Ay Düğümleri ve Ruhumuzun Pusulası KAD ve GAD konumları

Ay Düğümleri ve Ruhumuzun Pusulası KAD ve GAD konumları

Astroloji ve Burçlarla İlgili Herşey.
Kullanıcı avatarı
EffEndY
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 947
Yaş: 40
Kayıt: Pzr 07 May, 21:44

Ay Düğümleri ve Ruhumuzun Pusulası KAD ve GAD konumları

Okunmamış mesaj gönderen EffEndY » Çrş 02 May, 19:36

Resim

Ay Düğümleri ve Ruhumuzun Pusulası KAD ve GAD konumları

Astrolojide Akrep burcu ölümü ve yeniden doğuşu sembolize eder. Ölüm zorlayıcı ve acı verici olsa bile yeniden doğum, aynı oranda yüceltici ve dönüştürücüdür.

Genç yetenek Mozart ilk konserini 4 yaşındayken vermiştir. İlk senfonisini 7 yaşında, ilk operasını da 12 yaşında yazmıştır. Mozart ilk konserini verdiğinde 4 yıllık yaşamı süresince öğrenemeyeceği kadar eşsiz bir yeteneğe sahipti. Bu kadar gelişmiş bir müzik anlayışı ona hiçbir neden yokken bir hediye olarak mı verilmişti ve Mozart olduğu hayatında da doruk noktasına mı ulaşmıştı?

Aynı şekilde Michaelangelo’nun yeteneğini de açıklamak bu anlamda çok zordur. Bir hayat boyu oluşturduğu bunca sanat eseri mantık sınırlarını zorlamaktadır. Bu yetenek nereden gelmektedir? Reenkarnasyon teorisi bir anlamda bunları açıklamakta ve bütün bu yeteneklerin geçmiş yaşamlar boyu kazanılmış olabileceğini düşündürmekte.

Astrolojiye daha derin baktığımız zaman ise reenkarnasyon ve karma teorisinin, diğer birkaç unsurla birlikte Ay Düğümleriyle örtüştüğünü görmekteyiz. Peki, Ay Düğümleri nedir ve nasıl çalışırlar?

AY DÜĞÜMÜ NE DEMEK?

Ay Düğümleri fiziksel nesneler değil, matematiksel noktalardır. Ay’ın, Dünya etrafındaki yörüngesinin ekliptiği kestiği noktalardır. Ay kendi ekseni etrafındaki hareketi sırasında ekliptiği 2 kere keser. Biri Kuzey’e doğru hareketi sırasında, diğeri ise Güney’e doğru hareketi sırasında. Kuzey Ay Düğümü; Ay’ın yörüngesinde ilerlerken ekliptiği Kuzey’e doğru hareketi sırasında kestiği noktadır. Güney Ay Düğümü ise; Ay’ın yörüngesinde ilerlerken ekliptiği Güney’e doğru hareketi sırasında kestiği noktadır.

Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü her zaman tam karşıtlık açısı içindedirler (180˚). Yani Kuzey Ay Düğümü 5˚ 10’ Koç Burcunda ise Güney Ay Düğümü de 5˚ 10’ Terazi Burcunda yer alır. Ay Düğümleri daima geriye doğru hareket ederler. Günlük hareketleri yaklaşık olarak 3˚dir. Zodyak’taki bir döngülerini ise 18,6 yılda tamamlarlar.

KARŞITLIK AÇISI BU KONUMDA NEYİ GETİRİR?

Karşıtlık açısı genel anlamıyla zorlayıcı ve meydan okuyucu olarak bilinse de aslında dualitenin bir yansımasından başka bir şey değildir.

Karşıtlık iki enerjinin çatışmasıyla ortaya çıkar. Bu açı, aynı konunun iki farklı yönünü görmekte zorlanır ve karşı koyar. Bu nedenle çelişki doğar. Karşı koymakta ısrar edersek bu gerilim daha da artacaktır. Bu açı yüzleşmeyi gerektirir. Yüzeyde anlaşmazlık iki zıt fikrin ya da konunun uyuşmaması şeklinde görülse de daha derin bir seviyede anlaşmazlık, kişi ve kişinin başkalarına yansıttığı bilinçaltı arasında gerçekleşir. Kişinin zıtlaştığı ya da anlaşamadığı konu, yüzleşmesi gereken fakat net olarak göremediği kendisidir. Buda dengelenmesi gereken karakteristik özelliklerdir.

Siyah-beyaz, iyi-kötü, artı-eksi, yin-yang üç boyutlu Dünyamızda birbirinden farklı ve taban tabana zıt enerjiler olarak algılansalar da özlerinde her iki uç da aynıdır ve birdir. Birleşimlerinden ‘Birlik’ oluşur.

Karşıtlık açısının en iyi kullanımı iki ucu dengelemekle sağlanır. Böylece bir konuya takılıp kalmaktansa her iki enerjiyi de dengeleyerek ufkumuzu genişletmiş oluruz. Burada her iki taraf da aynı şeyi istemektedir fakat her ikisinin konuya yaklaşımları farklıdır. Her iki tarafta olayları birbirlerinin bakış açısıyla görebilse iki tarafla da çalışılabilir ve her iki ucun istediği ortak noktaya ulaşabiliriz.

AY DÜĞÜMLERİNİN ANLAMI

Ay Düğümleri harita içindeki dinamikler içinde Batı mitolojisinde yer almayan tek öğedir. Ejderha ile bütünleştirilen Ay Düğümleri Hint Mitolojisine dayanmaktadır. Geleneksel astroloji Ay Düğümlerine daha fazla önem vermektedir. Kuzey Ay Düğümünün, Caput Draconis – Rahu (Ejderin Başı), geleneksel astrolojide Jüpiter özelliklerini yansıttığı söylenir. Hayatımız boyunca deneyimleyeceğimiz bütün iyi şeyleri simgeler. Buna başarı, ilerleme ve kişisel tatmin de dahildir.

Fakat bu özellikler günümüzde çoğu zaman yanlış anlaşılıp fiziksel boyuttaki başarı ve ilerlemeyle karıştırılır. Halbuki buradaki başarı ve mutluluk tamamen ruhsal boyuttadır. Güney Ay Düğümünün, Cauda Draconis – Ketu (Ejderin Kuyruğu), ise geleneksel astrolojide Satürn özelliklerini yansıttığı söylenir. Bu konum ise hayatımız boyu karşılaşacağımız kötülükleri simgelemektedir. Yine buradaki yanılgı, kötülük olarak nitelendirilen temaların fiziksel boyutta ‘felaket’ niteliğinde olmadığıdır. Yani buradaki temaslarda ve transitlerde kişilerin başına felaketler gelmeyecektir.

Anlatılmak istenen kötü; ruhun kendini gerilettiği, ilerleme kaydetmediği alanı gösterdiği için geleneksel astrolojide çok olumsuz olarak nitelendirilir. Kimi zorlu karmalarda, kişinin ruhsal çağrısına direnmesinden dolayı başına bu fiziksel anlamdaki kötülükler de gelebilir. Fakat asıl anlatılmak istenen, kişinin ruhsal anlamda geri çekilişidir.

Astrolojik anlamda Ay Düğümleri sürekli olarak devam eden yaşamı anlamanın en temel yoludur. Pek çok astrolog ise, Ay Düğümlerinin haritanın geri kalanından daha fazla önem taşıdığına inanır. Ay ve Güneş’in yanı sıra haritanın diğer öğelerine bakmaksızın Ay Düğümleri kişinin bütün yaşamının amacını açığa vurabilir. Çünkü Ay Düğümleri, ruhun yolculuğunu anlatmaktadır.

Bu bir anlamda ruhun izlediği yolu açığa çıkarırken haritanın geri kalan dinamikleri bu yolculuğun nasıl yapıldığıyla ilgili ek bilgiler verecektir. Çünkü hayat daha geniş bir bağlamda görülemezse kişilik ve yaşam çok az şey ifade edecektir. Ay Düğümlerinin yerleşimi ruhun bu hayat için seçmiş olduğu karmik dersleri gösterir. Kişi ruhsal gelişimini sağladıkça hayatına yeni anlamlar katacak yeni pencereler açacaktır.

İnsanoğlu hep ‘Neden?’ olduğunu merak eder ve cevapları bulup tahminlerde bulunmak için her zaman tarihe yönelir. Kişi ne zaman geçmiş köklerini düzgün bir şekilde yapılandırırsa geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecektir. Ay Düğümleri ruhun nereye çekildiğini gösterir. Güney Ay Düğümü kişiyi geçmişe Kuzey Ay Düğümü ise kişiyi geleceğe çeker. Hayat bu ikisinin harmanlanmasıdır. Kişinin şimdiki reenkarnasyonu geçmişten geleceğe intikalinin bir sembolüdür.

Ay Düğümleri fiziksel nesneler değillerdir ve kendi başlarına haritada kişilik üzerine bir etki yapamazlar. Ay Düğümleri gezegenlerden açı alır fakat direk olarak gezegenin kendini ifade edişini etkileyemez. Daha çok ruhun bu hayattaki amacıyla ilgili ipuçları verebilirler. Bazen Ay Düğümleri haritadaki kişisel gezegenlerle birleşim halinde olabilirler ve bu durumda kişinin fiziksel boyuttaki kendini ifadesi ve ruhsal anlamdaki eğilimleri çok bariz bir şekilde birbiriyle bağlantıda olur.

GÜNEY AY DÜĞÜMÜ

Güney Ay Düğümü astrolojide kişinin geçmişini sembolize eder. Bu tam olarak bir tek reenkarnasyon değildir. Daha çok çözümlenmemiş geçmiş olayların, fikirlerin ve davranışların her reenkarnasyon boyunca birikmesi sonucu şimdiki hayatı oluşturması anlamını taşır. En güçlü kökleşmiş davranış kalıpları burada bulunur. Bu sebeple geçmiş bütün birikimleri bu hayatta büyük ölçüde değiştirebilmesi çok güçtür. Bu sebeple kişi dönem dönem Güney Ay Düğümünde dinlenir. Burası rahat ettiği bir ev ortamı gibi tanıdıktır. Bazı Güney Ay Düğümleri (özellikle Sabit Burçlarda yer alanlar) kısıtlayıcı olacaktır. Fakat bazıları da geçmişteki birikimleriyle geleceği besleyebilecektir.

Güney Ay Düğümü ruhun geçmiş hayatlarından taşıdığı ve sahip olduğu hediyeler gibidir. Geçmiş hayatlardan edindiği dersler, yetenekler, pek çok yıl boyunca kazanmak için uğraştığı ve ihtisas yaptığı becerileri gösterir. Bu ruhun yaşayıp, tecrübe edip artık bitirmiş olduğu konuları gösterir. Bu konuyla ilgili daha fazla ilerlemeye gereksinimi kalmamıştır. Bu nedenle bu alana fazlaca eğilmek bu hayatında ruhu ileri götürmeyecektir. Ruh yeniden enkarne olup Dünya’da tekrar yaşamayı seçtiği için daha öğrenecek pek çok şeyi var demektir. Güney Ay Düğümü de bir dinlenme yeri olarak görülebilir. Teneffüse çıkabiliriz ama hala okulda olduğumuzu unutmamamız gerekir.

Hiç kuşkusuz haritanın en zayıf noktalarından biri Güney Ay Düğümüdür. Çünkü aynı zamanda zaafımız olan noktaları gösterir. Bırakmış olduğumuz izler hala oradadır ve geçmiş yaşamların alışkanlıklarını bize göstermektedir. En görünür ve en dirençsiz yoldur. Buna rağmen yüzyıllar boyu tuttuğu olumsuz özellikleri de ruhunda barındırmaktadır. Güney Ay Düğümü, geri dönüp uzun uzun bakacak kadar güvenlidir fakat artık bu yönde atılacak bir adım kalmamıştır. İnsanoğlunun merakı da onu geri çeken öğelerden biridir.

Geçmişe ait en ufak bir geriye dönüş sahnesi kişinin bilinç düzeyinde hatırlanınca bu kişiyi geriye döndürüp daha fazlasını araştırmaya sevk eder. Bunu hem mantık seviyesinin algılayamayacağı boyutlarda hem de fiziksel boyutun dışında, sezgisel ve duygusal boyutta deneyimlemek isteyecektir. Dolayısıyla istemeyerek geçmişi şimdiki realitesi yapacaktır. Böylelikle başka bir zaman boyutunu deneyimlemiş olur. Fakat bu kişinin ruhunun gelişiminde hiçbir rol oynamaz çünkü geçmiş deneyimler kişi hatırlasa da hatırlamasa da farklı bir bilinç düzeyinde ruhunda izlerini taşımaktadır. Güney Ay Düğümünü ancak bir ‘Anı Bankası’ olarak kullanılabilir.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ

Kuzey Ay Düğümü sembolik olarak geleceği, yeni ve yaşanmamış deneyimleri gösterir. Bu kişinin aradığı fakat ona göre yeni olan bir döngüdür. Dolayısıyla bilinmeyenin getirdiği korkuları da yanında taşır. Bu konumun ruhun gelişmesi için kendine çeken çekici bir etkisi de vardır. Kişinin varlığının en derin seviyelerinde bu alana doğru bir yönelim vardır. Bu noktaya ulaşmada gösterilen her çaba kişiye bolluk ve ruhsal gelişim sağlayacaktır. Kuzey Ay Düğümü kişinin şimdiki gelişimi için ulaşmak istediği en yüksek alandır.

Bu sebeple içinde bulunduğu burcun ve evin en üst özellikleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Yeni tecrübeler kişi için yalnızlık hissi oluşturabilir ve kişi tam olarak nereye adım attığını bilmiyor hissine kapılabilir. Fakat içinde bulunduğu sınavdan cesareti sayesinde geçmeyi başarırsa kendi varlığının özüyle yüzleşecek ve ruhsal alanda giriştiği her bir maceradan yeni tecrübeler edinerek çıkacaktır. Bu nokta çoğu zaman kişi için ulaşılması imkansız bir zirve gibi de görünebilir.

Kişi bu noktaya ulaştığını düşündüğü her zaman zirvenin biraz daha yukarda olduğunun farkına varacaktır. Bu aslında sonsuz bir süreçtir. Tıpkı ruhun yolculuğunda olduğu gibi… Her zaman kişiden daha fazlasını talep edecektir ve kişi geçmişinden getirdiği tortuları tamamen temizleyemediği sürece Kuzey Ay Düğümüne tam olarak ulaşamayacaktır. Bununla birlikte buraya yaklaştığı her adım kişiyi daha iyi hissettirecektir. Kişinin, huzurlu bir şekilde, artık ona olumlu bir amaç için hizmet edemeyen geçmişindeki olumsuz alışkanlık ve anıları bırakabilmesi gerekmektedir. Pek çok kişi Kuzey Ay Düğümüne ulaşır fakat her zaman gidilecek biraz daha yolu vardır. Buda sonsuzluğu temsil eden Tanrı’ya giden yoldur.

Güney Ay Düğümü ruhun geçmiş derslerini simgelerken Kuzey Ay Düğümü ruhun şimdiki derslerini simgeler. Yani Güney Ay Düğümü karma ile ilgiliyken Kuzey Ay Düğümü de dharma ile ilgilidir.

