ASTROLOJİ NEDİR?

Astroloji ve Burçlarla İlgili Herşey.
Kullanıcı avatarı
lotus2
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 2702
Yaş: 51
Kayıt: Pzr 11 Şub, 07:13

ASTROLOJİ NEDİR?

Okunmamış mesaj gönderen lotus2 » Pzt 26 May, 16:29

Astroloji Nedir?

Çok tartışılan ve bir türlü uzlaşılamayan konulardan biridir Astroloji konusu... Astrolojiyi kabul etmeyenlerin yanılgıları, evrene çokluk var sanısıyla bakmaları ve TEK'i idrak edememelerindendir. Hatta TEK'i idrak etmeden sadece astrolojiyi kabul edenler de hata eder. Astroloji İdris a.s.'ın açıkladığı bir ilimdir. Fakat Teklik İlmini almayan insanoğlu, salt astroloji ilmini alınca bu eksik bilgilenmeden dolayı yıldızları Rabler kabul ederek, şirke girip Hakk yoldan sapmışlardır. Daha sonra İbrahim a.s. tarafından bu eksik telafi edilmiş, yanılgıya düşülen nokta vurgulanmış ve Teklik İlmi açıklanmıştır.

Erzurumlu İbrahim Hakkı "Marifetname" adlı eserinde, "Yıldızlar Allah elleri gibidir" diyor. Çünkü Allah hüküm ve iradesinin madde planında açığa çıkışı, evrensel sistemin işleyiş yasasını belirler; ki bu yasanın detaylandırılmasında karşımıza bir hiyerarşi çıkar. İşte bu noktada astroloji ilmiyle tanışırsınız.

Nedir bu hüküm ve irade?

"Ben gizli bir hazine idim, bilinmekliğimi istedim" (bu tanımlar biz insanlara göredir)..

İşte bu tek irade ve hüküm, evreni ve evren içre evrenleri ve tüm bu alemlerdeki varlıkları oluşturur, demiştik. Zaman ve mekan kaydı olmaksızın sonsuz sınırsız "Tek Tecelli!"... Bu tanım yukarıdan aşağı bakılarak yapılan bir tanım.. Ancak aşağıdan yukarı bakıldığında (yani bize göre) bu tek tecelli aşama aşamadır. Yani boyut boyut.. Bu boyutsal hiyerarşide yıldızlar ilk sıradadır. İşte bu sebeple "Yıldızlar Allah'ın elleri gibidir" denmiştir. Burada sözü edilen, yıldızların beş duyu ile algılanan bize göre maddesel boyutundan ziyade, kuantsal boyut denilen alt boyutlarıdır. Yani dalgalar evreninde, titreşim frekansının en yüksek olduğu ışık boyutu veya melekî boyut...

İşte olaya böyle bakılmadığı için, astroloji aslı astarı olmayan beşeri bir fantezi veya fal olarak değerlendiriliyor. Oysa astroloji ilmi, insana evrensel hiyerarşiyi açıklayan eşi benzeri olmayan bir ilimdir.

Allah'a iman etmeden, O'nun evrensel sisteminin nasıl işlediği üzerinde kafa yormadan, yarattıklarına bakıp da astroloji hakkında fikir beyan etmenin pek doğru olmadığını sanıyorum. Bununla beraber, Allah ve evrensel sistemi hakkında fikir sahibi olmadan, astroloji ilmiyle ilgilenmeyi de doğru bulmuyorum açıkçası.. Bu da kişiyi kolaylıkla şirke sürükleyebilir.

Basında çıkan bir yazıda, 2 bin bebek üzerinde doğum tarihlerine göre burç tasnifleri yapılarak bir araştırma yapıldığı yazıyordu. Bu bebeklerden aynı burçlarda olanların, birbirlerine benzer özellikler gösterip göstermediği izleniyor. Oysa bu şekilde bir sonuca varılamaz. Çünkü Allah, yaratışındaki sonsuzluğu ispat edercesine, hepsini farklı özelliklerle yaratmıştır. 12 burç, ana kategoridir. Buna göre yapılan bir tasnifle sonuç elde edilemez. Detayda o kadar çok etken vardır, ki ana kategorileri izleyerek benzer özellikler görmeyi beklemek hatalı bir yaklaşım olur. Fakat konuya bakış, baştan önyargılı olunca, bu gibi ayrıntılar gözden kaçar doğal olarak. Bu sebeple bilim adamları, önyargısız ve tarafsız olarak gözlemlemeyi ilke edinmeli.. Aksi halde görebilecekleri gerçekleri de göremeyebilirler.

