Bilimsel Düşünme ve Bakış Açısı

Kategoriler Dışındaki Genel Konularla İlgili Araştırma Yazıları.
Misafir_Akrep
Teşekkür etti: 0
Teşekkür edildi: 0

Bilimsel Düşünme ve Bakış Açısı

Okunmamış mesaj gönderen Misafir_Akrep » Cum 04 May, 16:44

Başlıca düşünme süreçleri
Bilmenin ve öğrenmenin en önemli aracı insanın zihin yetenekleridir. İnsan hemen hemen her davranışını düşünerek, zihin yeteneklerini kullanarak öğrenir. İnsan doğayı gözleme, inceleme ve anlamada zihin becerilerini kullanır. Bilgi kazanma, bilgileri sistemli bir düzenle belleğe mal etme, bilgileri hatırlama ve gerektiğinde kullanma, bilgileri ve bilişsel yöntemleri yeni durumlarda kullanma hep düşünme süreçleriyle başarılır. Daha genel olarak söylenirse, bilme ve öğrenme düşünme süreçlerinin büyük ölçüde işe koşulmasıyla sağlanır.
Düşünme süreçleri hem normal koşullarda çevrenin ve büyümenin etkileriyle, hem de okuldaki formal eğitim sonucu gelişir.
Kişi zihin yeteneklerini etkili biçimde kullandığı zaman öğrenilecek konuyu daha iyi öğrenir, ayrıca, kişi zihin yeteneklerini doğru yöntemlerle işe koşarsa zihnini kullanma becerilerini de geliştirir.

Bilgi edinme, bilgileri kazanma ve kullanma yollarını bilme, aslında, bilişsel davranışlardır. Beceri davranışı bir şeyin nasıl ve ne zaman yapılacağını bilmektir. Zihin becerisi denildiğinde, zihin işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağını bilmek anlaşılır. Zihnini kullanma, bu açıdan bakılınca, yöntem bilgilerine girer. Bu ünitede üç tür düşünme yöntemi (süreci) incelenmektedir:

1 Betimleyici (Descriptive) düşünme
2 Deneyimsel Bilgilerden Tümevarım (Empirical - Inductive)
3 Hipotetik Bilgilerden Tümdengelim (Hipothetico - Deductive)

Aşağıda bu üç tür düşünme sürecinin özellikleri üzerinde durulmaktadır.

6.1 Betimlemeli düşünme

Bir gözlemci, bir yaşantıyı doğru olarak anlatma, betimleme sürecinin en önemli belirtisidir. Bir kimse gözlediği bir doğa olayını doğru olarak anlatamıyorsa ya gözlem becerilerinde ya da betimleme süreçlerinde kusurludur. Doğadaki eşyaları, canlıları ve olayları uygun yöntemlerle gözleyerek veri toplamak, verileri inceleyerek çeşitli iletişim ortamlarında betimlemek (tasvir etmek) bilim adamlarının doğayı inceleme yöntemlerinin başlangıcıdır.

2 Deneyimsel bilgilerden tümevarım

Duyu organlarımızla doğayı algılar, algılarımızı bilgi halinde kendimize mal ederiz. Daha önce değinildiği gibi deneyimlerimizi genelleyerek önemli bilgiler kazanırız. Bu yolla kazanılan bilgilere ampirik veya deneyimsel bilgi denir.

3.Hipotetik bilgilerden tümdengelim
Bazı bilgilerimiz hipotetik (farazi) özelliktedir. Bu tür bilgileri çeşitli sayıltılarla kurarız. Hipotetik bilgilerin doğruluğu henüz yoklanmadığı için şüphelidir. Gözlenen bir olayı açıklayabileceği düşünülerek ileri sürülmüş bir önerme, gözlenen bir sorunun nedeni olarak ileri sürülmüş bir önerme, bir problemi çözebileceği düşünülerek tasarlanan çözüm yolu hipotetik bilgilerimizin tipik örnekleridir. Bu gibi önermelere hipotez denir.
Bireylerin ve toplumların daima daha doğruya, daha güzele, daha iyiye doğru değişmesi, bir tür insanlık yasasıdır. Bireylerin ve kurumların tüm faaliyetleri; ulusal benlikleri korurken, değişime açık, onu hazırlayıcı ileri görüşlü, alternatif düşünceleri değerlendiren, kısacası ne yaptığını bilen bilinçli insan yetiştirme yönünde olmalıdır Bu şekilde yetişmiş, değişim ve gelişmelere açık bireyler, pozitif yöndeki gelişmeleri benimseyip negatif yöndeki değişimlerin karşısında olacaklardır. Bu bireyler, toplumun da gelişmesine yol açacaktır
Bilinçli düşünmek de denilen bilimsel düşünmeyi, ancak bilgi birikimine sahip; değişme ve gelişmelere açık, sebepler arasında analiz ve sentez yapabilen, muhakeme ve sentezi kazanılmış bilgilerin işlenmesinde iyi kullanabilen bireyler gerçekleştirebilir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Araştırma Genel Konular” sayfasına dön