Kişi hayatının bazı dönemlerinde Kuzey Ay Düğümüne sıçrar. Fakat orada fazla kalmak istemez çünkü tanımadığı ve bilmediği bir ortamla karşılaşır. Orada tanıdık hiç kimse yoktur. Sonra dinlenmek ve tanıdık bir ortama geri dönmek için Güney Ay Düğümüne geri dönebilir. Burada biraz dinlendikten, Güney Ay Düğümünün haritasında simgelediği konularla haşır neşir olduktan sonra tekrar Kuzey Ay Düğümüne sıçrayabilir. Bu aradaki gidiş gelişlerde önemli olan her iki enerjiyi de dengeleyebilmektir.

Kuzey Ay Düğümü çok fazla rahat edilen bir yer olamayabilir ama ruhun gitmeyi seçtiği bir yerdir. Ruhun ulaşmak istediği noktadır. Kuzey Ay Düğümü tepe çakrasıyla bağdaştırılır. Güney Ay Düğümü ise diğer 6 çakra ile bağdaştırılır. Fiziksel hayatta ve geçmiş hayatlarda deneyimlenen enerjileri barındırır. Tepe çakrası ise ruhun bağlantısını ve seçimini gösterir.

Kuzey Ay Düğümü, nerede olduğumuzu unutup nereye gideceğimizi düşündüğümüz yerdir. Fakat yine de burası geçmişimize sırtımızı döndüğümüz yer de değildir. Örneğin Kuzey Ay Düğümü Koç - Güney Ay Düğümü Terazi eksenini ele aldığımızda bu, Terazi’nin derslerinin hepsini bitirip tamamladığımız ve şimdide Koç’u öğrenmemiz gerektiği anlamına gelmemektedir. Burada öğrenmemiz gereken Terazi’nin tecrübelerini Koç yoluyla deneyimlemeyi öğrenmemiz gerektiğidir. İki uç ayrı ayrı alınamaz. Terazi’yi deneyimleyip sonra da Koç’u deneyimleyemeyiz. Terzi ve Koç arasında bir denge noktası bulup birindeki tecrübeler sayesinde diğer ucu dengelemeyi öğrenmemiz gerekir. Böylece bir bütünlüğe varabiliriz.

AY DÜĞÜMLERİNİZİN KONUMU

Daha önce de bahsettiğimiz gibi Ay Düğümleri geriye doğru hareket etmektedirler ve Kuzey ve Güney Ay Düğümleri birbirlerinin tam karşısında yer almaktadırlar. Bu sebeple Güney Ay Düğümü, Kuzey Ay Düğümünün zıt burcunda yer alacaktır. Sizin için hazırlamış olduğumuz tablodan Ay Düğümlerinizin konumunu bulabilirsiniz.

Tablodaki tarih ve saatler Kuzey Ay Düğümünün ters hareketi sırasında burç değiştirdiği zamanı göstermektedir. Örneğin; 16 Nisan 1927 tarihinde saat 23.05'de Kuzey Ay Düğümü İkizler Burcuna geçmiştir ve 28 Aralık 1928 tarihinde 14.54'e kadar hareketine bu burçta devam etmiştir. Bu tarihte 14.54 itibariyle Kuzey Ay Düğümü Boğa Burcuna geçmiştir.

Buraya bu hayat için seçmiş olduğumuz bir dersi çalışmak için geldiğimizi kabul edersek bu dersin ne olabileceğini sormaya da hazır olmamız gerekir. Ay Düğümleri bizim ruhsal yolumuz değildir. Bize ruhsal yolumuzu gösteren bir pusuladır. Bize hayat yolumuzun nerede olduğunu, fiziksel alanda ruhsal derslerimizle nerelerde karşılaşabileceğimizi gösterir. Yani ruhsal anlamdaki gelişimin ne olduğundan çok buraya nasıl ve ne şekilde gideceğimizi bize gösteren rehber niteliği taşımaktadır. Ruhsal gelişim için ne ile uğraşmamız gerektiğini bize söyler. Nereye bakmamız gerektiğini işaret eder.

Ay Düğümlerinde Burçlarla çalışırken de, her iki uçtaki burcun ortak olarak neye sahip olduğunu anlamak, Ay Düğümleri ekseninin nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olacaktır. Çünkü her iki uçtaki enerji de aynı konuya farklı perspektiften yaklaşırlar.
KAD ve GAD Burç konularını aşağıdaki başlıklarda görebilirsiniz.


KAYNAKLAR:

- Martin Schulman, Karmic Astrology- Moon's Nodes And Reincarnation, Samuel Weiser, Inc., 1975,USA.
- Kevin Burk, The Complete Node Book, Llewellyn Publications, 2003, USA.
- Judy Hall, Patterns Of The Past, Wessex Astrologer Ltd., 2000, England.
- Stephen Arroyo, Astroloji, Karma ve Dönüşüm, İlhan Yayınevi, 2003, İstanbul.
- Robert Hand, Horoscope Symbols, Whitford Press, 1981, USA.
- Julia & Derek Parker, Parkers' Astrology, Dorling Kindersley, 2001, England.
- Mary Dowton & Steve Cahill, The Astrologer's Textbook Of Astronomy, Mary Dowton & Steve Cahill, 2002, London.
- A.T. Mann, Yeniden Doğuş, HYB Yayıncılık, 1998, Ankara.

Meral Erduran


BİLİNÇALTINI HAPSET ki O SENİ HAPSETMESİN;
İÇGÜDÜLERİNE HAKİM OL ki ONLAR SANA HAKİM OLMASIN!!!


Kullanıcı avatarı
EffEndY
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 947
Yaş: 40
Kayıt: Pzr 07 May, 21:44

Kuzey Ay Düğümü KAD Koç Burcunda – Güney Ay Düğümü GAD Terazi Burcunda

Okunmamış mesaj gönderen EffEndY » Çrş 02 May, 19:41

Kuzey Ay Düğümü KAD Koç Burcunda – Güney Ay Düğümü GAD Terazi Burcunda

Koç ve Terazi Ay Düğümleri ekseni kişilikle ilgilidir. Burada ruhun amacı; kimliğin gelişimini kişisel olarak ve başkalarıyla olan ilişkileri sayesinde öğrenmektir. Kişi sadece başkalarının ihtiyaçlarına odaklı bir şekilde yaşamak yerine, yeri geldiğinde kendi ihtiyaçlarını da ön planda tutmayı öğrenir.

Hem Koç hem de Terazi kendini ifade ve kendini anlama ihtiyacı içindedir. Koç kişinin kendini bireysellikle ifadesini gösterirken, Terazi kişinin kendini başkalarıyla olan ilişkileri içindeki ifadesini gösterir.

Koç; başlangıcı ve yeni bir yaşamı oluşturmakla ilgilidir. Kendi bireyselliğini ifade edebilmesi için bütün geçmiş sınırları kaldırabilir ve bütün limitleri kırabilir. Liderdir çünkü başkaları tarafından idare edilmek ve yönlendirilmekten hoşlanmaz.

Terazi; Koç’un zıt burcu olarak diğer insanların da farkındadır. Kişi olmanın sorumluluğunu taşır ve ikili ilişkilerde uyum olmasını ister. Aynı zamanda kendi kişisel sınırlarının da farkındadır. Diplomatik ve uyumlu bir karakteri vardır fakat ihtiyacı olan uyum ve barışı korurken potansiyel karmaşa ihtimallerinden uzaklaşmak için, kendi bireysel sınırlarından ödün verebilir. Her bir karar ve atılan adım tepki görebileceğinden, karar vermemek ve adım atmamak, barışçıl ortamı korumak için daha güvenli bir yol gibi görünür. Sonuç olarak Terazi pasif ve harekete geçmeyen, kendi bireysel ihtiyaçlarını ret eden bir yapı sergiler. Güney Ay Düğümü Terazi bu noktada ruhun geçmiş yaşamlarında bunu sıkça yaşadığını ve bu hayatına da bu eğilimi bir alışkanlık olarak taşıdığını gösterir. Bu, alışık olduğu ve rahat ettiği bir davranış şeklidir. Fakat ruhun bu hayatta gitmek istediği nokta zıt burcu Koç’tur.

Kuzey Ay Düğümü Koç’un öncelikli eğilimi kişiliği oluşturmaktır. Bunu Natal haritada içinde bulunduğu ev vasıtasıyla oluşturur. Bu eksene sahip kişiler Zodyak içinde, geçmiş reenkarnasyonlarında kendilerini en az deneyimlemiş kişilerdir. Şimdi sıra gerçekte kim olduklarını öğrenmeye gelmiştir.

Bencil olmayı öğrenmek ‘kişi’ olmayı öğrenmenin ilk basamağıdır. Bu eksen kişiye; kişisel kimliğini oluştururken bir taraftan da başkalarıyla ilişki kurmaya devam edebileceğini öğretir. Kişi kendi kişisel sınırlarını çizip başkalarıyla bu şekilde ilişki kurmayı öğrenmelidir. Bununla birlikte kendi sınırlarını çizen kişinin kimliğini göstermesi için çabalaması gerekecektir. Bu zorlayıcı olabilir çünkü ruhun alışık olmadığı, geçmiş hayatlarında tecrübe etmediği bir deneyimdir. Kişi bu noktaya ulaştığı zaman ruhsal olarak istediği gelişimi sağlamış olur.

Geçmiş karmalar Güney Ay Düğümü Terazi’nin başkalarının ihtiyaçlarına çok fazla uyum gösterdiğini ve fedakarlık yaptığını gösterir. Ruh ilişkilerde kendini her zaman kenara koymuş ve başkalarının isteklerinden çok fazla etkilenmiştir. Kendi temel ihtiyaçlarını kabul edecek güvenden yoksundur ve birey olarak haklarını kabul edemez. Kendi içsel gücü ile hareket etmek yerine başkalarıyla olan etkileşimlerine göre hareket eder. Önceki reenkarnasyonlardaki deneyimler, kişiye kendini bireysel olarak ifade etme imkanı vermemiştir. Şimdi de kişi önceki yaşamlarındaki karasızlıklarının bedelini ödemektedir.

Kişi başkalarını mutlu etmek ve ‘iyi’ olmak için kendi bildiği yolun çok dışına çıkabilir. Kendi için ne yapması gerektiğini karıştırabilir. Etrafındaki her şeyi dengelemeye çalışırken kendini olaylar ve kişiler arasındaki bir hakem gibi görür. Zaman içinde bir taraftan diğer tarafa geçer durur ve tek bir noktada durmakta zorlanır. Şimdi hala kendi kimliğini başkalarına endeksli olarak belirler. Kim olduğunu tam olarak bilmediği için kendine olan güveni kolaylıkla sarsılabilir. Başkalarının kolektif ihtiyaçlarını, kendi farkında olmadığı arzularıyla karıştırmak kişide depresif duygular yaratabilir.

Güney Ay Düğümü Terazi çoğu zaman, kendi doğrularına inanmaktansa ‘İyi’ olarak bilinmenin daha çok tercih edilir olduğunu düşünür.

‘İyi’ Olmanın Bedeli;

‘İyi’ davranışların çoğu zaman ‘iyi olan kişi’ye ve buna dahil olan diğer insanlara bir bedeli olur. Bu yabancılaşma, dolaylı olarak saldırganlaşma ve kendi kendine zarar veren bir durum yaratacaktır. Çünkü;

‘İyi’ olan kişi öyle bir hava yaratır ki diğer kişi dürüst ve gerçek cevaplar vermekten kaçınır. Bu da duygusal gelişimi engeller. Başkalarını ona karşı bir şeyler söylemekten mahrum eder. Bu yine ‘iyi olan kişiye’ duygusal olarak bağlı olan kişilerde suçluluk duygusu ve depresif duygulara sebep olabilir. ‘İyi’ davranışlar güvenilir değildir. ‘İyi kişi’ periyotlarla öfke patlamaları yaşayacak ve karşısındaki kişi buna hazır olmadığından bu durum şok etkisi yaratacaktır. Bu durumda, sonuç olarak ‘İyi’ davranış başkaları tarafından güvenilmez bulunur.

‘İyi’ kişi öfkesini içinde tutarken psikolojik bir bedel öder. Psikosomatik problemler yaşar. Bunun sonucunda yabancılaşmalar görülebilir. ‘İyi’ davranışlar duygusal olarak güvenilmez davranışlardır. İlişkilere sert ve zorlu limitler koyar ve sonuç olarak kurban ‘iyi kişi’ olur.

Kişinin hayatında adapte olmak erken dönemlerde başlar ve çoğunlukla da ebeveyn ilişkilerinde kendini gösterir. Ortak, eş ya da ebeveyn kişinin her arzusunu beklenmedik bir şekilde engeller. İstekler eş ile zıtlaşmaya kadar gider. Kişi buna uyum sağlarsa kendi isteklerinde vazgeçmiş olur. Fakat kendini göstermek için mücadele ederse ihtiyacı olan enerji ve cesareti Koç sağlayacaktır. Kişinin bu noktada kendi kimliğini oluşturabilmek için savaşmayı öğrenmesi gerekmektedir. Koç ve Mars enerjileri bu konuda kişiye yardımcı olabilir. Kendini savunma ya da savaş sanatları gibi uğraşlar kişiye kendini ifadenin ilk basamaklarında yardımcı olabilir. Bu reenkarnasyonunda ruh kendini ileri sürmek ister ve başkalarının değişime ayak uydurma zamanının geldiğinin bilincine ulaşır. Kendi farkındalığını öğrenir. Kişi geçmiş yaşamlarında başkaları için büyük fedakarlıklarda bulunmuş fakat takdir görmemiştir. Bu yaşamında bunu tekrar etmeyecek ve kendi gerçek kimliğini bulacaktır. Bu eksene sahip kişiler için grup terapisi veya kendi kendine yardımcı olacak gruplar ailenin veya arkadaşların veremediği/vermek istemediği desteği verebilirler. Kişinin kısa dönemli olarak kendini soyutlaması kendi gücünü bir araya getirebilmek için de yardımcı olacaktır.

Kuzey Ay Düğümü ruhun bu hayatta gitmek istediği noktayı gösterirken ve ruhun bunu başarması gerekirken, Güney Ay Düğümü her zaman korkulacak ve kaçılacak bir nokta olmamalıdır. Burası ruhun tanıdığı ve daha önceki deneyimlerini taşıdığı enerjileri barındırdığı için onu geliştirmez, fakat onun için bir dinlenme noktası olabilir. Güney Ay Düğümü Terazi denge, uyum ve güzellik anlayışına doğal olarak sahiptir. Kişi doğal olarak sanata ve müziğe çekilir. Yaratıcı bir ortamda kendini rahat hisseder. Herhangi bir konuda her iki tarafı da görmeye doğal olarak yeteneklidir ve her şeyi dengelemek, düzene sokmak ve yürütebilme kapasitesine de sahiptir. Bu eğilimler hayatında kullandığı/kullanabileceği ona yardımcı olacak konulardır. Kişi zorlu dönemlerinde bu noktaya gidip bir süre dinlenebilir. Uyumlu bir ortam yaratıp kendini gevşetebilir. Dikkat etmesi gereken ise ilişkilerdeki uyumu ne pahasına olursa olsun sağlama ihtiyacı içindeyken bireysel ihtiyaçlarını göz ardı etmemesidir. Halbuki kişi Kuzey Ay Düğümünü öğrenerek ikili ilişkilerin bilinciyle kişisel kimliğini de tanımlayabilir.