Örneğin, beş ayrı bebek değil, beşizler üzerinde bir inceleme yapalım. Bırakın beş ayrı bebeği, beşizlerin dahi aynı özellikleri ortaya koymadığını görebiliriz. Çünkü; kişiler aynı burçtan olsa dahi (doğum tarihleri aynı olsa da), doğum saatleri itibarıyla yıldızların konumu ve birbirleriyle yaptığı açılar dolayısıyla, genetik farklılıklar dolayısıyla ve yetiştikleri çevre dolayısıyla (bu çevredeki bilinç yayını da beyinler arası etkileşim doğurur) ve daha da önemlisi, yaradılış sebepleri dolayısıyla farklı fizyolojik ve zihinsel özellikler ortaya koyarlar. Yani 700 tane aynı burçtan bebeği inceleyerek kabaca elde edilen sonuç, astrolojiyi açıklamaya veya hakkında hüküm vermeye yeterli değildir. Öyle olsa yeryüzünde 12 tip insan olurdu. O zaman nerede kaldı Allah'ın yaratıştaki sonsuzluğu, değil mi?!.. Konu bu kadar basit değil!

Kısaca, Allah'ı ve everensel sistemini fark etmeden bu konuyu anlamak pek mümkün görünmüyor. İnsanlık, ne bilim, ne de teknolojideki ilerleyişiyle(!) kendilerine refah, mutluluk ve huzur sağlayamaz. Tâ ki mânâ ile madde arasındaki sınırı kaldırıp bütünü (Tek'i) görene dek... Atomu parçaladık, ışınlama deneylerinde dahi aşama kaydettik, ama Allah ve sistemini bilmediğimiz için hâlâ aç-açık, mutsuz ve huzursuz insanların yaşadığı bir dünyamız var. İnsanlık ilerliyor(!), ne yazık ki bu ilerleme kör, topal ve çolak bir ilerlemedir!

Astroloji ilmini bilmenin faydası; evrensel sisteminin işleyişini anlayıp idrak etmek ve tespit edebildiğimiz kadarıyla kendi yapısal özelliklerimizi ve kabiliyetlerimizi değerlendirip, bu evrensel sistemle uyum içinde yaşamaya gayret etmektir.

Uzun lafın özü, olaya bütünsel olarak bakan kişi astrolojik (kozmolojik) etkileri inkar edemez. Her şey basit bir ana formülün uygulamasıyla birbiriyle son derece uyum içinde ve bütünseldir. Bunu ifade eden "Zerre küllün aynasıdır" hadisini hatırlayalım.. Bu hadis günümüz dilinle hologram tekniği ile açıklanabilir. Kısaca evren, en küçük zerresinde bütünün bilgisine sahip girift bir yapı olarak dalgalanan dev bir hologramdır. Bu sebeple aynı boyutta veya farklı boyutlar arasında ayrılmaz bir bağ mevcuttur. Birbiriyle etkileşim halindedir. İşte bu sebeple gezegenler ve burçlar ile beynimizin fizyolojisi arasında yapı ve işlev açısından birebir ilişki vardır. Güneş, Ay, gezegenler ve yıldızların hareketini yöneten doğa yasaları, fizyolojimizi yöneten yasalarla hemen hemen aynıdır. Eğer öyle olmasaydı evrensel sistemin işleyişinde kaos yaşanırdı. Bu da ayrıca belirtilmesi gereken bir ayrıntı...

