AÇISIZ GEZEGENLER VE ÖNEMİ

Astroloji ve Burçlarla İlgili Herşey.
emekli

AÇISIZ GEZEGENLER VE ÖNEMİ

Okunmamış mesaj gönderen emekli » Pzt 22 Eyl, 04:15

Bir gezegenin açısız olması, gezegenin diğer gezegenlerle arasında kabul edilebilir orbda Ptolemik açılardan (kavuşum, kare, altmışlık, üçgen, karşıt) birinin olmaması olarak kabul edilir. Ancak bazı astrologlar bu açılara 150'lik açıyı da dahil etmişlerdir.

Bu noktada orb aralığını tanımlamalıyız. Çünkü açısız bir gezegen için önemli noktalardan biri orbun ne alınması gerektiğidir. Karen Hamaker-Zondag (KHZ)'a göre Güneş ve Ay'ın kavuşum, kare, üçgen ve karşıt açılarının orbu 8 derece, 60 derecelik açıların orbu 6 derece, 150 derecelik açıların orbu ise 3 derece alınabilir. Diğer gezegenler için ise orb, kavuşum, kare, üçgen ve karşıt açılar için 6 derece, 60 derecelik açılar için 4 derece, 150 derecelik açılar için ise 3 derece alınmalıdır.

Açısız Gezegen Neden Önemlidir?
Natal haritada açısız gezegenin etkisini belirlemeden önce, bir açının neden önemli olduğu ile başlamak gerekir. Açılar sayesinde gezegenler diğer gezegenlerin etki alanına girerler ve bu etkileşim sayesinde deneyim kazanırlar. Açı, bir gezegeni potansiyelini sınaması için teşvik eder. Bu teşvik ve edindiği deneyim sayesinde gezegen kapasitesini tam olarak ortaya koyabilir. Açı her iki gezegene de yeni bir yön sağlar.

Eğer bir gezegen açısız ise açısı olan gezegenler gibi hayatın bütün alanlarına yayılmaz, daha dar bir alana odaklanır. Kendi ana prensipleri ile bağlantısına odaklanır ve deneyim alanını buraya taşır. Diğer gezegenler açıları sayesinde bir gezegenin kendi yolunu bulmasına yardımcı olurlar. Açı olmayınca gezegen bu yardımdan yoksun kalır. Açısız gezegen kendini diğer gezegenlerin temsil ettiği özelliklerle birleştiremez/ bağlayamaz. Bu nedenle de açısız gezegen özündeki özellikleri harmanlanmış olarak değil, çok net gösterir. Bu olumlu ya da olumsuz yönde olabilir.

Görüldüğü üzere, açısız bir gezegen haritanın kalanı ile bağlantısını kaybetmiştir. Gezegen kendi kendine hareket eder. Diğer gezegenlerden olumsuz etkilenmez, ama onlar tarafından desteklenmez de. Bu nedenle açısız bir gezegene sahip olan biri için bu bir avantaj da olabilir, bir yük de. Bu haritanın bütünü incelenerek karar verilecek bir konudur. Fakat pek çok durumda, açısız bir gezegen, kendi doğal ortamında isole edilerek bırakıldığı ve hayatın içinde diğer gezegenlerle etkileşip bütünleşemediği için problem oluşturur.

Tüm bu nedenlerle açısız gezegen haritada dikkate alınması gereken önemli noktalardan biridir. Açısız gezegen kişinin bu gezegenin etkisini farkettiği fakat bunu kişiliğinin diğer yönleri ile birleştiremediği anlamına gelir. Bazen bu nedenle psikolojik problemler çıkabilir ve kişi profesyonel desteğe ihtiyaç duyabilir.

Öte yandan yukarıda da belirtildiği gibi bazı insanlar için açısız gezegen bir avantaj olabilir. Mesela sanatçılar veya artistler için bu bir avantaj olabilir. Bu insanlar çok özel hayatlar yaşamaktalar ve bu özellikleri yaptıkları işin bir parçası olabilir.