Güney Ay Düğümünün Natal haritada bulunduğu ev kişinin geçmiş yaşamında hangi alanda en çok kimliğini başkaları için feda ettiğini gösterir. Kuzey Ay Düğümünün Natal haritada bulunduğu ev ise kişinin bu hayatında, kimliğinin yeniden doğacağı alanı gösterir. Yeni kimliğine bu alanı kullanarak ulaşacaktır.
BİLİNÇALTINI HAPSET ki O SENİ HAPSETMESİN;
İÇGÜDÜLERİNE HAKİM OL ki ONLAR SANA HAKİM OLMASIN!!!

Kullanıcı avatarı
EffEndY
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 947
Yaş: 40
Kayıt: Pzr 07 May, 21:44

Kuzey Ay Düğümü KAD Boğa Burcunda – Güney Ay Düğümü GAD Akrep Burcunda

Okunmamış mesaj gönderen EffEndY » Çrş 02 May, 19:44

Kuzey Ay Düğümü KAD Boğa Burcunda – Güney Ay Düğümü GAD Akrep Burcunda

Boğa ve Akrep Ay Düğümleri ekseni, sahip olmakla ilgilidir. Burada ruhun amacı; doğal yaşam döngüsünü öğrenmek ve gerektiğinde değişime açık olmaktır. Bu, ruhun karşılaşabileceği en zor karmalardan bir tanesidir.

Boğa ve Akrep sabit burçlar olduğu için devam ettirmekle ilgilidirler. Boğa için beslenmek ve devam ettirmek psikolojik ve materyal düzeydeyken, Akrep için beslenmek ve devam ettirmek duygusal ve ruhsal anlamda çalışır.

Bu eksende gerçek büyüme zaman alır ve büyümenin devam edebilmesi için önce bir parçanın ölmesi gerekir. Boğa-Akrep, bu büyüme ve ölüm döngüsü ile nasıl temasa geçeceğimizi söyler. Ne zaman yerleşip, kök salıp büyümemiz gerektiği ve ne zaman yarattığımızın bir parçasını bırakmamız gerektiğini öğretir.

Güney Ay Düğümü Akrep, ruhun geçmiş yaşamlarında çok büyük değişim ve dönüşümler yaşadığını gösterir. Geçmiş yaşamlar, Akrep’in Plütonik zorluklarıyla ve dönüşümlerle geçmiştir. Güney Ay Düğümü alışık olduğumuz ve hoşlandığımız enerjileri gösterse de bu yerleşimde durum biraz farklı olacaktır. Değişim ve dönüşümleri yaşamış olmak ve bunlara aşina olmayı, ruhun bu hayatta bundan zevk almasını ya da bununla ilgili olarak rahat hissetmesini gerektirmez. Bu yerleşim bazen kargaşa ve dönüşüm korkusunu da getirebilir.

Güney Ay Düğümünün Akrep’in olumlu tarafı, kişiyi dönüşüme hazırlamasıdır. En azından oraya nasıl gideceğini ve bunu nasıl yapacağını söyleyecektir. Dönüştüren duygular ve olaylarla karşılaştığı zaman, duygusal çalkalanmalar yaşadığında bu duruma hazırlanmış olur. Bu yerleşimin olumsuz tarafı kişinin drama ve duygusal karmaşaya aşina olmasından dolayı bundan hoşlanmasa bile hayatında bunları yaşayacağı ve bu konuda yapabileceği pek bir şey olmamasıdır. Neyse ki Kuzey Ay Düğümü Boğa’nın enerjisi, külleri tekrar yapılandırmasına yardımcı olacaktır.

Kuzey Ay Düğümü Boğa ruhun; beden içinde yaşayabilme kabiliyetini geliştirmek istediğini, içsel güvenliğini oluşturmak için başkalarının kaynaklarından çok kendi kaynaklarından yararlanmayı öğrenmek istediğini, kaynaklarını kullanabilmeyi ve köklerini oluşturabilmeyi öğrenmek istediğini gösterir. Kişinin Güney Ay Düğümü Akrep’i bırakarak manipülatif davranışlardan, duygusal odaklı güç oyunlarından, kıskançlıktan ve aşırı sahiplenme duygusundan uzaklaşması gerekmektedir. Bu kişilerin geçmiş yaşamları pek çok kızgınlık, travma ve mücadeleyle doludur. Bu nedenle büyümeyi sağlamak isteyen koşullara hep şüpheyle bakar.

Kişi hayatında büyük dönüşümler yaşarken hayat dersleri ona, karmaşa karşısında nasıl sakin kalabileceğini ve kendini yeniden yapılandırıp her değişim karşısında nasıl gelişebileceğini öğretecektir. Bu eksen ara sıra duygusal derinliklerden yüzeydeki gerçekliğe çıkıp tekrar gelişimin yaşanması gerektiğini söyler.

Ruhun eski alışkanlıkları nedeniyle yeniden yapılandırıcı tavsiyelere karşı tepkisel bir yaklaşımı olabilir. Geçmiş yaşamlarda kişi yanlış değerleri nedeniyle cehennem azabı çekmiş, cehennem ateşinde yanmıştır. Bu yerleşim kişinin en azından bir reenkarnasyonunda büyücülükle bağlantılı olduğunu, bu hayatında da alt kişiliğinin tortuları arasında bunun rahatsız edici uyanışını gösterir.

Bu yerleşim, geçmiş yaşamlarda kişinin dengesini bozacak kadar güçlü bir libidosu olduğunu, bu nedenle bu hayatında kişinin kişisel egosunu yıkıcı ilişkiler içinde kullanabileceğini de gösterebilir. Kişinin hayatında pek çok öğe bilinçaltı tarafından kontrol edilmektedir. Bu Ay Düğümünün geçmiş yaşamdan gelen tortuları o kadar güçlüdür ki; bu yaşama taşınmasıyla, bu yaşamdaki aile veya yakın duygusal ilişkiler üzerinde sınırlayıcı bir rol oynamaktadır. Kişi olayları görünür seviyeye taşıma yeteneğine henüz sahip değildir. Çünkü hala başkalarının bilinmeyenleri ve gizledikleriyle fazlaca ilgilidir. Başkalarının hareketlerinin kendi bilinçaltının bir yansıması olduğunu gördüğü zaman gelişim kaydedecektir.

Geçmiş yaşamlarda alışılmışın dışı yoğun duygulara uyum sağlamaya kendini alıştırmış ruh, kendini ifade etmeye izin vermediği için içinde öfke biriktirmiştir. İncinmekten çok korkar. Güney Ay Düğümü Akrep geçmişi köprüleri yakarak bırakmalı ve asla geri dönüp bakmamalıdır. Kuzey Ay Düğümünden öğrendiği kendine gelen gücü işe yaramaz konularda boşa harcamadan çarçur etmeden kullanması gerektiğidir. En büyük gelişmeyi, yaşadığı dünyada sevgiyi kurabildiğinde ve kaynakları için şükredebilmeyi öğrendiğinde sağlar. Pek çok yaşam boyu kaynaklarını ve enerjisini boşa harcamış, kendini yalnız hissetmiştir. Şimdi ise öğrendiği, evrenin kaynaklarının ne kadar bol olduğu ve her zaman istediği kadarına sahip olabileceğinin farkındalığıdır. “İstemek” ve ”ihtiyaç duymak” arasındaki farkları ayıt etmelidir. Çünkü her zaman ne istediğini tam olarak bilemezken, her zaman ihtiyaç duyduklarıyla çevrelenmiş olur.

Kuzey Ay Düğümünü Boğa güvene ihtiyaç duyar. Öğrenmesi gereken büyüme ve gelişmenin yavaş yavaş gelişeceği, zaman alacağı ve sabır gerektireceğidir. Boğa Toprak Burcu olduğu için, Kuzey Ay Düğümü, elle tutulur mallara ve değerlere ihtiyaç duyar. Vücut ve kişilik arasında birlik kurmaya ihtiyacı vardır. His bazında mutlu ve tatmin olmayı, cinsel temasa tercih eder. Bu Ay Düğümü ekseninde cinsel güdüler kutsal aşka dönüşür.

Güney Ay Düğümü Akrep’in Natal haritada bulunduğu ev, geçmiş hayattan kalan tortuların kişinin hangi alanını zorladığı gösterir. Kuzey Ay Düğümü Boğa’nın Natal haritada bulunduğu ev ise gerçeğin yeni farkındalığının, güvenliğin ve güvenin nerede oluşması için çaba sarf edildiğini gösterir.
BİLİNÇALTINI HAPSET ki O SENİ HAPSETMESİN;
İÇGÜDÜLERİNE HAKİM OL ki ONLAR SANA HAKİM OLMASIN!!!

Kullanıcı avatarı
EffEndY
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 947
Yaş: 40
Kayıt: Pzr 07 May, 21:44

Kuzey Ay Düğümü KAD İkizler Burcunda – Güney Ay Düğümü GAD Yay Burcunda

Okunmamış mesaj gönderen EffEndY » Çrş 02 May, 19:46

Kuzey Ay Düğümü KAD İkizler Burcunda – Güney Ay Düğümü GAD Yay Burcunda

İkizler ve Yay Ay Düğümleri ekseni zihin ve fikirlerle ilgilidir. Burada ruhun amacı; alt zihinle üst zihni nasıl dengelemesi gerektiğini öğrenmektir. Kişi bilgiyi gerçekle özdeşleştirmeyi öğrenir.

Kişi her zaman merakını ve esnekliğini korumalı ama aynı zamanda da yüksek bilinç ve felsefenin ona yol göstermesine izin vermelidir. Evrensel gerçekliği aramak önemlidir fakat bu gerçekliğin günlük hayatta yaşamına nasıl aktarıldığını da öğrenmesi gerekir.

İkizler dünyaya açılır ve bilgi toplar, bağlantı kurar, temel doğal ihtiyaçlarla ve dualiteyle bağlantılıdır. Yay ise, tek bir fikre, Yaradan’ın varlığıyla bağlantı kuran gerçek doğruluğa bağlanır. İkizlerin fonksiyonu çevreyi keşfetmek ve farklı elementler arasında bağlantı kurmaktır. Aynı zamanda bütün dillerle de bağlantılıdır. Çünkü dil, fikirlerin ve objelerin ifadesinin yegane yoludur. Dünyaya karşı bitmez tükenmez bir merakı vardır ve hiçbir şekilde sabit değildir. Birbiriyle bağlantısı olan iki farklı konuyu anlayabilmek için her iki farklı uç noktayı da keşfetmek ister.

Yay enerjisi ise bir noktaya odaklıdır ve her zaman nihai gerçekliği arar. İkizler bilinci keşfederken, Yay yüksek bilinçle ilgilidir. İkizler dualiteyi keşfederken, Yay bunu yeniden çözmek ister. Yay bakış açısını kaybedebilir ve gerçeği keşfetmek için takıntılı bir arayışa girebilir. Evrenin kurallarını anlayabilme peşine düşerken, çoğu zaman insanlığın kurallarını unutur ve kendi farklı gerçekliğine sahip diğer kişilerin duygularını incitebilir.

Kuzey Ay Düğümü İkizler neye inandığından çok, ne konuştuğunu geliştirmek isteyecektir. Güney Ay Düğümü Yay geçmişte pek çok prensip ve fikir oluşturmuş ve geniş bir vizyona sahip olup bilgiyi geliştirmiş, gerçeklerin ötesini görerek dünyayı anlayabilmek istemiştir. Güney Ay Düğümü Yay’ın inançları körü körüne kabul eden yapısına karşın Kuzey Ay Düğümü İkizler, zekasını kullanarak bu inançların artık hala geçerli olup olmadıklarını tekrar sorgular. Yay geçmişte bilgiyi edinmiştir ve şimdi İkizler bunu gerçek hayata geçirmelidir.

Bu eksende ruh başkalarının bakış açısını takdir etmeye alışık değildir. Karmanın getirdiği güçlü kendini haklı görme dürtüsü, onu davranışlarında ve yargılarında adil olmaktan alıkoyar. Formaliteler olmadan ve kendi bildiği yolda rahatsız edilmeden yürüyerek doğal var oluşa çekilir. Kişi geçmişte özgür bir ruha sahiptir ve onu özgürlükten alıkoyan şeylere karşı ne pahasına olursa olsun direnmiştir. Bu özgür kişilik diğerlerinin ona yakın olmasını engeller. Kendi doğrularını yüksek sesle söyleme alışkanlığı, bu hayatında kişiyi değişken ve acele kararlara iter. Etrafındaki şartları ve çevre koşullarlını göz ardı eder. Sosyal çevre içinde olmaya çok yabancıdır. Bu hayatında içinde bulunduğu sosyal ortama nasıl uyum sağlayacağını öğrenecektir. Kuzey Ay Düğümü İkizler, başkalarının haklarına saygı için diplomasiyi öğrenmesi gerektiğini söyler. Pek çok geçmiş hayatta bu konular kişi için önemsiz olmuştur. Geçmiş yaşamlarında insanlarla etkileşim içinde, sosyal olmaktan ve iletişim kurmaktan yoksun olmuştur. Kişi sosyal sorumluluğa sahip değildir ve bir an önce yapması gereken sosyal sorumluluğu yerine getirirse, elinden alınmaya çalışılan özgürlüğüne tekrar kavuşacağını düşünür. Bu nedenle zamanının çoğunu kendini özgür bırakmakla harcar. Fakat kişi bunu yaparak Güney Ay Düğümü Yay’da kaldır ve kendini her zamankinden daha fazla mahkum etmiş olur.

Kişi Kuzey Ay Düğümü İkizleri eğittiğinde her konunun iki yüzünün olduğunu görebilir. Bu hayatta dünyanın başkalarının gözünden nasıl göründüğünü öğrenecektir. Başkalarının onu niye dinlemediğini anlayabilmek için kendini diğerlerinin yerine koyması gerekir. Sonuç olarak; başkalarına mal ettiği olumsuz özelliklerin aslında kendinde anlamadığı özellikler olduğunu anlar. Kuzey Ay Düğümü İkizler, kişinin hayatının büyük bölümünü konuşma sanatını öğrenmekle geçirmesine neden olur. Kendini eğitmek ister böylece toplumda bir kimlik edinebilir. Kişi, bu hayatının bir döneminde şehirde mi yoksa şehir dışında mı yaşaması gerektiğiyle ilgili bir çelişkiye bile düşecektir. Geçmiş yaşamlarda şehir dışı ve kendi başına daha çok vakit geçirmiş olduğu için, şehir hayatıyla yeni deneyimlere açılabilir. Geçmiş yaşamları ona, evreni doğal olarak anlayabilme yetisi vermiştir. Şimdi ise amacı sadece kendi için değil, bilgiyi etrafındaki insanlar içinde harcamayı bilmektir. Aynı paranın iki yüzü olduğunu öğrenmesi gerekir.