Geçtiğimiz yıllarda, Rus bilim adamlarının ayın hareketlerine göre erken deprem tespitinde bulunmaya başladığını da okuduk basında.. Bu önemli ve kayda değer bir haberdi. Ay hareketlerinin, bırakın insanları, faylar üzerinde bile etkili olduğunu tespit etmişler.. Sular üzerinde gel-git olaylarına sebep olan ay, karalar üzerinde de etkiliymiş demek ki.. Denizler ve karalar üzerinde bu kadar etkili olan ay, doğal olarak dünya yüzeyinde yaşayan tüm canlıların fizyolojisi üzerinde de etkili olacaktır. Hele de bedeninin 4/3'ü sudan oluşan insanlar üzerindeki etkisi, tartışılmaz! Ay etkili ise, diğer gezegenler de etkilidir. Güneşi ise, tartışmaya bile gerek yok; çünkü Güneş, tüm canlıların hayati fonksiyonları üzerinde etkilidir. Siz bu etkileşimlerin halkasını galaktik çapta genişletebilirsiniz. Hatta aklı havsalası alanlar, evrensel çapta genişletebilir bu halkayı...
@ngelic

2003

Sirius Yıldızı

Yukarıdaki yazıda da belirttiğimiz gibi İbrahim (a.s) evrensel hiyerarşiyi açıklayan astroloji ilmine itiraz etmemiştir, insanların Allah'ı bırakıp bir takım yıldızlara tapmaya başlamasına karşı çıkmıştır. Bu itirazında haklıdır da.. Çünkü geçmişten bu yana insanlar, galaksideki yıldızların alt boyutlarından gelip açığa çıkan mânâ titreşimlerinin Dünya üzerindeki etkilerinden ya ürkerek o yıldızı bir Tanrı gibi görmeye başlamıştır, ya da yaydığı olumlu etkilere endeksli olarak bir takım beklentiler içine girdikleri için yıldızlara tapmaya başlamışlardır. İşte Sirius yıldızının hikayesi de böyle bir hikayedir. Kur'ân-ı Kerîm'de de bu yıldız Necm Suresi'nin 49. ayetinde geçer:

* Doğrusu, 'Şi'ra (yıldızı)nın' Rabbi O'dur. (Necm Suresi, 49)

Sirius bize oldukça yakın (güneş sistemine yaklaşık 8,5 ışık yılı uzaklıkta) ve gerçekte iki yıldızdan oluşan bir takım yıldızdır. Çok parlak tek bir yıldız olarak görünmesinin sebebi, iki yıldızın (Sirius A ve Sirius B) birbirine çok yakın olmalarındandır. Sirius takım yıldızı burçlar kuşağı Zodyak'ta Yengeç burcunun 14° 'sinde yer alır. Tutku, hırs, gurur, duygusallık, zenginlik, ün, ölümsüzlük, bolluk, bereket, şans ve iyi talih gibi mânâ titreşimleri yayar Samanyolu galaksisine ve evrene... Genellikle şans ve iyi talih yıldızı diye bilinir. Astrolojide Güneş sistemindeki Jüpiter / Mars gezegenlerine benzer bir karaktere sahiptir.