Dr Dean'ın açısız gezegeni olan haritalar üzerinde 2 yıl yaptığı çalışmalarda bir kaç konuyu netleştirdi:
1. Açısız gezegenlerin enerjisini kontrol etmek, açısı olan gezegenlerin enerjisini kontrol etmekten daha zordur.
2. Bir gezegenin etkisi kişinin psikolojisinde ya tam olarak gözükür, ya da hiç gözükmez, yani yarı yarıya veya arada bir kendini göstermez. Ya hep ya hiç bu durumu çok iyi özetler.
3. Tüm bu nedenlerle açısız gezegenin etkisini tanımlamak çok zordur.

Doris Hebel ise bu tip gezegenleri, önemli, özel, süreklilik ve istikrar göstermeyen, öngörüde etkisi belirlenemeyen gezegenler olarak tanımlıyor.

Eugene Moore, açısız gezegenin Uranüs'e benzer bir görüntü çizdiğini belirtiyor. Açısız gezegen, kişinin bir köşede tek başına durmasını ifade eder diyor. Gezegenin hareket tarzı, açısı, belirsiz, değişken ve dengesizdir. Gezegen, istikrarsız bir görüntü çizse de dehayı da temsil edebilir. Mesela Moore açısız Güneş, yüksek oranda bağımsız, dış etkilerden uzak kalan, kendi başına bir insanı ifade edebilir diyor. Ayetullah Hümeyni' nin doğum haritası doğru ise açısız bir Güneş'i var. Moore'un bu tanımı bu kişiye uymaktadır. Moore'un açısız gezegenlerle ilgili belirsiz, değişken ve dengesiz tanımını, Dr.Dean gel-git'li olarak değiştiriyor.

İzole bir gezegen her şeyi kendi yapmak zorundadır. Kişi gezegenin varlığını içinde hissedebilir, ama farketmesi, kabul edip bu etkiyi yer yüzüne çıkarması zordur. Hayatında ciddi bir dönüm noktası olmadıkça o etki hep içinde gizli kalacaktır. Gezegen diğer gezegenlerle açı yapmadığı için etkisini ortaya koymayacak ve kişi tarafından farkedilmeyecektir. Ancak kişinin yaşı ilerledikçe ve bu açısız gezegen diğer gezegenlerin transiti ve progresyonu ile açı yaptıkça, veya tam tersi kendi transiti ve progresyonu diğer gezegenlerle açı yaptıkça bu gezegenin varlığını keşfedecek ve bu etki ile başetmeyi deneyimleyecektir.

Karmik yaklaşıma göre ise kişinin açısız gezegeninin olmasının nedeni, kişinin sadece bu gezegenin enerjisine yoğunlaşması gerekliliğidir, başka bir gezegenin enerjisinin konuya karışmaması gerekmektedir.

Açısız gezegen kişiye açık bir mesaj taşımaktadır. Gezegen gözardı edilmemeli ve ifade ettiği şey dinlenmelidir.
emekli

