir ve sonunda da başarıyı yakalar.

Şiron’un bu yerleşimi sonucunda kişi için kariyer ve toplumsal prestij konuları bir savaş alanıdır. Evet bu konum tıbbi ya da sağlık alanında bir organizasyon işletmek için harika bir alandır ya da bu tip bir iş yapmak konusunda. Ama yine de kariyer sorun değildir, Şiron’un bu yerleşiminde kişi sıklıkla kendisi dışında herkesle ya da her şeyle ilgilendiğini hissedecektir. Kendisi ihmal ettiği tek kişidir.

Kişinin hırsı ya da sorumlulukları hakkında eleştiriye ya da reddedilmeye tamamen kapalıdır, bu çoğunlukla hata yapma korkusundan kaynaklanır. Belki de anne ya da babanız sizi başarılı olma konusunda fazlasıyla zorladılar yahut hata yapmış olsanız ya da olmasanız da, bir durumda davanıza sıkı sıkıya sarılmanızı öngördüler. Madalyonun öteki yüzünde ise, bazı anne babalar çocuklarının başarısını istemezler ve onları aşağı çekmek için her şeyi yaparlar. Belki de bu yüzden içinizde olan başarılı olma güdünüzü ortaya çıkaramamak yüzünden tepkili olabilirsiniz.

ŞİRON 11. EVDE

Umutları, arzuları, idealleri son derece guçlüdür. Bunlara mutlaka ulaşmak ister. İçinde yaşadıkları hayatı, sistemin işleyişini, evrensel gerçekleri keşfetmek için yola çıkmışlardır. Toplumun sorunlarına karşı hassas olurlar. Aradıkları gerçek dostu bulamazlar. Ancak farklı çizgide insanlarla karşılaşırlar. Şartlanmalar sonucu kalıplaşmış şeyleri yıkarlar. Fikirleri karıştırıcı ve kışkırtıcı olabilir.

Problemlerin bulunduğu alan arkadaşlar, umutlar ve isteklerdir. bir tarafta yakın arkadaş edinmekte güçlükler olabilir ya da kalabalık arkadaş gruplarında bulunmaktan korkmak. Diğer tarafta toplum içinde yer almak için zorlayıcı bir istekle arkadaş grupları arasında yer almak vardır. Bunun amacı içsel korkularınızı ve yalnızlığınızı dengelemektir. Arkadaşlarınız sizi her açıdan tüketme avantajlarını kullanabilirler. Siz yine de onlar istese de istemese de her şeyi vermeye çalışırsınız çünkü bu size kontrol duygusu verecektir

ŞİRON 12. EVDE

Öğrenmeğe, bilgi dağarcıklannı genişletmeğe çalışırlar. Toplumu değiştirebilecek gizemli çalışmalar yapabilirler... Beş duyunun tesbit edemediği şeyleri, hissederek, keşfetmek isterler. Gizli gerçekleri yaşama çalışmaları yaparlar. Bedensel kayıtlardan kurtularak üst boyutlarda neler olduğunu bilmeği amaçlarlar. Ölüm ötesinde, mezarda neler olduğunu çok merak ederler.

Çoğunlukla gerçekleşen rüyalar görürler. Kendılerinin ve başkalarının iç dünyalarını anlayabilmek isterler. Medyumluk özellikleri vardır. Kendi sorunlan bilinç altında gizlidir. Çevre etkilerinden doğan kompleksleri yenmek için yalnızlık çekilerek başarısızhk ve yenilgilerden çok şey öğrenir ve güçlenirler.

insanlara hayır diyemeyen insanları kolay kolay kıramayan derin sevgi dolu ve aslındada incinmekten korkan bir tip verebilir destekleyen gezegenlerde varsa tıp alanında uzmanlar çıkabilir Her zaman olduğu gibi Şiron kendiniz için yapamadığınızı başkaları için en iyi şekilde yapmaları için yol gösterdiğiniz alanı gösterir. Bir 12. ev Şiron’u zorunlu olarak bir fakir ya da hastayla, ne yazık ki kendi ihtiyaçlarınızı ve ailenizi ihmal ederek ilgilenmeye çalıştığınızı gösterebilir. Bu konum kişinin sürekli bitkin ve yorgun hissetmesine neden olabilir, eğer bu kişi sizseniz yeteri kadar dinlendiğinizden emin olun.

12.evde boğada kronikleşmiş rahatsızlıkları vardır ve kendini güvende hissetmez ve hakettiği maddi ve manevi değerlerin elinden alındığını düşünür ve hakettiğini almak noktasında kararlıdır ve bu konuda içsel ve gizli planlı değişime hazırlayan ama insanlığın hayrına olabilecek çalışmalar yapar bence ve madde ötesini de algılayarak planlarına bu bu sezgi ve hisleride dahil eder ve derinden çalışır.
Kullanıcı avatarı
hulya
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 1100
Yaş: 43
Kayıt: Pzt 19 Şub, 11:46

Okunmamış mesaj gönderen hulya » Sal 10 Tem, 13:24

teşekkürler bir daha bakıcam :twisted:
Ne olursa olsun son gelir... Önemli olan nasıl öldüğündür ayaktamı, dizlerinin üstündemi?

TheGirlofSuN

Okunmamış mesaj gönderen TheGirlofSuN » Sal 10 Tem, 13:43

Şiron bende de koçta duruyor. ve 4. evde. senle ortak noktamızı yakaladım :)

sonradan bulunmuş olması onun varoluşunu değiştirmezki. dışlanmış olduğunu hissetmek değil bence. sonuçta bi dönem bütün gezegenler tek tek bulundu.
En son TheGirlofSuN tarafından Sal 10 Tem, 13:46 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.

Kullanıcı avatarı
hulya
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 1100
Yaş: 43
Kayıt: Pzt 19 Şub, 11:46

Okunmamış mesaj gönderen hulya » Sal 10 Tem, 13:45

ya saol ama hala göremiyorum türkçesinde bile ne olr işareti buraya kopyalarmısın lütfeen
Ne olursa olsun son gelir... Önemli olan nasıl öldüğündür ayaktamı, dizlerinin üstündemi?

Kullanıcı avatarı
hulya
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 1100
Yaş: 43
Kayıt: Pzt 19 Şub, 11:46

Okunmamış mesaj gönderen hulya » Sal 10 Tem, 14:19

buldum koçta pek doğru gelmedi bana ama mesela ateşli silahlardan korkarım saol aydınlatıcı bilgilerin için :twisted:
Ne olursa olsun son gelir... Önemli olan nasıl öldüğündür ayaktamı, dizlerinin üstündemi?


TheGirlofSuN

Okunmamış mesaj gönderen TheGirlofSuN » Sal 10 Tem, 17:24

CERES , PALLAS VE JUNO her üçüde YAY da. Vesta Başakta.bunlar acaba neyi temsil ediyor.

Kullanıcı avatarı
gnc_scrp
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 894
Yaş: 45
Kayıt: Sal 05 Ara, 17:30

Okunmamış mesaj gönderen gnc_scrp » Sal 10 Tem, 18:34

boğada çıktı chiron..

Kullanıcı avatarı
heaven
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 2192
Yaş: 43
Kayıt: Cmt 29 Eki, 16:23

Okunmamış mesaj gönderen heaven » Sal 30 Eki, 15:21

BENİM SHİRONUM YOK :o
Ben gelmedim davi için,
Benim işim sevi için,
Dostun evi gönüllerdir,
Gönüller yapmaya geldim...


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Astrolojide Evler” sayfasına dön