Güney Ay Düğümü her zaman kaçınılması gereken bir yer değildir. Burası kişinin alışık olduğu enerjilere sahip olduğu için bir dinlenme noktası olarak görülebilir. Güney Ay Düğümü Yay’ın olumlu tarafı evren ve toplumla olan ilişkileri anlayabilme yeteneği verir. Bu yerleşimdeki kişinin güçlü bir inanç sistemi ve kişisel kimliğini ifade edebileceği temel bir hayat felsefesi vardır. Fakat bu noktada fazla kalındığında olumsuz çalışmaya başlar ve kendi inanç sistemine fazla bağlı olan kişi diğer kişilerin fikir ve inançlarına aldırmaz. Kuzey Ay Düğümü İkizler kişiye Yay gerçekliğini ve inanç sistemini günlük hayata nasıl adapte edeceğini öğretir. Yay evrensel gerçeğin farklı formlarını araştırırken İkizler dualiteyi keşfeder.

Güney Ay Düğümü Yay’ın Natal haritada bulunduğu ev; geçmiş yaşamlarda kişinin nelerin onu bağımsız ve başına buyruk olmaya geri çekildiğini gösterir. Kuzey Ay Düğümü İkizler’in Natal haritada bulunduğu ev ise; kişinin katılması gereken sosyal ortamı ve avantajlarını deneyimleyebilmesi için yürümesi gereken kapıyı gösterir.
BİLİNÇALTINI HAPSET ki O SENİ HAPSETMESİN;
İÇGÜDÜLERİNE HAKİM OL ki ONLAR SANA HAKİM OLMASIN!!!

Kullanıcı avatarı
EffEndY
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 947
Yaş: 40
Kayıt: Pzr 07 May, 21:44

Kuzey Ay Düğümü KAD Yengeç Burcunda – Güney Ay Düğümü GAD Oğlak Burcunda

Okunmamış mesaj gönderen EffEndY » Çrş 02 May, 19:47

Kuzey Ay Düğümü KAD Yengeç Burcunda – Güney Ay Düğümü GAD Oğlak Burcunda

Yengeç ve Oğlak Ay Düğümleri ekseni sorumluluklarla ilgilidir. Burada ruhun amacı; kendine bakma sorumluluğuyla, başkalarına bakma sorumluluğu arasındaki dengeyi kurmayı öğrenmektir. Kişi aile ve toplumdaki görevlerin arasındaki dengeyi kurmayı öğrenir.

Yengeç, duygular ve ruhun ihtiyaçlarının birleştiğinden emin olmak ister. Bakımı, güvenliği ve duygusal korunması sağlanmalıdır. Oğlak, toplumdaki kuralların ve yasaların oluşturulduğundan emin olmak ister. Böylece herkes korunur ve desteklenebilir. Oğlak - Yengeç ekseninde en önemli denge kişisel ve ailevi sorumluluklara karşı profesyonel sorumluluklardır. Her iki burçta kendi içinde, bencil olmak ve olmamak arasında bir denge kurmalıdır. Her ikisinin de öğrenmesi gereken önce başkalarının bakımını üstlenmeden ve başkalarını düşünmeden önce kendini düşünmektir.

Oğlak kişiden çok toplumun ihtiyaçlarını önemser. Toprak burcu olarak maddi ve pratik seviyededir. Yapısallık sayesinde motive olur. Fiziksel ve sosyal, yani görünür alanı sever. Toplumsal yapıyı korumak ve insanların fiziksel ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğunu almak ister.

Yengeç-Oğlak ekseni kişiye kendinin ve başkalarının sorumluluğunu almayı öğretir. Bir kere ailevi zorluklar ve sorumluluklarını dengelemeyi öğrenince artık toplumun bir üyesi olur. Bununla birlikte her iki durumda da kişinin gerçekten bencil olmanın ne demek olduğunu öğrenmesi gerekir. Gerçekten bencil olmak, kendi kişisel ihtiyaçlarının bilincine sahip olmak ve kendi kaynaklarını başkalarına yardım etmeden önce kendisi için kullanabilmek demektir. Dolayısıyla kişinin kendine yardım ederken başkalarına yardım etmesi beklenemez. Bir kere kendine yardım etmeyi öğrenince de, diğer kişilere, kendi ihtiyaçlarını kendilerinin sağlayabilmesi için yardım edebilir. Böylece kendi yaşamlarının sorumluluklarını kendileri elde etmeyi keşfederler.

Güney Ay Düğümü Oğlak kendine güvenlidir. Kişisel sorumluluk duygusu ve pratik tarafı güçlüdür. Kişinin kendi arzularını ve fikirlerini ortaya koyuş kapasitesi çok gelişmiştir. Kişinin geçmiş yaşamlardan getirdiği güçlü bir kendine güven duygusu ve bağımsız yönetim metotları vardır. Bu konum kişinin doğal olarak sorumluluk alabilmesine yardımcı olur ve toplumsal görevlerinin de farkındadır. Uzun vadeli hedeflerinde çok başarılıdır. Güney Ay Düğümü Oğlak’ın buradaki zayıflığı, başlarından duygusal bağlantı kurmaları için yardım beklemeleridir. Bu kişinin kişisel ve ruhsal konulara ayırmış olduğu zaman çok kısıtlı olmuştur. Bu yaşamında da kişi bu konulardan kendini uzak tutmak için; iş, kariyer ve başkalarının sorumluklarına çok fazla zaman ve enerji harcar. Bu nedenle de kişisel konularına çok az zaman kalır. Başkalarının ona, niye geçmiş hayatlarında alışık olduğu saygıyı ve itibarı göstermediğini merak eder. Kişide bu ihtiyaç o kadar güçlüdür ki bu eksene sahip kişiler toplumda istedikleri saygınlığı kazanabilmek için bile evlenebilirler. Geçmiş yaşamlarında bu kişi saygınlık kazanabilmek için çok çalışmıştır. Bu hayatında da işlerini olması gerektiğinden çok daha fazla zorlaştırır ve üstlendiği sorumluluklar ve görevler hiçbir zaman bitmez. Öğrenmesi gereken şeylerden biri ise kendi başarısızlığını hoş görmektir.

Kişinin bu enerjiyi dengelemek için Kuzey Ay Düğümü Yengeç’in dersini öğrenmesi gerekir. Buda kişinin kurmuş olduğu duvarların bazılarını yıkarak kalbini ve duygularını başkalarına açarak gerçekleşebilir. Fakat herhangi bir kişi onun duvarlarından birini yıkmaya çalışırsa tepkisi daha güçlü bir duvar inşa etmek olacaktır. Bu da onu ruhsal gelişiminde geriletir. Oğlak herhangi bir şekilde tehdit edildiğinde, katı ve sert doğasına geri çekilir ve otoriter bir şeklide davranmaya başlayarak karşısındaki kişinin ona karşı gelmesine izin vermez. Halbuki her zaman kendini kontrol etmesi ve sorumluluk alması gerekmediğini öğrenmesi gerekir. Savunma mekanizmasını bir kenara bırakıp başkalarının ona bakmasına izin vermesi gerekir.

Kuzey Ay Düğümü Yengeç; bakım, besleme kapasitesi ve duygusal alış verişle ilgilidir. Güney Ay Düğümü Oğlak duygularını göstermekle ilgili tutuk davranır ve dışsal faktörleri kontrol etmekten kaynaklanan eleştirici bir tavır sergiler. Bu yerleşimde ruh, duygulardan son derece rahatsızdır ve duygusal desteğe nasıl sahip olacağını bilmemektedir. Bu eksene sahip olan kişilerde, aileden uzaklaşma ve aile bireylerine karşı katı ve acımasız tavırlar görülebilir. Ya da kişi ailede kendi katı kurallarına uyulmasını ister ve buna uymayan aile bireylerini aileden saymaz.

Geçmiş yaşamlarda ruh kendini sıkı bir şekilde disipline etmiştir. Ruh bu yaşamına güçlü bir gurur duygusuyla başlar. Güney Ay Düğümü Oğlak’ın olumlu kullanımı kişinin disipline olduğunu ve kendinin ve ailesinin sorumluğunu aldığını gösterir. Kurallar davranış biçimlerine dönüşmüştür ve kişinin içsel sesi kendine gideceği yönle ilgili yol gösterir. Kişi Kuzey Ay Düğümüne ilerlerken duygularla daha dürüst bir şekilde bağlantı kurmayı bilmesi sayesinde yeni bir güven duygusu yaşar. Bu hayatında kişi yanlış yaptığı zaman nasıl özür dileyeceğini ve doğru olduğu zamanlarda ise başkalarına karşı nasıl üstünlük taslamayacağını öğrenir. Böylece depresif duygularının, korku ve endişelerinin kendi yarattığı bir şey olmadığını ve geçmişinden bugüne taşıdığını görebilir.

Kuzey Ay Düğümü Yengeç, ruhun en başta annelik olmak üzere bütün Yengeç rollerini öğrenmesini ister. En temel anlamda aileyle ilgilidir ve kişinin ailesiyle ilişkisinde zorluklar yaşayacağını ya da aile ortamında çok fazla huzurlu olmayan etkilerin yer aldığını gösterir. Bununla birlikte kişi ne pahasına olursa olsun aileyi bir arada tutmak isteyebilir. Bu noktada Ay Düğümünün kontak halinde olduğu gezegen(ler) varsa, kişinin karmasına nelerin dahil olduğunu açıklayabilir. Kişi genişletip hem kendine hem ailesine bakmak, yiyecek sağlamak ve hem ruhunu hem de bedenini doyurmak ister. Ruhsal beslenme kişi için önemlidir. Kişi Güney Düğümden Kuzey Düğümüne giderken, hayata paradan daha fazla, duygulara ise güçten daha çok değer vermeye başlar. Kendini soğuk kıştan sıcak yaz günlerine geçmiş gibi hisseder. Bu başkalaşım kişide tamamen yeni duygusal tepkilere yol açar. Kişi duygularını başkalarına açtıkça daha çok ruhsal doyuma ulaşır ve başkalarına destek oldukça kendini daha mutlu hissetmeye başlar. Ruhsal gelişimin yönü soğukluk ve mesafeden sıcak kalpliliğe doğru gider. Kişi olgunluktan ve yaşlılıktan gençliğe doğru bir geçiş yaşar ve bu eksene sahip kişiler seneler ilerledikçe daha da gençleşirler. Geçmiş yaşamlarında kişi daha çok ‘almaya’ alışmıştır ve ruhunun bu yaşamında istediği ‘vermeyi’ öğrenmektir.

Güney Ay Düğümü Oğlak’ın Natal haritada bulunduğu ev; geçmiş yaşamlarda kişinin hangi alanda avantaj sağladığı ve daha çok ‘aldığını’ gösterir. Kuzey Ay Düğümü Yengeç’in Natal haritada bulunduğu ev ise; diğer kişilerin hangi alanda ondan yardım ve bakım beklediğini ve ‘vermeyi’ öğreneceğini gösterir.
BİLİNÇALTINI HAPSET ki O SENİ HAPSETMESİN;
İÇGÜDÜLERİNE HAKİM OL ki ONLAR SANA HAKİM OLMASIN!!!


Kullanıcı avatarı
EffEndY
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 947
Yaş: 40
Kayıt: Pzr 07 May, 21:44

Kuzey Ay Düğümü KAD Aslan Burcunda – Güney Ay Düğümü GAD Kova Burcunda

Okunmamış mesaj gönderen EffEndY » Çrş 02 May, 19:49

Kuzey Ay Düğümü KAD Aslan Burcunda – Güney Ay Düğümü GAD Kova Burcunda

Aslan ve Kova Ay Düğümleri ekseni kalp ve beyin ikilemini çözmekle ilgilidir. Burada ruhun amacı; kendi gücünü kolektif alanda kullanmaktan çok kendi gücünü yaratıcı bir şekilde kullanabilmeyi öğrenmek ve kendi içindeki gücü keşfedebilmektir. Aslan ve Kova Sabit Burçlardır ve ‘kendine değer’le yakından ilgilidirler. Her iki burçta kişinin koşulsuz sevgiyi alıp vermesiyle ilişkilidir. Aslan sevgiyi kalbinden ve kişisel anlamda verir. Kova ise bunu daha soyut ve zihinsel anlamda, tüm insanlık için yapar. Gerçek koşulsuz sevgi ise beyin ve kalbin dengelendiği noktada ortaya çıkar. Buda Aslan-Kova ekseninin öğrenmesi gereken derstir.

Kova gruplar içinde kabul edilmek ister. Kova enerjisi tamamen gruplara odaklı bir enerjidir. Kişisel olarak kendini göstermektense grubu tek bir bütün olarak tanımlamak ister. Grubun ya da dahil olduğu topluluğun ihtiyaçlarını bireysel ihtiyaç ve isteklerden önde tutar. Grupların yapısını devam ettirmeye yarayan yapıyı ve kuralları korumak için çok çalışır. Böylece grup içindeki kişisel özgürlük daha üst bir seviyede korunabilecektir. Kova herkesin eşit olarak yaratıldığına inanır. Herkesin eşit hakları ve şartları olması gerektiğini düşünür. İnsanlığa karşı büyük bir sevgi beslemekle birlikte, kişilerle bire bir ilişki kurmakta zorlanabilir. Aslan ise kendini ifade etmek için güçlü bir istek duyar. Bunu sıcak, açık kalpli ve yaratıcı bir şekilde yapmak ister. Kova-Aslan ekseninde kişi hümanist bakış açısının grup içinde ve kişisel seviyede nasıl çalıştığını öğrenir. Koşulsuz sevgi bu iki bakış açısının dengelenmesiyle meydana gelir. Bu kalpten gelir ve en iyi şekilde kişisel seviyede paylaşılır. Fakat aynı zamanda zihinle birleştirilip herkesin eşit sevgiyi hak ettiğinin de farkına varılmalıdır.

Güney Ay Düğümü Kova’nın gücü bir gruba ya da kolektife dahil olmak olarak görülür. Kova beynini kullanmaktan çok beyninin içinde yaşar. Hayalperest bir yapısı vardır. Kendi yarattığı dünyanın gerçekliğine inanır. Kova’nın bencilce bir kendini izole etme ihtiyacı vardır. Gruplar ve toplumsal olmakla ilgilidir fakat bire bir yakın ilişkilerden kaçar. Güney Ay Düğümü kişinin geçmişten getirdiği enerjileri gösterdiği için kişinin bu hayatındaki şartlar onu yalnız kalmaya zorlar ve çoğu zaman dayanacak bir omuz bulmakta zorlanır. Uzun dönemler boyunca yalnız yaşamayı tercih eder. Güney Ay Düğümü Kova’nın derin, evrensel ve insancıl yanı, reenkarne olan ruhun bunu bire bir ilişkilere aktarmakta zorluk çektiğini ve bu hayatında bunu öğrenmek istediğini gösterir. Buda ruhun geçmiş yaşamlarda daha geniş anlamda evrensel konuları çözmeye odaklanmasından kaynaklanmaktadır. Kuzey Ay Düğümü Aslan bu evrensel sevgiyi ve geniş farkındalığı alıp daha konsantre bir hale dönüştürmek ister. Aslan kalple ilgilidir ve Kuzey Ay Düğümü Aslan, kişinin kendisini kalp enerjisiyle ifade etmesini gösterir. Aslan’ın amaçlarından bir tanesi de kalp ve üst kalp çakrasını açık tutmaktır. Sevmek ve kalbini ne olursa olsun açık tutmak, aşkı ve sevgiyi kullanmak aynı zamanda da güç sağlamak ister. Sevgi ve güç arasındaki bağlantıyı fark etmek ve dışarı verilen gücü geri toplamak, ruhun kendi gücünü toplaması için önemlidir. Güç, egoyla bağdaştırılarak yanlış kullanılır ve manipüle edilebilir. Eğer gücün daha yüksek amaçlarıyla bağlantı kurulmazsa çok kolaylıkla güç egoya dönüşecektir. Gerçek güç içsel bir otoritedir ve gerçek bir özgürlüktür.