Re: AÇISIZ GEZEGENLER VE ÖNEMİ

Okunmamış mesaj gönderen emekli » Pzt 22 Eyl, 04:29

Açısız Gezegen ve Güvensizlik:
Açısız bir gezegeni olan birey kendini sık sık güvensiz hisseder. Birey sürekli bir arayış ve neden arama durumunda olduğu için özellikle açısız gezegenin bulunduğu evin konularında açlık, özlem ve ihtiyaçlarının karşılanmadığı duygusu içindedir. Bu bireyin içinde hissettiği bir şey olduğu için dış etkiler ve dışarıdan yapılan şeyler bireyin bu hissini değiştiremez.
KHZ bir örnek veriyor. Kendisine astrolojik danışmanlığa bir çift gelmiş ve ilişkilerinin astrolojik analizini istemiş. 30 yıllık evlilikleri varmış ama kadın bir kriz dönemindeymiş. Kadın kocasını sevip sevmediğinden, hiç sevip sevmediğini ve gerçek sevginin ne olduğunu bilip bilmediğinden emin değilmiş. Kocası ise bunu kişisel algılamıyormuş. Karısını sevdiğinden, karısınında kendisini sevdiğinden eminmiş ama neden bu durumda olduklarını açıklayamıyormuş. Analizler sırasında kadının açısız bir Venüs'ü olduğu anlaşılmış. Kadın evliliğinde mutlu olduğunu, hayatının devamında kocası olmadan bir hayat düşünemediğini belirtmiş. Ama içinde bir yerlerde gerçek sevgi nedir, ben acaba hayatımda bir şeyleri mi kaçırıyorum, yoksa gerçek sevgiyi bulmadım mı gibi duygular taşıyormuş. Oysa bu dışarıdan gelen bir şey veya dışarıda olan bir olay sonucu kişinin hissettiği bir şey değil. Kişinin kendi içinde taşıdığı bir duygu.

Açısız bir gezegenle ya hep ya hiç:
Açısız bir gezegen bir an kendini çok net bir şekilde ortaya koyarken bir başka an kaybolur. Bir gezegen ne zaman kaybolur? Tam onun enerjisine ihtiyaç duyduğumuz zaman gezegen kaybolur ve artık ona ihtiyaç duymadığımız zaman ortaya çıkar. Örneğin bir atlet düşünün, açısız Mars'ı var. Çok başarılı bir atlet olabilir, pek çok yarış kazanmış olabilir. Ama en önemli yarışta, kendini enerjisiz, güçsüz hissedebilir ve yarışı kazanamayabilir. Öte yandan herkesin ondan umudunu kestiği, hiçbir şey kazanamaz artık dendiği bir anda harikalar yaratıp yarışı kazanabilir. "Ya hep-ya hiç" durumu açısız gezegenlerde çok sık rastlanan bir durumdur. Genelde gezegen "ya hiç" modundadır, çok seyrek "ya hep" moduna geçer. Ama kişi bu özelliğini keşfettiğinde kendini disiplin altına alıp, açısız gezegeninin bu yıkıcı etkisinden uzak durabilir.
Yine KHZ'den bir örnek. Kendisine danışmanlığa bir bayan gelmiş. Bu bayanın açısız Güneş'i varmış. Kendisine çalıştığı şirkette bir yöneticilik pozisyonu önerilmiş. Ama o bu önerinin hata olduğunu ve kendisinin liderlik yeteneği olmadığını savunuyormuş. Haritası incelendiğinde açısız bir Güneş'i olduğu anlaşılmış. Biraz daha incelendiğinde çalıştığı şirketin ufak bir şirket olduğu, ciddi bir kriz geçirdiği, bu bayanın kontrolü alarak ani ve spontan kararlar verdiği, diğer çalışanları bu kararlar ile yönlendirdiği ve bunun sonucunda şirketin ciddi ve sorunlu bir dönemi atlattığı anlaşılmış. Burada açısız gezegenin bir kaç özelliği vurgulanıyor. Açısız bir gezegenin enerjisinin nasıl beklenmedik bir şekilde ortaya çıktığı ve kişinin açısız Güneş'ine nasıl güvenmediği.

Ağır hareket eden gezegenlerin açısız olması

Yavaş hareket eden tüm gezegenler, kendi ifade ettikleri özellikleri, yoğun, değişmez formlarda ortaya koyarlar. Ve bu gezegenler, fonksiyonlarını yerine koymak için açılar ile diğer gezegenlerden etkilenmeye ihtiyaç duyarlar. Açısız olduklarında da idare edilebilmeleri için yoğun bir çaba harcanması gerekir. Aksi takdirde öngörülemez ve beklenmedik bir davranış sergilerler. Bazıları, bilinmeyen nedenlerle, ağır hareket eden açısız bir gezegenin enerjisini kullanırken, insan üstü bir performans gösterebilir. Bunu sınırsız kozmik bir güce sahip olmak şeklinde de tanımlayabiliriz.

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Astroloji” sayfasına dön