Muhiddin Arabi bir kitabında Dünya'nın, Yengeç burcunun yönetiminde olduğundan bahseder. Buradan yola çıkarsak Yengeç burcu içinde yer alan yıldızlar Dünya açısından önemlidir. Sirius takım yıldızı da temsil ettiği mânâlar dolayısıyla ve oldukça yakında bir takım yıldız olması sebebiyle, Dünya üzerindeki etkileri çok önemsenir. Nasıl ki astrologlar Jüpiter gezegenini önemseyip, iyi talih ve şans gezegeni olarak tanımlıyorsa, Sirius da böyle tanımlanır. Sirius ile ilgili bu bilgi çok eski tarihlerden beri bilinip, bugüne dek ulaşmıştır. Örneğin; Mısır Mitolojisi'nde Sirius yıldızı, yaydığı pozitif titreşimler sebebiyle Tanrıça(!) olduğuna inanılan Kraliçe İsis'in özel yıldızı kabul edilirdi, vs.. Günümüzde de bir çok inanç taciri Sirius'u çarpık inancını pazarlama vesilesi ediniyor (özellikle new age türünde) ve her fırsatta bu yıldızdan söz ediyor. Yapısını oluşturan mânâ terkibinin yeryüzündeki insanların değer yargıları açısından önem taşıması, Sirius'u zaman içinde diğer yıldızlardan daha değerli kılmıştır insanların zihninde... Bu bilgi kuşaktan kuşağa geçtiği için, tarihin her döneminde popüler bir yıldız olmuştur Sirius. Mısırlılar bir dönem Sirius yıldızının hareketlerine göre takvim bile yapmışlar. Tapınaklarını, üç büyük piramidi ve önemli mezarlarını bu yıldızın konumlarına göre inşa etmişler. Bu değer verme konusunda öylesine ileri gitmişler, ki sonunda Sirius yıldızından bir şeyler bekleme veya ümit etme gibi bir duruma girmişler. Hattâ bu kadarla yetinmeyip Allah'ı bırakıp Sirius'a tapmaya başlamışlar... Ya da bugünkü gibi Sirius'taki Tanrı(!)yı veya Tanrılar(!)ı bekler olmuşlar kurtarıcı olarak... Ne yazık ki bu gibi tapınmaların ve beklentilerin tümü, galaksi içindeki veya Güneş sistemi içindeki cin dediğimiz negatif ruhani varlıkların telkini ile oluşmuş ilhamlar ve inanışlardır. Gerçekle alakası yoktur. Sirius'u da Allah yaratmıştır, Sirius'un rabbi de Allah'tır. Kur'ân-ı Kerîm'de; "Doğrusu, 'Şi'ra (yıldızı)nın' Rabbi O'dur." şeklinde Sirius'tan söz edilmesi de insanların güçlü pozitif etkileriyle bilinen bu yıldıza tapmasına engel olmak içindir.

Bununla birlikte her yıldızın veya takım yıldızın meleki bir alt boyutu vardır. Ancak galaksi içindeki bu yıldızların meleki boyutlarıyla şuursal veya başka türlü bir ilişkiye girmek her insanın harcı değil, çok yüksek dereceli velilere nasip olacak bir iştir. Sirius da Dünya'yı yöneten Yengeç burcunda bir takım yıldız olduğu için, yüksek dereceli veliler (ki sayıları en fazla bir kaç tane) bu yıldızın meleki boyutuyla ilişkiye girebilir. Bu dereceye ulaşmamış kişiler galaksi içindeki yıldızların meleki yapılarıyla bağlantı kurduğunu iddia edemez. Hele hele İslâm'a ve Hz. Muhammed'e iman etmeyip, saçma sapan uydurulmuş inançların peşinde koşan kişilerin bu yıldızların meleki boyutlarıyla ilişkiye girecek dereceye ulaşması hiç mümkün değildir. Ancak hayal veya hezeyandır. Bu sebeple kesinlikle bunu söyleyenlerden uzak durmak gerekir. O kişiler büyük bir ihtimalle negatif ruhani varlıklar olan cinlerle bağlantı kurup, bir melekle görüştüklerini sanan, kandırılmış kişilerdir. Cinler de Sirius'un yaydığı titreşimlerin zenginlik, ün, ölümsüzlük, bolluk, bereket, şans ve iyi talih olduğunu ve dünya üzerinde etkili bir burçta yerleşmiş olduğunu çok iyi biliyorlar. Bu bilgiyi insanların manevi duygularını sömürmek amaçlı kullanıp, bir takım saf insanları kendilerine esir ediyorlar. Örneğin, "Kurtarıcı Tanrı(!)nız Sirius'ta yaşıyor, çünkü O kutsal bir yıldızdır (Meselâ Scheat'ta yaşıyor deseler, o tanrı insanların indinde kurtarıcı ve sevimli bir tanrı olmazdı, ne zekiler!!) ve bir gün (kıyamet zamanında) sizleri kurtarmak için Dünya'ya gelecek.. Bizler de o Tanrı(!) ile sizin aranızda yüksek (ilâhi) bir kanalız, ondan (dolayısıyla Sirius'tan) haberler getiriyoruz. Biz falaca meleğiz, filanca mesajcıyız" vs. gibi... Oysa Kur'ân'ın tanımına göre bu gibi tanrılar olamaz, Ahad ve Samed gibi zati sıfatların sahibi Allah'a rağmen. Bu sebeple, eğer herhangi bir öğreti sizi Sirius'a tapma veya Sirius'tan gelecek olan kurtarıcı Tanrı'ya veya Rabbe ya da Mesih(!)e tapma, böyle bir kurtarıcı bekleme gibi bir noktaya getirdiyse, arkanıza bakmadan oradan uzaklaşmanızı tavsiye ederim. Yoksa üzülerek sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsınız. (ALINTI)