Güney Ay Düğümü her zaman uzaklaşması gereken bir nokta olmayıp kişinin hayatında bir dinlenme alanı olarak hep kalabilir. Güney Ay Düğümü Kova geçmiş yaşamlarından kişisel özgürlük ve başkalarına toleransı beraberinde getirmiştir. Toplumsal ihtiyaçları hemen anlayabilme kapasitesi vardır. Bütünün faydası için, Dünya’daki gelişmelerde katkısı olmasını ister. Geçmiş yaşamlarında edindiği bilgileri kullanarak tüm insanlık için çok büyük faaliyetlerde bulunabilir. İnsanlık için kendini karşılık beklemeden adayabilir. İdealist yaklaşımları vardır. Tarafsız, objektif ve kararlarında adildir. Herkesin eşit hakları ve sorumlulukları olması gerektiğine inanır. Buradaki olumsuz kullanım ve kişiyi geriye çeken; beynin kalbi idare etmesine izin vermektir. Kişi her zaman sevgisini coşkuyla bire bir ilişkilerde göstermeyebilir ve zorlu dönemlerde geriye dönerek beyninin kalbine yeniden hükmetmesine izin verecektir. Bu bir süre için onu dinlendirebilir. Fakat burada uzun süre kalmak kişide fazla soyut ve idealist yaklaşımlara dönüş yaratacaktır. Gruplara ve yabancılara karşı, arkadaşlarına olduğundan daha yakın davranabilir. Yanıldığı nokta grup için iyi olan her şeyin her bir birey için de iyi olacağına inanmasıdır.

Kuzey Ay Düğümü Aslan’ın dersini öğrenmek bu enerjiyi dengeleyecektir çünkü kalpten gelmektedir. Gruplar içindeki tanımı daha kişisel ve kişilerin kimlikleri öne çıkaracak şekilde düzenleyebilir. Kuzey Ay Düğümü Aslan’ın Güney Ay Düğümü Kova’ya öğreteceği ders grup içindeki herkesin sadece eşit olduğu değil, herkesin eşit derecede özel olduğu olacaktır. Toplumdaki her birey tek tek bütünü oluşturmak için katkıda bulunur.

Aslan-Kova ekseni çözülmesi gereken en zor ikilemlerden bir tanesidir. Beynin kalbe karşı oluşu; “Düşüncelerim mi, hislerim mi doğru?” ya da “Mantığımı mı takip etmeliyim yoksa içgüdüleri mi?” gibi soruları ortaya çıkarır. Cevap ise; kolektifle kişiseli birleştirmektir. İrade, güç ve sevgi kişisel ifadenin bir parçası olarak evrensel Özünü oluşturduğunda ikilem çözülmüş olur ve beyin ve kalp Bir olur.

Güney Ay Düğümü Kova’nın Natal haritada bulunduğu ev; kişinin hala ortaya çıkarmak istediği özgürlük ve orijinallik ihtiyacının hangi alanda olduğunu gösterir. Kuzey Ay Düğümü Aslan’ın Natal haritada bulunduğu ev ise; kişinin bu hayatında kendini göstermek ve kendini ifade etmek istediği, kalbini açabildiği alanı gösterir.
BİLİNÇALTINI HAPSET ki O SENİ HAPSETMESİN;
İÇGÜDÜLERİNE HAKİM OL ki ONLAR SANA HAKİM OLMASIN!!!

Kullanıcı avatarı
EffEndY
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 947
Yaş: 40
Kayıt: Pzr 07 May, 21:44

Kuzey Ay Düğümü KAD Başak Burcunda – Güney Ay Düğümü GAD Balık Burcunda

Okunmamış mesaj gönderen EffEndY » Çrş 02 May, 19:51

Kuzey Ay Düğümü KAD Başak Burcunda – Güney Ay Düğümü GAD Balık Burcunda

Başak ve Balık Ay Düğümleri ekseni madde ve ruhla ilgilidir. Burada ruhun amacı; ayırt etmekle bütünleşmeyi öğrenmektir. Her iki burçta hizmet etmekle ilgilidir ve iyileştirip şifa verirken mükemmellik ve gelişim sağlarlar. Başak fiziksel alanda çalışırken Balık ruhsal alanda çalışır. Ruh dünyaya geldiğinde fiziksel boyutla ruhsal boyutu dengelemeye çalışır. Burada kişi, ruhsal konuları madde boyutuna, madde boyutunu ruhsal boyuta nasıl taşıyacağını keşfetmek ister.

Balık; ruhun mükemmeliyeti ve şifası için uğraşır. Buda evrensel bilinçle bütünlenildiği zaman gerçekleşir. Balık, hepimizin bir olduğu gerçek ruhsal gerçeklikle ilgilidir. Sınırlamaları ve olumsuz duyguları çözülmek ve acının dönüştürülmesiyle ilgilidir. Fakat ruhsal alana çok fazla yoğunlaşmak fiziksel dünyadan uzaklaşmaya sebep olabilir. Bununla birlikte Balık da ego tuzağına düşebilir ve kurban rolüne bürünebilir. Acıyı bırakmaktansa başkalarını kendi bulunduğu çukura çekebilir ve kendi acılarının başkalarının ruhsal gelişimine yardımcı olacağını düşünebilir.

Güney Ay Düğümü Balık’ın sahip olduğu enerji; merhamet, iyileştirebilme kapasitesi, duyguları dönüştürebilme ve acıyı dindirebilmektir. Herkesin birbiriyle bağlantı içinde olduğu ve herkesin bir olduğu anlayışına sahiptir. Buradaki tuzak ise kişinin ruhsal alana sığınıp gerçeklerden kaçması ve alması gereken derslerden uzaklaşıp sorumluklarını üstlenmemesidir. Kişinin fiziksel bir beden içinde yaşadığının farkında olması gerekir. Sahip olduğu derin ruhsallığı yaşarken bunu günlük hayatının bir parçası olarak kullanabilmek hem kendine hem de diğer kişilere fayda sağlayacaktır. Kişinin ruhsal boyuta fazlaca dalması ve kurban rolüne bürünmesi zaman içinde onu ruhsallıktan da kaçmaya sevk edebilir.

Güney Ay Düğümü Balık’ın negatif kullanımında; kişi birisini ya da dünyayı kurtarmak ister fakat bu arada kendini kurban ya da şehit olarak bulur. Şefkat vermek ister fakat başkasının acısına bulaşır. Kendini kurban edebilen bir yapısı vardır. “Her şeyi senin için yaptım.” ya da “Sana yaptığım bunca şeyden sonra” der. Çocukları için her şeyi yapıp sonrada kendi tatmin olmayan hayallerini çocuklarını manipüle ederek yaşayan bir kişi olabilir.

Kuzey Ay Düğümü Başak’ın öğrettiği şey ise; ruhsal konuları maddi boyuta taşıyabilmektir. Bu şekilde kişi, Güney Ay Düğümü Balık’ın sahip olduğu değerleri kullanarak fiziksel boyutu nasıl mükemmel yapabileceğini, pratik anlamda nasıl iyileştireceğini bilir. Kuzey Ay Düğümü Başak’ın öğrettiği en önemli derslerden bir tanesi ince detayları görebilme yeteneğidir. Balık farkında olmadan başkaların acısını alma eğilimindedir. Kişi Kuzey Ay Düğümü Başak’ı kullanarak ayırt etmeyi öğrendiği zaman kendi şahsi sıkıntılarıyla başkalarının üzerine aldığı sıkıntılarını da ayırt edebilecektir. Böylece kurban durumundan da kurtulmuş olacaktır. Kişi farkındalığa Kuzey Ay Düğümü Başak’ı olumlu olarak kullanarak ulaşabilir.

Bu konum aynı zamanda kişinin karmasının sağlıkla ya da işle ilgili konuları kapsayabileceğini de gösterir. Kişide psikomatik durumlar görülebilir. Vücudun kötüye kullanımı ya da hiç kullanılmaması kişinin geçmiş karmalarının bu hayatına aktarılmasıdır. Kuzey Ay Düğümü Başak’ın dersi; zihin-vücut-duygular-ruh ve hastalıkların birbiriyle etkileşim halinde olduğu ve bunların uyumsuzluklarından hastalıkların kaynaklandığını anlamakla ilgilidir. Kişi pek çok karmasını vücudu sayesinde temizler. Yüzeye çıkan geçmiş yaşam deneyimleri; işkence, öfke, dinsel karmaşa, duygusal hayal kırıklıkları ve kişinin sorumluluk duygusundan kurtulması için pek çok temizlik yapması gerekir. Bunların bir nedeni de haritanın içindeki Balık doğasını izlememekten ve kendi içsel sesini dinlememekten kaynaklanır.

Geçmiş yaşamlarda kişinin başkalarına bağımlı olması, bu hayatında kişiyi ilerlemekten geri çeker. Başkalarını üzmemek için çabalaması, gerçekte ne istediğini söyleyememesine neden olur. Bir taraftan da bu yönü kişiye acı vermektedir çünkü hayatındaki bazı fırsatları engellemektedir. Bu hayatta hedeflerini seçmesi gerekmektedir. Böylece fiziksel dünyada başarıya ulaşabilir. Geçmiş yaşamında kişi aşırı merhameti nedeniyle pek çok kişi tarafından kandırılmıştır. Bu hayatında ise hala başka insanların acısı yüzünden sıkıntı çeker. Dış etmenlerin gücünü çekip almasına izin verir. Kişi bunu yeterince yaşadıktan sonra bir şey fark eder ve yumuşak kalbinin aslında zayıf yönü olduğunu anlar. Daha sonra Kuzey Ay Düğümü Başak’a giderek ayırt etmeyi öğrenir ve neyin kendisi için faydalı neyin ise sadece bir fantezi olduğunu netleştirmeye başlar. Bu kişinin hayatında öğrenmesi gereken en büyük derslerden bir tanede ‘hayır’ demeyi öğrenmektir.

Bu eksen sağlık ve şifa ile ilgili konularda çok yardımcı olur. Bu konuma sahip kişi bu eksenini kullanarak geçmişten getirdiği deneyimlerini bu hayatta ulaşmak istediği noktaya taşıyarak ruhunu geliştirmiş olur. Başak hizmet etmekten hoşlanır. Burada kişi Güney Ay Düğümü Balık’ın kutsal sevgisini ve sıcaklığını alıp bunu Kuzey Ay Düğümü Başak sayesinde ifade ederek hizmet eder.

Güney Ay Düğümü Balık’ın olumlu kullanımında kişi zaman içinde bu hayatında ve geçmiş hayatında kendisini üzmüş olan kişileri affeder. Bu hayatında öz disiplinini sağlar. Böylece kişi, ne zaman suyu akışına bırakması gerektiğini ve ne zaman kapatması gerektiğini öğrenir.

Güney Ay Düğümü Balık’ın Natal haritada bulunduğu ev; kişinin geçmiş yaşamında hangi alanda evrensel anlayışa ulaştığını gösterir. Kuzey Ay Düğümü Başak’ın Natal haritada bulunduğu ev ise; kişinin bu hayatında oluşan berraklaşmanın getirdiği anlayışın, hayatının hangi alanında maddesel olarak kullanabileceğini gösterir.
BİLİNÇALTINI HAPSET ki O SENİ HAPSETMESİN;
İÇGÜDÜLERİNE HAKİM OL ki ONLAR SANA HAKİM OLMASIN!!!

Kullanıcı avatarı
EffEndY
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 947
Yaş: 40
Kayıt: Pzr 07 May, 21:44

Kuzey Ay Düğümü KAD Terazi Burcunda – Güney Ay Düğümü GAD Koç Burcunda

Okunmamış mesaj gönderen EffEndY » Çrş 02 May, 19:53

Kuzey Ay Düğümü KAD Terazi Burcunda – Güney Ay Düğümü GAD Koç Burcunda

Koç ve Terazi Ay Düğümleri ekseni kişilikle ilgilidir. Burada ruhun amacı; kimliğin gelişimini kişisel olarak ve başkalarıyla olan ilişkileri sayesinde öğrenmektir. Kişi sadece kendi ihtiyaçlarına odaklanarak yaşamayı değil, diğer insanların ihtiyaçlarını da öğrenir.

Koç; başlangıcı ve yeni bir hayat oluşturmayı sembolize eder. Koç, Balık’taki kişisel gelişimi geri çeken kolektif bilinci aşar. Ruhsal gelişimi devam ettirebilmek, ruhun kimliğine tekrar kavuşmasını sağlar. Koç burada devreye girer ve geçmişten gelen bütün sınırları ve kısıtlamaları kopartır. Fakat Koç kimlik ve kendisiyle bu kadar ilgili olduğunda bu sefer diğer kişileri ve diğer kişilerin haklarını unutabilir.

Güney Ay Düğümü Koç Burcunda olan kişi için kendi kimliğini ifade etmek çok rahat ve kolaydır. Bu konum kişiye liderlik kapasitesi ve yaşam enerjisi verir. Karar almak kişi için çok kolaydır. Bir kere karar verince de hemen karırını uygulamaya koyulur. Bu yerleşimin kötü ve kişiyi zorlayan tarafı ise diğer kişilerin ihtiyaçlarını ve sınırlarını göz ardı etmektir. Çok fazla benmerkezcilik kişinin, hareketlerinden başkalarının nasıl etkileneceğini hesaba katmadan davranmasına neden olacaktır. Bencilce davranan bir Güney Ay Düğümü Koç için ‘Ben’ en çok kullandığı sözcüklerden birisidir. Buda kişinin karşısındakini dinlemeden sürekli olarak kendi ihtiyaçlarını ve kendi kişiliğini gündeme getirmesine neden olur. Bu sebeple Kuzey Ay Düğümü Terazi’ye ulaşmanın ilk aşaması kişinin karşısındakilerin ne söylediğini dinlemeyi öğrenmesidir.

Kuzey Ay Düğümü Terazi öğretisi ise; kişinin kendi kimliğini ifade ederken Dünya’daki diğer kişileri de göz önünde bulundurmaktır. İlişkiler sayesinde, kendi sınırının nerede bittiğini ve başkalarınınkinin nerede başladığını öğrenebilir. Bu aynı zamanda kişinin kendi hareketlerinin sorumluluğunu da almasına yardımcı olacaktır çünkü ilişki içindeyken kendi hareketleri başkalarını da etkileyecektir. Bu sebeple kişi harekete geçmeden önce de daha dikkatli kararlar almaya başlayacaktır. Başkalarıyla ilişkiye giren kişi, kendi kimliğini ifade ederken de ilişkilerinde uyum ve dengeyi sağlayabileceğini öğrenir. Geçmiş bütün yaşamlar boyunca ruh kendine güvenini geliştirmeyi sağlamıştır ve şimdi bunu başkalarına geçirmenin zamanı gelmiştir. Kişinin her zaman önce kendini ortaya koyma tarzı şimdi ona acı vermekte ve ortaklıklarını zorlamaktadır. Hayatındaki keskin köşeleri yumuşatmayı öğrenmesi gerektiğini anlar. Geçmişten gelen güçlü motivasyonunu bu hayatında insanlarla olan ilişkilerinde kullanabilirse, bu alanda çok başarılı olacaktır. Kişi bu hayatında almaktan çok vermesi gerektiğini bilmektedir fakat bunu yapmakta zorlanmaktadır. Ruhun öğrenmesi gereken ders ise bu dünyada yalnız olmadığıdır. Kişi paylaşmayı öğrendikçe önüne bazı engeller gelebilir. Bu konumdaki kişiler çok inatçıdır ve geçmiş yaşamlarında çok dar kafalı davranışlar sergilemişlerdir. Şimdi diğer tarafı görmenin zamanı gelmiştir ve şimdiki hayattaki pek çok olay egoya darbe vurur. İstediği pek çok şey elinden alınıp başkalarına verilir. Kişinin buradaki ilk tepkisi kıskançlıktır. Kaybetmiş olduğunu düşündüğü bütün şeyler için savaşmak ister. Fakat daha çok mücadele ve kavga, daha çok kayıp getirecektir. Böylelikle kişi içsel kaynaklarını da tüketmeye başlar. İstediği bütün şeylerin niye etrafındaki tanıdığı kişilere geldiğini anlamayacaktır. Fakat asıl anlamadığı kişinin bütün arzularının ve isteklerinin diğer kişiler tarafından oluşturulduğudur.

Güney Ay Düğümü Koç’un geçmiş hayatlarından getirdiği derin bir öfkesi vardır. Bu, kendini ifadesi engellendiğinde ortaya çıkan hayal kırıklıkları sonucunda oluşmuştur. Bu eksen evlilik içinde zor bir konum olabilir. Kişi kendini fazlaca önemseme eğilimde olduğu için karşı tarafın ihtiyaçlarını görmemekte sevgi ve uyum sağlamakta zorluk çekecektir. Diğer kişilerin niye onunla fazla konuşmadığını merak edecektir çünkü kendi saatlerce konuşabilir, tabii konuşmanın odak noktası kendi olduğu sürece! Mutluluğu diğer kişilerle paylaşmayı öğrendiği andan itibaren artacaktır. Kuzey Ay Düğümü Terazi’ye ulaşmak çok zorlu bir yolculuktur çünkü Koç’un kendini seven yapısını aşması ve üstesinden gelinmesi zor bir iştir.

Güney Ay Düğümü Koç’un Natal haritada bulunduğu ev; geçmiş yaşamların bitmek tükenmek bilmeyen arzularının hangi alanda faaliyetini sürdürdüğünü gösterir. Kuzey Ay Düğümü Terazi’nin Natal haritada bulunduğu ev ise; kişinin kendini hangi alanda feda ederek doyuma ulaşabileceğini, dayanışma içinde bulunacağını ve sevgisini bencil olmayan bir şekilde hangi alanda diğerleriyle paylaşacağını gösterir.
BİLİNÇALTINI HAPSET ki O SENİ HAPSETMESİN;
İÇGÜDÜLERİNE HAKİM OL ki ONLAR SANA HAKİM OLMASIN!!!

Kullanıcı avatarı
EffEndY
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 947
Yaş: 40
Kayıt: Pzr 07 May, 21:44

Kuzey Ay Düğümü KAD Akrep Burcunda – Güney Ay Düğümü GAD Boğa Burcunda

Okunmamış mesaj gönderen EffEndY » Çrş 02 May, 19:54

Kuzey Ay Düğümü KAD Akrep Burcunda – Güney Ay Düğümü GAD Boğa Burcunda

Boğa ve Akrep Ay Düğümleri ekseni sahip olmakla ilgilidir. Burada ruhun amacı; kendini dönüştürecek değişimleri ve dışsal şartları kabul etmeyi öğrenmektir. Bu, kişinin sahip olduklarının elinden alınması şeklinde kendini gösterebilir. Burada ruhun dersleri ağırdır. Kişi geçmiş yaşamlarında ağır dünyevi sorumluluklar ve yükler taşımıştır ve artık ruhunun derslerinin bittiğini düşünür. Bu sebeple ilerideki değişimler için kendini çok güçlü hissetmez. Bu yerleşim kişinin geçmiş yaşamlarında çok güçlü, kendinden emin, sağlam ve sabit bir kişilik oluşturduğunu gösterir. Bu hayatlarında ise bırakmayı öğrenmesi gerekmektedir. Böylece dönüşümü ve değişimi yaşayacaktır. Öğrenmesi gereken, değerlerine ve mal varlığına hafif bir bağ ile bağlanmak ve kedini sahip oldukları vasıtasıyla tanımlamamaktır. Kişi geçmişinde her şeyi zorlu olan yoldan yapmıştır. Geçmişte o kadar çok fiziksel güç sarf etmiştir ki, ruhsal kişiliği zayıf düşmüştür.

Boğa’nın görevi, Koç’tan gelen kişisel kimliği sabitlemek ve desteklemektir. Boğa kişiliğini fiziksel ve materyal yollarla kuvvetlendirir. Kimliğini materyal dünyayı algılamamızı sağlayan 5 duyu sayesinde tanımlar. Fiziksel seviyede çalışırken Boğa kişiliğimizi destekleyecek bir yapı oluşturmaya çalışır. Bir taraftan da materyal ve fiziksel nesnelere ve pratik konulara çok fazla odaklanır.

Akrep’in hedefi bu yanılsamayı kırmaktır. Akrep duygusal ve ruhsal öz değeri ararken, başkalarıyla derin ve dönüştürücü bir bağ kurar. Egonun ölümüne izin verince diğer kişilerle ruhsal ve duygusal bir boyutta birleşirler. En azından kısa bir süre için kendisinden daha büyük bir bütünün parçası olduğunu hissedebilir. Akrep zaman zaman bütün korkularımızı dışarı vurur. Bizi yakan duygular sayesinde dönüşümü yaşamamızı sağlar.

Güney Ay Düğümü Boğa’nın sahip olduğu enerji; sabitlik, yaratıcılık, ayaklarının yere sağlam basması ve bu hayattaki gelişimidir. Elle tutulur somut konuları oluşturabilme kabiliyetleri vardır. Negatif kullanımda ise kişinin kendi oluşturduklarına körü körüne bağlı olup değişime karşı aşırı bir direnç göstermesidir. Değişim bu eksene sahip kişiler için çok korkutucu olacaktır. Fakat kişinin bu hayatında öğrenmesi gereken devrimci dönüşümleri kabul etmeyi öğrenmesi gerekir. Burada kişinin yapması gereken Boğa enerjisini alıp artık işe yaramayan bölümünün ölmesine izin vermektir. Eğer bir kısmının ölmesine izin verirse diğer tarafları daha sağlıklı büyüyebilecektir.

Sahip olma isteği çok yoğundur ve başkalarının aşırı sahiplenme isteği kendisi için çok zorlayıcıdır. Kıskançlık ve zaman zaman takıntılı durumlar görülebilir. Hayatındaki her şeye tutunma ihtiyacı içindedir. Tutma ve sahip olduklarını bırakmama alışkanlığı, kişiye bu hayatında, geçmiş hayatlarında sahip oldukları yüklerden dolayı fazla bagaj ödemesine neden olur. Yıllar geçtikçe kişinin yükü daha da ağırlaşır. Kişi egosunda geçmiş yaşamlarının pek çok yarasını taşımaktadır. Buda şu anda kişinin kendinin değerli ve saygı değer bir kişi olduğunun ispatlanmasına ihtiyaç duyduğunu gösterir.

Güney Ay Düğümü her zaman olumsuzluk yaratan bir nokta değildir. Bu, kişinin alışık olduğu enerjileri taşıdığı için, burası kişi için adeta ruhsal bir dinlenme noktası gibidir. Kuzey Ay Düğümünün tanıdık olmayan ve yabancı atmosferini soluduktan sonra kişi Güney Ay Düğümüne geri dönüp biraz dinlenmek isteyebilir. Güney Ay Düğümü Boğa’nın olumlu kullanımında kişi, fırtınalar karşısında sakin kalmayı başarır. Pratiktir ve her zaman ayakları yere sağlam basar. Bu sebeple her zaman nerede durduğunu çok iyi bilir.

Kişi Kuzey Ay Düğümü Akrep’e ulaştığı zaman tam bir dönüşüm yaşar. Eski davranış tarzını ve inançlarını kesin olarak ve geri dönmemek üzere bırakır. En büyük gelişimi ise bırakmayı öğrendiği zaman yaşar. Kişi bilinçaltı tutkularının ne olduğunu dürüst olarak öğrenmelidir. Böylece kendine saygısını, öz disiplinini sağlayarak geliştirebilir. Kuzey Ay Düğümü Akrep kişiye ruhsal bilgelik getirir. Aynı zamanda bu yerleşim cinsellikle ilgili karşılaşmaları içerir.

Bu eksene sahip kişiler pek çok hayat boyunca saygınlıklarını kaybederek hayatlarına devam etmişlerdir. Şimdi sıra bütün bu kirlerin temizlenip ruhun kendini dönüştürmesi ve iyileştirmesine gelmiştir. Bu süreç kişi için çok acı verici olabilir. Sahip olduğu ve sevdiği pek çok şeyi kaybedebilir. Hayatının belli bir döneminde çok yalnız kalabilir ve sonra kendini çok derin bir seviyede net bir şekilde görebilir. Sembolik olarak yaşadığı ölüm sonucu yeni bir kişilik doğar.

Güney Ay Düğümü Boğa’nın Natal haritada bulunduğu ev; kişinin geçmiş yaşamında topladığı yüklerin hangi konularla ilgili olduğu ve hangi alanda zayıf düştüğünü gösterir. Kuzey Ay Düğümü Akrep’in Natal haritada bulunduğu ev ise; bu hayattaki yeniden doğuşunun hangi alanda gerçekleşeceğini gösterir.
BİLİNÇALTINI HAPSET ki O SENİ HAPSETMESİN;
İÇGÜDÜLERİNE HAKİM OL ki ONLAR SANA HAKİM OLMASIN!!!

Kullanıcı avatarı
EffEndY
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 947
Yaş: 40
Kayıt: Pzr 07 May, 21:44

Kuzey Ay Düğümü KAD Yay Burcunda – Güney Ay Düğümü GAD İkizler Burcunda

Okunmamış mesaj gönderen EffEndY » Çrş 02 May, 19:56

Kuzey Ay Düğümü KAD Yay Burcunda – Güney Ay Düğümü GAD İkizler Burcunda

İkizler ve Yay Ay Düğümleri ekseni zihin ve fikirlerle ilgilidir. Burada ruhun amacı; edindiği bilgileri deneyimlemeyi öğrenmek ve üst bilince ulaşmaktır. Kişi bir fikirden diğerine geçmekten kurtulup bağlılık ve sadakati deneyimlemek ister.

İkizler sürekli bilgi toplar ama kullanılabilir bilgiyi oluşturup büyük resimdeki detayları keşfedemez. Yay ise büyük resme çok daha fazla odaklanır.

Güney Ay Düğümü İkizler yüzeyselliğe çekilir. Sürekli olarak bilgi toplamakla meşguldür fakat edindiği bilgilerin derinliğini anlayarak başkalarına aktarmakta zorlanır. Hayattaki pek çok şeye karşı doymak bilmeyen bir merakı vardır. Değişiklikten çok hoşlanır ve her zaman yeni fikirler ve yeni bilgiler peşinde koşar. Bununla birlikte olumsuz anlamda bu yerleşim kişinin dikkatini belli bir noktada odaklamasını ve bilgiyi özümsemesini zorlaştırır. Gerçek bilgelik sorumluluğunu da yanında getirir ve sadece inanmak değil bununla yaşanması gerekmektedir. Güney Ay Düğümü İkizler inandığı konularla ilgili kendini geliştirici bir adım atmaya her zaman hazır değildir. Bu ancak kişinin Kuzey Ay Düğümü Yay’a gittiği zaman gerçekleşir. Kişi burada her şeye daha geniş bir çerçeveden bakmayı öğrenir.

Kişi geçmiş yaşamlarında bilgiyi, yaşayarak ve örnekler vererek öğretmek yerine, insanlara vaaz vererek aktardığı için Kuzey Ay Düğümü Yay’ın üstesinden gelmesi gereken karması, bilginin gerçek derinliklerini özümsemektir. Bu noktada Güney Ay Düğümü İkizler kişiyi zorlayacaktır çünkü bilgiyi toplamak ve yüzeysel olarak konudan konuya atlamakla fazla meşguldür. Edindiği bilginin derinliklerine inmek ve özümsemek kişiyi zorlar. Geçmiş yaşamlarında kişi pek çok konuda bilgi edinmiş, öğrenmiş ama kendinden bir şeyler katmamıştır. Bu yaşamında ise bilgisini derinleştirerek gerçek bilgeliğe ulaşmayı deneyimleyecek ve kendi deneyimlerini etrafına aktaracaktır. Yine kişi geçmişte dini konularla da aşırı ilgilenmiş ama burada da sadece bilgiyi taşıyarak, olduğu gibi aktarmış, edindiği inancın gerçek anlamını hiç araştırmamış olabilir. Kuzey Ay Düğümü Yay bilmekten çok inanır ve bilgiyi deneyimlemeden körü körüne inanmaz.

Kuzey Ay Düğümü Yay yaşamını sürdürürken sürekli olarak soru sorar: “Niye buradayız?”, “Ben kimin?”, “Bunun anlamı nedir?”. Sürekli olarak bilgi sentezler ve sezgisel yetenekleriyle bunları birleştirerek hayatının amacına bir anlam yükler. Buna rağmen soru sormaktan vazgeçmez. Bu, ruh için sonsuz bir maceradır. Kuzey Ay Düğümü Yay Zodyak’ın doğal filozofudur ve dini, ruhsal ve metafizik alanlara çekilir. Bu kişiler çok fazla uzun mesafe yolculuğu yaparlar. Bu fiziksel anlamda seyahat etmek olabileceği gibi daha çok zihinsel anlamdaki yolculukları kapsar. Gerçeği ve anlamı araştırmak için zihni pek çok kişiden çok daha fazla uzaklara gidecektir. Pek az şeyi gerçek, görünür değeriyle alır. Bilgi bu kişiler için birçok şeyden çok daha fazla değerlidir. Sadece bilgi edinmiş olmak için bilgi edinmez, bunların altında yatan yaşamsal modelden hoşlanır. Buraya ulaşan kişi yaşamın kendisini büyük bir mandala olarak algılar.