"ALEM HEPİMİZE YETER, BİR LOTUS MU FAZLA GELDİ?.."

VE YİNE DİYORUM: "İLLAKİ İNSAN OLMAK"..


emekli

Okunmamış mesaj gönderen emekli » Pzt 26 May, 16:38

sevgili lotus,
alıntı kime ait bilmiyoum ama iyi olmuş ilave ettiğin,
az sonra okuyacağım özümseye özümseye,
gökyüzü felekler denilen bir sitemde inşa edilmiş,
felek bildiğimiz yıldızlar ve dereceelri...
her feleğe o feleğin tabiatına uyan bir melek tayin edilmiş
ve bu melekler yine yaradanın emir ve buyruğuyla
etkilenmesi vacip olan insan/insanlar için kadere bağlı
yer değişiklikleri diğer feleklerle görünümlerle
göksel tesirlerini yollarlar...

a şimdi lotus'cuğum yazacağım şey bunlarla kısıtlı değil
zannedilmesin bildiğin bu kadar mı?

fakat zamanı gelince hep birlikte astroloji ilminde portalda
ses getirecek yankı uyandıracak oldukca orjinal işlere beraber imza atacağız inşaallah,ve tabi sevgili yalnızefe ve hep birlikte...

Kullanıcı avatarı
lotus2
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 2702
Yaş: 51
Kayıt: Pzr 11 Şub, 07:13

Okunmamış mesaj gönderen lotus2 » Pzt 26 May, 17:27

Benim bu konuda kapsamlı bilgi yok..yeterli kitap okumadım her konuda olduğu gibi bu konuda da..ama yay burcu olduğuma bakılmasın..ayrıntılara önem veririm..ve bir konuyu öğrenmek istiyorsam yüzeysel bilgi yetmez bana ama önrüm:problemlerimi aşmakla geçti..yeterli kitap okuyamadım..

ve şuan inanmayacaksınız belki ama ekonomik olarak çok kötüyüm..kitap alacal param yok..dün büyük bir şehrin kitapcısında gördüğüm 20milyonluk Yücel Sügen kitabını alamadım mesela..inanın param yoktu..eşim zaten almaz..astrolojiden nefret eder(inansada..)onda para vardı ama boş yere para harcamaz..

yani kitap almak isteyince hemen alamıyorum..ve zaten çok az kitap okuyorum..ve şu sıra hangi kitabı alacağımı ve okuyacağımı şaşırdım..
"ALEM HEPİMİZE YETER, BİR LOTUS MU FAZLA GELDİ?.."

VE YİNE DİYORUM: "İLLAKİ İNSAN OLMAK"..

Kullanıcı avatarı
intuition
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 3551
Yaş: 46
Kayıt: Çrş 05 Eyl, 20:36

Okunmamış mesaj gönderen intuition » Pzt 26 May, 17:29

çevrende kütüphanede yokmu lotusum

emekli

Okunmamış mesaj gönderen emekli » Pzt 26 May, 17:30

canım lotus'cuğum zaten astroloji kitaplarına onca parayı vermek yersiz
hem insanı ezberci yapıyor,önce alt yapısından başlamalı,
nette zaten güvenilir olan bilgileri ayırt edebiliyor insan...

ve emin ol kısmetse portal senin için bu bağlamda yeterli olacak...