Güney Ay Düğümü İkizler bilgiyi toplar, Kuzey Ay Düğümü Yay bilgiyi sentezler. Yay, İkizlerin bilgisini alıp özümser ve evrenin nasıl işlediği ya da geniş bir perspektifte işlerin nasıl yürüdüğünü anlar. Yüksek eğitim, seyahat ya da kültürler arası çalışmalar Kuzey Ay Düğümü Yay’ın gerçeği aradığı konuları oluşturur. Bu kişi geçmiş hayatları boyu kendini dualite tuzağına düşürüp durmuştur. Herhangi bir konuda hiçbir zaman net bir tutum sergilememiştir. Bu sebeple bu hayatında fikirlerini ve düşüncelerini sürekli olarak değiştirme eğilimi içindedir. Herkesle her şeyi denemiş bu sebeple de biraz yüzeysel kalmıştır. Kişinin karmik dersi ise bağlılık ve sadakat olacaktır. Her iki tarafa da inanmak ortada kalmasına neden olur ve geçmiş yaşamında aşması gereken yüzeyselliği destekler. Hala kişi bir tarafa tam olarak inanmanın ve bağlanmanın diğer taraftaki fırsatı kaçırmak olduğunu düşünür. Şu anda yaşamak ister ve bir bukalemun gibi bulunduğu çevrenin rengine bürünüverir. Uyum kapasitesinin yüksek oluşu çabuk taraf değiştirmesine neden olur ve kazanan tarafta olmayı daha çok tercih eder. Bu sebeple iki yüzlülük ve riyakarlıkla suçlanabilir. Fakat aslında bu kişinin eğilimi değişkenlik ve şartlara uyum sağlamak yönündedir. Net bir cümle kurduğunda bile gözleri karşı tarafın buna inanıp inanmadığını test eder.

Grinin tonlarını görmeye çalışmakla çok fazla meşgul olması, kendi içindeki ışığı görememesine neden olur. Oysaki bu kişinin hayatının en büyük macerası bilgeliği aramaktır. Bu yöne daha ileriki yaşlarda, özellikle 30’lu yaşlardan sonra yönelecektir. Kuzey Ay Düğümü Yay’ın öğrenmesi gereken dersi; kişinin gerçeği görebilmesi için önce gerçekliği yaşaması gerektiğidir. Bilgi ancak deneyimlendiği zaman farkındalık haline gelir. Dikte edilen bilgi kişi tarafından deneyimlenmemiş ve farkına varılmamışsa sadece bilgi olarak kalacak ve bir başkasına yine dikte edilecektir. Bu eksen kişinin bu farkındalığı yaşamasına yardım eder. Kişi kendini eğiterek yüksek bilinciyle konuşmayı öğrendiği zaman sonunda kendi gerçek kimliğini konuşmaya başlayacaktır. Artık kendi içindeki ruhsallıkla konuşacaktır. Kuzey Ay Düğümüne ulaştıktan sonra kişi artık kendi özgürlüğünü engelleyen, gerçeksiz bilgi ve konuşmalardan kendini alıkoyacaktır. Sonunda, madalyonun iki yüzü olmasına rağmen tek bir parçadan oluştuğunu fark eder.

Güney Ay Düğümü İkizler’in Natal haritada bulunduğu ev; hangi alanların geçmiş yaşamda kişinin zihnine bela olduğunu gösterir. Kuzey Ay Düğümü Yay’ın Natal haritada bulunduğu ev ise; yüksek bilincin hangi alanda kişiyi aydınlatacağını ve karmaşayı çözümleyeceğini gösterir. Şimdiki hayatındaki gelişmeler, kişiyi karasızlıklardan kaynaklanan kısıtlamalardan özgür kılacaktır.
BİLİNÇALTINI HAPSET ki O SENİ HAPSETMESİN;
İÇGÜDÜLERİNE HAKİM OL ki ONLAR SANA HAKİM OLMASIN!!!

Kullanıcı avatarı
EffEndY
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 947
Yaş: 40
Kayıt: Pzr 07 May, 21:44

Kuzey Ay Düğümü KAD Oğlak Burcunda – Güney Ay Düğümü GAD Yengeç Burcunda

Okunmamış mesaj gönderen EffEndY » Çrş 02 May, 19:57

Kuzey Ay Düğümü KAD Oğlak Burcunda – Güney Ay Düğümü GAD Yengeç Burcunda

Yengeç ve Oğlak Ay Düğümleri ekseni sorumluluklarla ilgilidir. Burada ruhun amacı; çocukluktan çıkıp olgunluğa erişmektir. Geçmiş yaşamlarında kişi dünyaya pembe gözlüklerle bakmış, sorumluluklarından kaçmış, başkasının kanatları altına sığınmıştır. Bu yaşamında ise kendi sorumluluklarını almayı ve disiplin kurabilmeyi öğrenecektir.

Yengeç duygusal ve ruhsal bağlantı kurma ihtiyacı gösterir. Evrensel bilinçten ayrılmadan önce hissedilen güven ve huzuru bir kere daha deneyimler. Daha üst bir seviyede Yengeç, bütünün bir parçası olduğu için başkalarına bakınca ve gözetince kendine de bakmış ve gözetmiş olur. Fakat Yengeç her zaman bu seviyede çalışmayabilir. Çoğu zaman başkalarıyla olan bağlantısını unutup ego yanılsamasına düşebilir. Bu olunca da Yengeç kendi kişisel duygularına ve güvenlik ihtiyacına takıntılı bir şekilde bağlanır. Buda bağımlı bir davranış sergilemesine neden olur. Başkalarına sadece almak için verir ve bunu sonlandırmaktan korkar, çünkü vermeyi bırakırsa karşısındakinden de alamayacağını düşünür.

Güney Ay Düğümü Yengeç’in sahip olduğu şefkat, sevecenlik, sempati, birlikte olduğu kişilere duygusal destek ve bakım kabiliyeti; güçlü bir aile kurabilme kapasitesi verecektir. Geniş bir duygusal hassasiyet ve tecrübeye sahiptir. Duygularını özgürce ve olduğu gibi ifade edebilir. Buradaki olumsuz kullanım; kişinin duygusal anlamda fazlaca bağımlı olmasıdır. Her zaman başkalarının dikkatine ve desteğine ihtiyaç duyabilir. Ya da tam tersi kişi sürekli etrafındaki kişilere isteseler de istemeseler de destek olur ve korumak ister. Kuzey Ay Düğümü Oğlak burada kişinin kendine güveni sağlayıp kişisel sorumluluğunu almasını isteyecektir. Bu eksende ruh; kendi hayatının sorumluğunu alıp kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilecek duruma gelmek istemektedir. Böylece kişi kendini geri çeken bağlardan kurtulur. Başkalarının enerjilerine bağlı kalmak zorunda kalmadan kendi ayaklarının üzerinde durabilir. Kuzey Ay Düğümüne gitmek; başkaları kişiye ihtiyaç duyduğunda onlara, kendilerine güvenlerini öğreterek kendi kendilerine yardımcı ve destek olabilmelerini sağlayacaktır.

Kuzey Ay Düğümü Oğlak’ın karmik dersi; aşırı duygusallığı kontrol edebilmek, öz disiplin sağlayabilmek ve dış dünyada otoriter bir konumda olabilmektir. Kuzey Ay Düğümü Oğlak kariyeri sayesinde başarıya ulaşmak ister. Oğlak kendi içinde öz güven ve özerk bir kişilik sağlamak ister. Buradan Güney Ay Düğümü Yengeç’le bir bağ kurulur ve bu bağlamda disiplinli akış sağlanır. Bu geçişlerde Yengeç günah keçisi rolü oynayabilir. Acı çeken ya da ayağı kaymış kişi durumuna gelebilir. Buda kişinin gelişim sürecinin bir parçasıdır. Daha derin anlamda Yengeç-Oğlak kadın-erkek enerjisinin birleşimini sembolize eder. Her ikisini de dengeli bir şekilde kullanabilmek, gelişim için en uygun ortamı sağlayacaktır.

Güney Ay Düğümü Yengeç kişinin içindeki çocuğun hala bakıma ve dikkate alınmaya ihtiyacı olduğunu, geçmiş yaşamlarından kalma yüklerin bu hayatında çözümlenmeyi beklediğini, kişinin önce Güney Ay Düğümü Yengeç’i besledikten sonra içsel temizliğini yapmasını ve sonra Kuzey Ay Düğümü Oğlak’a giderek içindeki çocuğun bakımını ve sorumluluğunu kendisinin alması gerektiğini söyler.

Güney Ay Düğümü Yengeç’in bırakamadığı alışkanlıkları, başkalarına bağımlılığı, hayatın ağır yükünden kaçan çocuksu davranışları vardır. Bu davranışları devam ettirmek kişinin ruhsal gelişimini engeller ve geçmiş hayatları boyu devam ettirdiği kısır döngü içine hapseder. Burada kişi ailesinin dikkatini çekmek istemektedir. Karşılaştığı bütün sorunlarda ailesinin kanatları altına sığınmak isteyecektir. Bu davranışı kişi devam ettirirse aile; eş, patron, sevgili, arkadaş ya da kişinin hayatında dayanmak istediği başka yakın biri olacaktır. Bu insanlar kişinin hayatında kendi yarattığı karmaşalarda ona yardımcı olacak, koruyacak ve gözeteceklerdir. Hatta kişi, bu insanlardan birinden sevgi ve bağlılık kazanacağı izlenimini edinirse kendi kendini hasta bile edebilir. Kişi bu döngüden kurtulmakta zorlanır ve bir türlü kendi ayakları üstünde durmak için sorumluluk altına girmek istemez. Bu konuma sahip kişiler enerjilerinin çoğunu genellikle daha genç kişilere harcayacaklardır. Başkalarının dertlerini dinlemekten hoşlanırlar fakat problemleri çözmekte fazla başarılı değildirler. Her şeyi içlerinde tutarlar. Problemlerin ağırlığı arttıkça durum daha kötü bir hal alabilir. Bu kişiler için bırakmak çok güçtür. Ruh bu konumda geçmişin psikolojik yüklerini biriktiren bir çöp kutusu gibidir. Geçmişte ne yapmış olması gerektiğini düşünüp durabilir ve geçmişi düşünerek potansiyel hayali gelecekler kurar. Duygusal problemlerini anlatarak insanların sabrını zorlayabilir ve mantıklı çözümler sunulduğunda da bunu çoğunlukla ret ederler. Çünkü genellikle istediği dikkati üzerine toplamak, ilgi çekmek ve duygusal olarak gözetilmektir. Bu sebeple hayatında yanlış giden konuların neden ve niçin olduğuyla ilgilenmez. Ayrılıklar kişi için çok zordur. İlişkilerini mümkün olduğunca devam ettirmek ister.

Kuzey Ay Düğümü Oğlak’ın öğrenmesi gereken en büyük dersi; kişisel yaşamdan daha büyük bir ideal oluşturmaktır. Gerçek sorumluluğu eline alması gerekir. Zaman zaman kişisel sorunlar kişiyi çok yıpratabilir ve oluşturulan bu ideali korumakta zorluk çekebilir. Böylelikle kişi daha metodik ve planlı olur ve geçmiş yaşamların onu geri çeken yüklerinden kendini korur. Kişinin Kuzey Ay Düğümüne ulaşması zorlu olacaktır çünkü kişinin çocuksu ve sorumsuzca davranma isteği o kadar güçlüdür ki mümkün olduğu kadar sorumluktan kaçmak ve başkalarının arkasına sığınmak ister. Genellikle bu kişiler kendi gerçek yaşlarını kabul etmezler. Kabul etseler bile bunu gerektirdiği şekilde yaşamak istemeyeceklerdir. Burada olabilecek en kötü şey kişinin etrafında bu ihtiyacını karşılayacak kişilerin bulunmasıdır.

Kadınların haritasında Kuzey Ay Düğümünün Oğlak Burcunda olması, kişinin baba figürünü aşırı derecedeki arayışını gösterir. Erkeklerin haritasında ise Kuzey Ay Düğümünün Oğlak Burcunda olması, kişinin baba figürünü üstlenmek isteyişini gösterir.

Güney Ay Düğümü Yengeç’in Natal haritada bulunduğu ev; kişinin olgunlaşmamış yapısının geçmiş yaşamlarında hangi alandan kaynaklandığını gösterir. Kuzey Ay Düğümü Oğlak’ın Natal haritada bulunduğu ev ise; kişinin bu hayatında hangi alanda sorumluluk sahibi bir yetişkin olacağını, onurlu, saygılı ve geleneksel kuralları oluşturacağını gösterir.
BİLİNÇALTINI HAPSET ki O SENİ HAPSETMESİN;
İÇGÜDÜLERİNE HAKİM OL ki ONLAR SANA HAKİM OLMASIN!!!

Kullanıcı avatarı
EffEndY
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 947
Yaş: 40
Kayıt: Pzr 07 May, 21:44

Kuzey Ay Düğümü KAD Kova Burcunda – Güney Ay Düğümü GAD Aslan Burcunda

Okunmamış mesaj gönderen EffEndY » Çrş 02 May, 19:58

Kuzey Ay Düğümü KAD Kova Burcunda – Güney Ay Düğümü GAD Aslan Burcunda

Aslan ve Kova Ay Düğümleri ekseni kalp ve beyin ikilemini çözmekle ilgilidir. Kişinin kişisel yaşamla sosyal yaşam arasındaki mücadelesini gösterir. Burada ruhun amacı; egonun bencil yapısından kurtularak kendini insanlığa adamaktır.

Aslan kendini özgünce ifade ederek grup içindeki yerini kazanmak ister. Bunu da kalbini açarak, başkalarını severek ve aşkı başkalarından alarak yapar. Fakat Aslan her zaman bunu üst seviyede başaramayabilir. Ego işin içine girince başkalarının onayına ve dikkatine çok fazla ihtiyaç duyar. Aslan’ın parlama ve paylaşma ihtiyacı, spot ışıklarının merkezi olma ihtiyacına dönüşüverir. O zaman koşulsuz sevgi ve kabullenme yerine ilgi ve onaylanma ihtiyacı, kişinin egosunu tatmin ettiği alan olur.

Güney Ay Düğümü Aslan’ın sahip olduğu; kalbinin sıcaklığını, cömertliği ve aşkını sunuşudur. Güçlü bir yaratıcılığa, cesarete, güç ve güven duygusuna sahiptir. Kendi bireyselliğini göstermekten çekinmez ve doğal olarak bunu yapabilme potansiyeline sahiptir. Buradaki negatif kullanım; Aslan’ın nezaketini ve sevgisini başkalarına bağımlı bir şekilde geliştirmesine neden olur. Neredeyse hastalıklı bir şekilde ilginin merkezi olmak ve sürekli tasvip edilmek ister. Başkalarının onun ne kadar özel, ne kadar mükemmel ve eşsiz biri olduğunu sürekli olarak söylemesine ihtiyaç duyar. Burada kişinin düştüğü tuzak bencilce davranışlara, aşırı gurura ve çoğu zamanda çocuksu davranışlara neden olur. Kişinin etrafında onun bu ihtiyacını tatmin eden kişiler olduğu sürece de bu kısır döngüden kurtulamayacaktır. Güney Ay Düğümü Aslan güç savaşlarına girebilir ve içinde bulunduğu grubun kontrolünü bencilce eline almak isteyebilir. Bundan kaçınmanın yolu ise Kuzey Ay Düğümü Kova’ya ulaşmaktır. Kova enerjisi Aslan’a, büyük resmi görebilmesinde yardımcı olur. Kendine odaklanmaktansa grubun bir parçası olmak, kendi kimliğini kaybetmek anlamına gelmemektedir. Bu eksene sahip kişilerin hümanist ve gönüllü çalışmalarda bulunması, eksenin her iki tarafını da çalıştırmalarına yardımcı olacak, yaratıcı enerjilerinden daha büyük toplulukların faydalanmasını sağlayacaktır.

Geçmiş yaşamlarında Güney Ay Düğümü Aslan liderdir. Dolayısıyla emir vermek ve istediğinin yapılmasını beklemek, bu hayatında doğuştan gelen bir dürtüsüdür. Burada kişinin öğrenmesi gereken bireyselliğin öğrenilmesi ve bağımsızlığın güçsüzlük olmadığını anlamaktır. Kuzey Ay Düğümü Kova’nın gelişimi, kişinin eşitlik ilkesini anlaması, arkadaşlık kavramını geliştirmesi ve grup içindeki her bir bireyin kendine has yapısına saygı göstermeyi öğrenmesi gerekmektedir. Var oluş, insanlığın eşitliğinin kabulüyle oluşur ve Kuzey Ay Düğümü Kova’ya gidildiğinde bütün insanlık büyük bir aile olur. Kuzey Ay Düğümü Kova kendini insanlığa adamalıdır. Kişisel gücü deneyimlemek yerine kolektifle çalışmayı tercih eder.

Bu eksen geçmiş yaşamlarında kişinin hayatının kendi kişiliği etrafında döndüğünü göstermektedir. Bu sebeple Kuzey Ay Düğümü Kova gelecekte kişinin insanlığa hizmet etmesi gerektiğini göstermektedir. Geçmiş yaşamlarında kişi insanları yukarıdan bakmış, küçümsemiş, fikir ve düşüncelerini aşağılamıştır. Başkalarına fikir sorduğu zaman bile bu kişiler eninde sonunda kendi bildikleri yoldan gideceklerdir. Aşırı kibirli olan kişi insanların isimlerine fazla önem vermiş ve arkadaşlarını ve çevresini özel insanlardan seçmiştir. İsim bu kişiler için çok önemlidir. Sıradan insanlarla asil kişiler arasında ayırım yapmıştır. İlginç şekilde bu kişiler toplumdan dışlanmış ya da sahipsiz kişilere karşı koruma güdüsü içerirler. Buda yine kendi benmerkezci taraflarını tatmin ettikleri başka bir yoldur. Bu konuma sahip kişiler kendilerini evrenin merkezi olarak görürler. Bu sebeple karmaları; kendilerini biraz daha hafifletmelerini ve tahtlarından feragat etmelerini öngörür.

Bu konum kişilerin evlilik konusunda sorunlar yaşamalarına neden olabilir. Çünkü kişinin etrafındaki ve yakınındaki kişileri yönetme gibi bir alışkanlığı vardır. Eğer bunu başaramazsa kişi kendini toplumdan soyutlar, bütün sorumluluklarını bırakır ve hayatının rotasını şaşırmış bir şekilde sefil bir hayat sürer. Kişinin bu noktada fark etmesi gereken; benmerkezci tavırların geçmiş yaşamdan kalan alışkanlıklardan kaynaklandığı ve kişiye bu hayatında mutsuzluktan başka bir şey getirmeyeceğidir. Kişi hayatının bir bölümünü yalnız geçirebilir çünkü zorlayıcı ve küstah tavırlarına pek çok kimse dayanamamaktadır. Başkaları tarafından onaylanmak ve takdir edilmek istemekle birlikte kimsenin önünde eğilmekten ve kimsenin peşine düşmekten hoşlanmaz.

Eğer kişi bu ekseni olumsuz kullanan biriyse; insanları kendi amaçlarını elde etmek için de kullanacaktır. Kişi için arkadaşları, komşuları ya da akrabaları, başarı merdivenlerine ulaşmak için kullandıkları bir basamaktan başka bir şey olmayabilir. Güney Düğümüne bu kadar bağımlı kalmış biri için Kuzey Ay Düğümü Kova’ya gitmek çok zorlayıcı olacaktır. Fakat bunu başardığında da evrensel kardeşliği deneyimleyecektir. Kişi kendini evrenin merkezi değil de bir parçası olarak görmeye başlar. Buradaki rolü ise kendi gelişimi için insanlığı deneyimlemektir. En büyük mutluluğu ise kendi ihtiyaçlarını bir kenara bırakıp, hiçbir çıkar gözetmeden toplum için ve insanlık için bir şeyler yapmaya başladığında yaşar. Kibirini bir kenara bırakıp yeni ufuklara açılır. Kuzey Ay Düğümü Kova ile kişi medeniyetin gelişimine katkıda bulunarak yeni bir maceraya atılır.

Güney Ay Düğümü Aslan’ın Natal haritada bulunduğu ev; kişinin hayatının hangi alanının başarısını engellediğini gösterir. Kuzey Ay Düğümü Kova’nın Natal haritada bulunduğu ev ise; kişinin hangi alanda kendini geçmişinden gelen ego merkezci davranış kalıbından kurtararak özgür bırakabileceğini ve insanlık için bir görevi olduğunu fark edeceğini gösterir.
BİLİNÇALTINI HAPSET ki O SENİ HAPSETMESİN;
İÇGÜDÜLERİNE HAKİM OL ki ONLAR SANA HAKİM OLMASIN!!!

Kullanıcı avatarı
EffEndY
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 947
Yaş: 40
Kayıt: Pzr 07 May, 21:44

Kuzey Ay Düğümü KAD Balık Burcunda – Güney Ay Düğümü GAD Başak Burcunda

Okunmamış mesaj gönderen EffEndY » Çrş 02 May, 20:00

Kuzey Ay Düğümü KAD Balık Burcunda – Güney Ay Düğümü GAD Başak Burcunda

Başak ve Balık Ay Düğümleri ekseni madde ve ruhla ilgilidir. Burada ruhun amacı; madde boyutundaki alışkanlıklardan kurtulup ruhsal boyutta kendini bırakmayı öğrenmektir.

Başak fiziksel evreni, analiz ederek ve ayırt ederek, uyum yeteneğiyle mükemmelleştirmek ister. Başak her türlü kalite kontrolünde başarılıdır, analitik kapasiteye sahiptir, detaylara dikkat eder ve yüksek servis kapasitesi sayesinde insanlığa hizmet eder. Mükemmelliği sürekli arıyor olması, hem kendini hem dünyayı mükemmelleştirme isteğini de beraberinde getirir. Başak’ın aşırı mükemmeliyetçiliği, kendini ve başkalarını aşırı derecede eleştirmesine neden olur. Detaylara karşı saplantılı şekilde dikkat etmesi, bakış açısının gelişmesini önleyen bir unsur haline gelebilir. Başak’ın kendini hizmet etmeye adaması ise güçlü kimlik duygusuyla dengelenmesi gereken bir başka yönüdür. Aksi takdirde yaptığı şey anlamsız bir fedakarlık ve mecburiyet haline gelecektir.

Balık-Başak ekseni bilinçli alanda en zor Ay Düğümü pozisyonudur. Ruh burada pek çok geçmiş yaşamı boyu sahip olduğu sert yönünü fark eder. Kişi burada karmasının farkındadır fakat yine de bırakmakta çok zorlanır. Geçmişte kişi her şeyin mükemmel olduğunu düşündüğü bilinç düzeyinde yaşamıştır. Şimdi ise gerçeğin sandığından daha geniş olan ve sezgileriyle algılayabildiği boyutuyla yüzleşmektedir. Kişi öyle koşullarla karşılaşır ki onu fiziksel alandan vazgeçmeye iter. Yine de bir süre akıntıya karşı yüzmek isteyebilir. Her şeyi sistematik olarak düzenleme isteği çok yoğun olursa bu bazı sağlık sorunlarının oluşmasına neden olabilir. Geçmiş yaşamlarında kişi anlayışını gerçeklik üzerine kurmuştur fakat bu hayatında ruhunun gitmek istediği nokta daha yüksek bir otoriteyi dinlemektir. Kendini kozmik bilincin derin sularına batırması gerekmektedir fakat bundan kaçarak Güney Ay Düğümü Başak’a gitmek için karaya çıkarsa ruhu onu yine derin sulara çağıracaktır. Buna karşı koymak ise kişide fiziksel hastalıklara neden olabilir.

Bu eksende geçmiş yaşamlardan kalan cinsel sorunlar olabilir. Bu cinsel deneyimlerden uzak kalmış olmaktan kaynaklanacağı gibi, duygusal incinmelerden korktuğu için kendini fiziksel yakınlaşmalardan uzak tutmak şeklinde de görülebilir. Bazı kişiler aşırı tutucu davranırken bazıları fiziksel olarak yakınlık içine girerler, fakat aynı zamanda duygusal olarak soğuk davranabilirler.

Bu kişinin gözleri çok keskindir ve her zaman detaylara bakar. Hiçbir zaman bariz olan şeylerle ilgilenmez. Yaptığı şeyde detayların içine fazlaca girmek, kişide perspektif kaybına neden olabilir.

Güney Ay Düğümü Başak’ın sahip olduğu enerji; keskin ve analitik bir zihin, ayırt etmek, fark gözetmemek, izole olabilmek, hizmetin değerini bilmek ve topluma değerli bir şey verebilme kabiliyetidir. Maddi ve fiziksel alanı çok iyi anlayabilir. Buradaki olumsuz kullanım, kişinin sadece fiziksel dünyaya bağlı kalmasıdır. Burada kişi detaylara karşı aşırı takıntılı, eleştirici ve mantıklı olur. Buradaki ‘hizmet’ tamamen fiziksel alanda kalır ve kişiye ve evrene ruhsal ve manevi anlamda hiçbir katkısı olmaz.

Kuzey Ay Düğümü Balık’ın kişiye öğretmek istediği ise; Dünya’nın birbiriyle nasıl bir bağlantı içinde olduğu ve her şeyin birbirinden ne kadar farklı olduğudur. Başak’ın ayırt ettiği yerde Balık bütünler ve tamamlar. Kuzey Ay Düğümü Balık kişinin fiziksel alana olan aşırı eğimini dengelediği zaman yüksek ruhsal bilincin kapıları açılacaktır. Balık şefkat ve bağışlamayı öğretecektir. Böylece Başak’ın kritik edici yanı yumuşar. Kuzey Ay Düğümü Balık’ın kişiye anlattığı, hizmet ederken her zaman daha yüksek bir ruhsal amaç olduğudur. Fiziksel alanda başardığımız her şey ruhsal alandaki çalışmalarımızın sadece bir parçasıdır.

Mükemmeliyetçi Güney Ay Düğümü Başak’ın analitik, eleştirici ve yargılayıcı davranışları yüzünden kişi, Kuzey Ay Düğümü Balık’ın mistik ve vizyon sahibi yönüne ulaşmaktan alıkonulur. Kişi burada kolektif ihtiyaçları karşılarken Balık’ın fedakarlığıyla kendi kişisel ihtiyaçlarını bir kenara bırakabilir. Bu ruhun gitmek istediği noktadır. Fakat kriz zamanlarında kişi alışık olduğu enerjiye geri dönerek dinlenmek, mola vermek isteyecektir. Bu durumda bir süreliğine Güney Ay Düğümü Başak’ın pratik ve mantıklı yönünü kullanarak hayatındaki pürüzleri çözüp sonra tekrar ruhunu beslediği Kuzey Ay Düğümü Balık’a ilerler. Güney Ay Düğümü her zaman kaçılması gereken bir nokta değildir. Gerektiğinde kişinin kendini dinlenmeye çekebileceği ve alışık olduğu bir ortamdır. Kişi burada güç toplayıp sonra tekrar Kuzey Ay Düğümüne giderse bu ekseni dengelemiş ve sahip olduğu enerjiyi olumlu olarak kullanarak ruhunu da besleyebilmiş olur.

Kuzey Ay Düğümü Balık’ın öğrenmesi gereken İnanç’tır. Fiziksel boyuttan uzaklaşıp detaylar içinde boğulmaktan kurtulunca kişi Evrensel Bilinç’e ulaşır. Her şeyin bir olduğu gerçeğini fark eder. Bunu yapmadan önce de öncelikle kendinin dünyanın geri kalanından ayrı olmadığını görmesi gerekmektedir. Kişi, hayatında daha şefkatli olmasını gerektirecek deneyimler yaşar. Sembolik anlamda kişi evrenin bütün acılarını deneyimler ve güçlenerek kimseyi yargılamayacağı Evrensel Sevgiye ulaşır. Kişi en büyük gelişimini hayatın ruhsal alanında çalışmakla sağlar. Gelişimin sınırları ise kişinin elindedir. Kendini serbest bıraktığı sürece gelişimi devam edecektir. Güney Ay Düğümü Başak’ın geçmişten getirdiği sınırlamalar kişinin ilerlerken her şeyden şüphe duymasına ve mantığını devreye sokmasına neden olabilir. Eğer kişi orta yolda durursa yolculuğuna yeni baştan başlayacaktır. Her seferinde de sonsuzluğa bir adım daha yaklaşmış olacaktır ve kendisini geri çeken zincirlerin bir tanesini daha koparacaktır. En sonunda ise kişi yeniden doğacak ve saf Ruh’a ulaşacaktır.

Güney Ay Düğümü Başak’ın Natal haritada bulunduğu ev; kişiyi bu hayatında hala geri çeken ve sınırlayan konuların hangi alanda olduğunu, fikirlerin ve düşüncelerin nerelerle bağlantılı olduğunu gösterir. Kuzey Ay Düğümü Balık’ın Natal haritada bulunduğu ev ise; kişinin ruhsal alanda hangi yolu izlediğini ve hangi kanalla Tanrı’nın Denizinde yüzeceğini gösterir.
BİLİNÇALTINI HAPSET ki O SENİ HAPSETMESİN;
İÇGÜDÜLERİNE HAKİM OL ki ONLAR SANA HAKİM OLMASIN!!!

Kullanıcı avatarı
cemucer
*Yılan*
*Yılan*
Mesajlar: 139
Yaş: 35
Kayıt: Cmt 08 Tem, 02:50

Okunmamış mesaj gönderen cemucer » Çrş 02 May, 20:12

sanırım ay düğümleri 2 sene gibi bir süre bir burçta kalıyor,buda bireysel özelliklerden ziyade jenerasyonu etkilior...
Verecek ışığı olmayan karanlığı sever...

Kullanıcı avatarı
dark_venus
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 575
Yaş: 38
Kayıt: Cum 15 Ara, 22:41

Okunmamış mesaj gönderen dark_venus » Çrş 02 May, 20:15

Natal veya Progressyonuma göre hala
Kuzey Boğa Güney Akrep
Öğreneceklerim yavaş zuhur ediyor ve gerçekten zorlu yerleşim hayatın her alanında güçlük veriyor.
Natal 8. evdeki kuzey Boğa Progressyonda 7. eve aksetmiş öğreneceğim şeyler 7. evde vücut bulacak sanırım..
Bu bilgiyi aramakla bulamazsın.
Ama ne var ki bulanlar, yalnızca aramış olanlardır


Mucizeler olmaktadır.Doğaya aykırı olarak değil,bizim doğa hakkındaki bilgilerimize aykırı olarak...


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Astroloji” sayfasına dön