Kullanıcı avatarı
lotus2
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 2702
Yaş: 51
Kayıt: Pzr 11 Şub, 07:13

Okunmamış mesaj gönderen lotus2 » Pzt 26 May, 17:41

AMA BİRGÜN PORTALA GELEMEYEBİLİRİM..ÇÜNKÜ DEDİMYA:EŞİM BUNA KARŞI..VE BENİM BURAYA GELDİĞİMİ ÖĞRENİRSE BİR DAHA DEĞİL PORTALLA BİLGİSAYARLA TÜM BAĞLANTIMI KOPARIR..

Ve net cafede araştırma yapmak için YETERLİ VAKTM OLMUYOR"..Araştırmalarım için leptobun eve gelmesi lazım ki:bu çok zor bir ihtimal..eşim diyorki:eve bir bebek gelsin ancak o zaman bilgisayar gelir..ve bilirsiniz BİR BEBEK GELİRSE işte a,ASIL O ZAMAN VAKTİM OLMAZ..
"ALEM HEPİMİZE YETER, BİR LOTUS MU FAZLA GELDİ?.."

VE YİNE DİYORUM: "İLLAKİ İNSAN OLMAK"..

emekli

Okunmamış mesaj gönderen emekli » Pzt 26 May, 17:46

lotus2 yazdı:AMA BİRGÜN PORTALA GELEMEYEBİLİRİM..ÇÜNKÜ DEDİMYA:EŞİM BUNA KARŞI..VE BENİM BURAYA GELDİĞİMİ ÖĞRENİRSE BİR DAHA DEĞİL PORTALLA BİLGİSAYARLA TÜM BAĞLANTIMI KOPARIR..

Ve net cafede araştırma yapmak için YETERLİ VAKTM OLMUYOR"..Araştırmalarım için leptobun eve gelmesi lazım ki:bu çok zor bir ihtimal..eşim diyorki:eve bir bebek gelsin ancak o zaman bilgisayar gelir..ve bilirsiniz BİR BEBEK GELİRSE işte a,ASIL O ZAMAN VAKTİM OLMAZ..
eşinizizn dediklerine katılıyor ve saygı duyuyorum,
sevgili lotus2cuğum demekki henüz zamanı değil
emin ol ve inan ki eğerki hazırsan o bilgiyi almaya
ve merakın hala baki ise yüce yaradan öyle bir ayarlıyorki ortamı
sen bile şaşırıp kalıyorsun,
o yüzden üzülme emi,varsa nasibinde bu deryanın içine dalmak olacaktır..
baki selamlar

Kullanıcı avatarı
intuition
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 3551
Yaş: 46
Kayıt: Çrş 05 Eyl, 20:36

Okunmamış mesaj gönderen intuition » Pzt 26 May, 17:48

dileğin buysa inşallah evine bir bebek gelir ve sen onun büyümesini anlatırsın bizlere :P

Kullanıcı avatarı
lotus2
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Mesajlar: 2702
Yaş: 51
Kayıt: Pzr 11 Şub, 07:13

Okunmamış mesaj gönderen lotus2 » Pzt 26 May, 17:55

intuition yazdı:dileğin buysa inşallah evine bir bebek gelir ve sen onun büyümesini anlatırsın bizlere :P
Bu hem dileğim hem de eşimin tek şartı..ama bebek gelince hakikaten vakit olmaz yazmaya HELEKİ uzun net sörflerine HİÇ VAKİT OLMAZ..

Ama anne olmak isterim..ve eşimin bu şartı koyması tuhaf..bebek gelince SANKİ PORTAL DEĞİŞECEK..Gerçi bebek gelince sadece bilgisayar yasağım kalkacak..PORTAL YASAĞIM BAKİ..OF of..oysa İZİN VERSE BAK İŞLERİ NASIL YOLUNA KOYACAĞIM..ZATEN EPEYCE HALE YOLA KOYDUM..HAKSIZMIYIM..KOYMADIMMI?..BAKIN KAPMIN ÖNÜNDEN EDEPSİZLER GEÇBİLİYORMU?..GEÇSELERDE "TÖRENVARİ"GEÇİYORLAR..
"ALEM HEPİMİZE YETER, BİR LOTUS MU FAZLA GELDİ?.."

VE YİNE DİYORUM: "İLLAKİ İNSAN OLMAK"..


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Astroloji” sayfasına dön